загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Міжнародне право >
« Попередня Наступна »
Ю. М. Колосов, Е. С. Кривчикова. Міжнародне право: підручник / відп. ред. А. Н. Вилегжаніна. - М.: Вища освіта, Юрайт-Іедат. - 1012 с., 2009 - перейти до змісту підручника

12.2. Поняття міжнародного договору

загрузка...

Під міжнародним договором, як випливає зі ст. 2 Віденських конвенцій 1969 р. і 1986 р., розуміється регульоване міжнародним правом угоду, укладену державами та іншими суб'єктами міжнародного права в письмовій формі, незалежно від того, чи міститься така угода в одному, двох або більше пов'язаних між собою документах, а також незалежно від конкретного найменування.

Хоча у Конвенціях йдеться лише про договори в письмовій формі, однак це не означає, що держави не можуть укладати договори в усній формі і поширити на них дію, наприклад, Віденської конвенції 1969

Договорами в міжнародно-правовому сенсі виступають лише угоди між суб'єктами міжнародного права. До таких договорів не належать угоди, укладені міжнародними транснаціональними компаніями з якими-небудь державами.

Міжнародними договорами не можуть вважатися і такі міжнародні акти у письмовій формі, які зовні можуть нагадувати договори. Як приклад можна назвати Заключний акт 1975 і Паризьку хартію для Нової Европи 1989 р. Як випливає зі змісту цих актів, держави-учасниці не побажали надати їм форму договорів. Зокрема, названі акти не підлягали реєстрації в Секретаріаті ООН, хоча така реєстрація і є обов'язком членів ООН, що передбачено Статутом цієї організації.

Росія також укладає міжнародні акти такого характеру. Порядок укладення визначається Положенням про підготовку та підписання міжнародних міжурядових актів, які не є міжнародними договорами Російської Федерації, затвердженим постановою Уряду РФ від 07.

02.2003 № 79. Такі акти можуть називатися декларацією, меморандумом, спільною заявою, планом або програмою співпраці. Вони не можуть містити юридично обов'язкових положень, хоча в них допускається посилання на зобов'язання, прийняті Росією на підставі міжнародних договорів.

Міжнародним договором є угода, яке може міститися у двох або більше пов'язаних між собою документах. Як приклади таких договорів є угоди, укладені шляхом обміну нотами або листами або шляхом прийняття міжнародними організаціями паралельних резолюцій.

Об'єктом міжнародного договору є все те, з приводу чого держави укладають договір, тобто вступають в договірні відносини. В якості об'єкта можуть виступати матеріальні та нематеріальні блага, дії і припинення дій. Міжнародне право не містить будь-які обмеження щодо вибору його суб'єктами об'єкта для міжнародних договорів.

Метою договору є те, що суб'єкти міжнародного права прагнуть здійснити чи досягти шляхом укладення договору.

Об'єкт визначається в назві або в контексті договору, а мета - в преамбулі або в перших статтях договору. Так, об'єктом Статуту ООН є створення міжнародної організації з підтримання міжнародного миру та безпеки. Метою Віденської конвенції 1969 р. є кодифікація і прогресивний розвиток норм права міжнародних договорів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =