загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Конкурсне право >
« Попередня Наступна »
Е.С. Юлова. Конкурсне право. Правове регулювання неспроможності (банкрутства). М.: МГИУ. - 263 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

12.2. Підстави та правові наслідки визнання боржника банкрутом і відкриття конкурсного виробництва

загрузка...
Підстави відкриття конкурсного виробництва. Відкриття конкурсного виробництва відбувається при прийнятті арбітражним судом рішення про визнання боржника банкрутом. Зазначене рішення приймається арбітражним судом у випадках встановлення ознак банкрутства боржника, за відсутності підстав для залишення заяви про визнання боржника банкрутом без розгляду, введення фінансового оздоровлення, зовнішнього управління, затвердження мирової угоди або припинення провадження у справі про банкрутство (п. 1 ст. 53 Закону про банкрутство). Тому одне тільки рішення зборів кредиторів не є підставою для введення даної процедури. Але і суддя не може відкрити конкурсне виробництво всупереч волі кредиторів, навіть якщо він переконаний у марності введення зовнішнього управленія3. Отже, конкурсне виробництво вводиться за залишковим принципом - за відсутності підстав для введення реабілітаційних процедур4.
Наслідки відкриття конкурсного виробництва (ст. 126 Закону про банкрутство):
- термін виконання грошових зобов'язань і обов'язків по сплаті обов'язкових платежів боржника (що виникли до відкриття конкурсного виробництва) , вважається на
Довідка про розгляд арбітражними судами Російської Федерації справ про неспроможність (банкрутство) в 2002 - 2005 рр.. [Електронний ресурс] - Електрон. дан. - М.: Інтернет-портал «Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації», 2006. - Режим доступу: / / http://arbitr.ru/news/totals/index.htm, вільний. - Загл. з екрану.
2 Аналітична записка до статистичного звіту про роботу арбітражних судів Російської Федерації в 2005 році. - [Електронний ресурс] - М.: Інтернет-портал «Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації», 2006. - Режим доступу: http://www.arbitr.ru/news/totals/2005/Lhtm, вільний. -Загл. з екрану.
3 Химичев В.А. Суддівське розсуд у справах про банкрутство / / Вісник ВАС РФ. - 2004. - № 1. - С. 150.
4 Химичев В.А. Захист прав кредиторів при банкрутстві / - М.: Волтерс Клувер, 2005. - С. 55.
135
ступівшім1. На зобов'язання негрошового характеру (наприклад, з передачі майна в натурі) це положення не поширюється;
- припиняється нарахування неустойок, відсотків та інших фінансових санкцій по всіх видах заборгованості боржника;
- відомості про фінансовий стан боржника припиняють ставитися до конфіденційних або становлять комерційну таємницю;
- вчинення правочинів, пов'язаних з відчуженням або передачею в користування майна боржника, допускається виключно у порядку, встановленому главою VII Закону про банкрутство;
- всі майнові вимоги можуть бути пред'явлені тільки в ході конкурсного проізводства2. Винятком з цього правила є вимоги про визнання права власності, про стягнення моральної шкоди, про витребування майна з чужого незаконного володіння, про визнання угод недійсними, а також поточні зобов'язання;
- припиняється виконання за виконавчими документами, якщо інше не передбачено Законом про банкрутство. Виконавчі документи передаються судовими приставами конкурсному керуючому;
- знімаються раніше накладені арешти на майно та інші обмеження розпорядження майном должніка3. Накладення нових обмежень не допускається;
- виконання зобов'язань боржника здійснюється лише у випадках і в порядку, що встановлені главою VII Закону про банкрутство.
Наприклад, боржник і кредитор уклали цивільно-правовий договір 1 січня 2004 За цим договором боржник зобов'язаний сплатити кредиторові грошову суму 1 січня 2005 А 1 вересня 2004 боржник був визнаний банкрутом. Кредитор може вимагати сплати обумовленої суми вже з 1 вересня 2004 р., хоча термін виконання договору (1 січня 2005 р.) ще не настав. Ця норма дозволяє кредитору не чекати терміну, встановленого в договорі, тому що в іншому випадку до моменту настання цього терміну всі гроші вже були б розподілені між іншими кредиторами.
2 Судовими інстанціями також наголошується, що безспірне списання коштів з банкрута неможливо (Постанова ФАС Московського округу від 24 червня 2003 р. № КГ-А40/3744-03-2).
3 У зв'язку з цим припиняються заставні зобов'язання, в яких боржник був заставодавцем, а предмет застави включається в конкурсну масу. Наприклад, боржник передав у заставу банку (кредитору) цінні папери в забезпечення отриманих від нього кредитів. Після визнання боржника банкрутом цінні папери підлягає поверненню заставодавцю (банкруту) і включенню в конкурсну масу (Див: Постанова Президії ВАС РФ № 7793/03 від 28 жовтня 2003 р. / / Вісник ВАС РФ. - 2004. - № 3. - С . 25-28.).
136
Крім того, ряд наслідків визнання особи банкрутом передбачений ГК РФ при регулюванні відносин між учасниками повного товариства (п. 1 ст. 76), товариства на вірі ( п. 2 ст. 86), товариства з додатковою відповідальністю (ст. 95); між дочірнім і залежним товариствами (товариствами) (п. 2 ст. 105), а також договірних відносин дарування (п. 3 ст. 578), комісії (п. 2 ст. 996, ст. 1002), агентування (ст. 1010), довірчого управління майном (п. 2 ст. 1018, п. 1 ст. 1024), комерційної концесії (п. 4 ст. 1037), простого товариства (п. 1 ст. 1050).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =