загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Теорія управління >
« Попередня Наступна »
В. І. Кнорринг. Теорія, практика та мистецтво управління. Підручник для вузів за фахом "Менеджмент". - 2-е вид., Змін. і доп. - М.: Видавництво НОРМА (Юрінком ИНФРА - М). - 528 с., 2001 - перейти до змісту підручника

12.2. Ораторське мистецтво

загрузка...

Для інтелігентної людини погано говорити повинно б вважатися таким же непристойністю, як не вміти читати і писати.

А. П. Чехов

"Поетом народжуються, а оратором стають" - ці слова Цицерона повинні надихати молодих менеджерів, які слухають із зрозумілою заздрістю гладку, логічну, добре аргументовану промову свого старшого колеги. Володіння правилами усного мовлення, законами логіки, вміння говорити коротко і чітко абсолютно необхідні керівнику. Навіть самий досвідчений оратор завжди готується до публічного виступу, продумує його початок ("ефект перших фраз"), цільове зміст мови і її закінчення. Найдотепніші експромти, оригінальні мовні знахідки, як правило, обдумуються в тиші кабінету. В основі ораторського мистецтва лежать принципи риторики: підбір аргументів, їх розподіл в ході логічних доказів, стиль і структура побудови мови. Мистецтво красномовства, як і праця менеджера, зобов'язана мати в своїй основі об'єктивну і систематизовану інформацію, одним з критеріїв красномовства є інформаційний аспект мови.

Однак тільки інформативність публічного виступу не дає бажаного ефекту, необхідна ще й її емоційна змістовність, що зближує позиції оратора і актора.

Керівник, що володіє ораторським мистецтвом, вміє користуватися не тільки активною (моторної) промовою, що складає основу праці оратора в узкопрофессиональном розумінні цього виду діяльності, але і пасивної (сенсорної) промовою, тобто має здатність сприймати і оцінювати аргументи свого опонента. Доповідач, оратор також відчувають реакцію аудиторії, але їх мова, як правило, монолог, єдине ціле, рідко переривається репліками. Керівник же зазвичай веде діалог, тобто працює в інтерактивному режимі, в постійному спілкуванні з аудиторією. Речовий процес в діалозі в психологічному відношенні - єдине ціле: коли людина говорить, він одночасно чує, розуміє і реагує на репліки і міміку співрозмовника.

Чи не застаріли рекомендації оратору великого майстра слова давнини Марка Тулія Цицерона.

На основі його порад можна вибудувати такий алгоритм виступу: визначити мету і перелік аргументів, що ведуть до мети; продумати метод подачі своїх доводів (самі вагомі - в початок і в кінець виступу, більш слабкі - в середину ); з самого початку своєї промови розташувати до себе слухачів; коротко сформулювати спірну проблему; підкріпити свою позицію чіткими доводами і спростувати думку супротивника; ефектно завершити виступ, довівши абсурдність або слабкість позиції противника.

Особливе місце в мовному спілкуванні займає терапія слова, тобто здатність зняти психологічні бар'єри, подолати скутість, зменшити агресивність, розслабити опонента. По суті цього методу лежать принципи гіпнозу, наукові дослідження якого були виконані англійським хірургом Дж. Бредом і португальським абатом Фаріа (його трагічна доля покладена в основу одного з персонажів роману А. Дюма "Граф Монте-Крісто"). Метод ефективно застосовувався американським лікарем-психіатром Мілтоном Еріксоном і носить його ім'я. Той, хто володіє терапією слова, отримує важливу перевагу у встановленні необхідного взаєморозуміння і впливі на співрозмовника. Важливим показником ораторського мистецтва є словниковий запас, що зберігається в пам'яті людини, - тезаурус особистості. Тезаурус з давньогрецької перекладається як "скарбниця", і цей надійний сейф пам'яті організований дивно доцільно: інформаційні файли пам'яті мобілізуються допомогою асоціацій, що полегшує і прискорює пошук потрібного слова.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =