Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Бренд-менеджмент >
« Попередня Наступна »
Ю. В. ГУСАРОВ. Менеджмент реклами: Учеб. посібник - М,: ЗАТ «Видавництво« Економіка ». - 527с., 2007 - перейти до змісту підручника

12.2. Поняття сутність і види паблік рілейшнз

загрузка...
Паблікрілейшнз - діяльність з установленіюустойчівих зв'язків з громадськістю, що включає контур зворотного зв'язку, спрямована на формування позитив-

ного думки стосовно джерела даного процесу комунікації.

Якщо спочатку паблік рілейшнз можна. було розглядати як комплекс заходів комунікативного аудиту, тобто моніторингу та перевірки достовірності інформації про організацію в зовнішньому середовищі, то в даний час ПР являє собою процес формування і реалізації комплексу стратегічних комунікацій по всіх основних елементах внутрішнього середовища організації, а також інформаційних каналів, не тільки відображають її діяльність у зовнішньому середовищі, але і спрямованих на прямий або опосередкований вплив на окремі елементи зовнішнього середовища з метою отримання конкурентних переваг, створення і підтримки позитивного образу організації та її окремих представників.

Сутність паблік рілейшнз. Це насамперед - співвіднесення будь-якої дії організації в зовнішньому середовищі з можливими діями у самій цього середовища, запобігання можливості створення такої ситуації, за якої дії у відповідь з боку зовнішнього середовища по відношенню до організації носили б негативний характер. Так як інформаційні потоки завжди передують будь конкретні дії, то сама інформація в сучасних умовах стає потужним організаційним ресурсом, а діяльність у сфері паблік рілейшнз набуває надзвичайно важливого, а іноді і ключове значення. Цим визначається місце ПР в структурі елементів соціально-економічної системи. Роль ПР представляється також досить значною у зв'язку з тим, що сучасна економіка все більшою мірою набуває інтерактивні риси, а значить, інформація у всіх її аспектах починає визначати основні напрямки розвитку соціальних і господарських процесів.

Основні види паблік рилейшнз. До основних видів ПР відносяться: 1)

внутрішній і зовнішній ПР; 2)

реалізований з допомогою ЗМІ та інших засобів ПР; 3)

конструктивний, агресивний і «чорний» ПР, 4)

паблік рілейшнз підприємств і організацій виробничої, комерційної та некомерційної форм діяльності; 5)

ПР державних, регіональних і муніципальних управлінських структур, а також деякі інші види.

Зміст комплексу заходів паблік рілейшнз зводиться до процесу всебічного вивчення, детального аналізу громадської думки по відношенню до суб'єкта ПР для подальшого впливу на цю думку і формування сприятливого зовнішнього середовища організації. Як відомо, зміст будь-якого процесу або явища розкривається через рух його основних форм. Такими основними формами ПР є: статті та інші публікації та передачі в різних ЗМІ, презентації та прес-конференції, зустрічі з громадськістю та споживачами і багато інші форми конкретної комунікативної діяльності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =