загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Виробничий менеджмент >
« Попередня Наступна »
Стерлигова А.Н ., Фель А.В.. Операційний (виробничий) менеджмент: Учеб.пособие. - М.: ИНФРА-М. - 187 с. - (Вища освіта)., 2009 - перейти до змісту підручника

1.2.2. операційна система підприємства

загрузка...

Бізнес можна розглядати з різних аспектів. Виділяють організаційну систему управління підприємством, його логістичну систему, інформаційну систему. Операційний менеджмент дозволяє виділити операційну систему бізнесу, що складається з трьох підсистем, між якими є однозначна зв'язок (рис. 12).

Переробна підсистема операційної системи включає підрозділи і співробітників, що виконують головну операційну функцію організації. В її рамках проводиться переробка матеріальних, інформаційних ресурсів або фінансових ресурсів в готовий продукт або послугу. Керуюча та забезпечують підсистеми відповідно забезпечують управління та забезпечення діяльності переробної підсистеми.

30

Рис. 12. Операційна система організації

Типова модель бізнес-процесів відображає структуру операційної системи бізнесу (див. рис. 11).

Операційна система класифікує бізнес-процеси організації на основні (виконувані у переробній підсистемі операційної системи або головною операційної функції), що забезпечують або допоміжні (виконувані в забезпечує підсистемі) і керуючі (виконувані в керуючій підсистемі операційної системи бізнесу ) (табл. 4). Зміст цих груп бізнес-процесів відповідає змісту діяльності у відповідних підсистемах операційної системи. Інші класифікації процесів наведено в табл.

5 в п. 3.1.1.

Таблиця 4

Класифікація бізнес-процесів по підсистемах операційної системи організації Група бізнес-процесів Підсистема

операційної

системи Зміст

бізнес-процесу Клієнти Основні переробляючи

ющая Створення продукції або надання послуг Зовнішні Допоміжне

ві забезпечуючи

ющая Забезпечення

діяльності Внутрішні Керуючі Керуюча Управління

діяльністю Власники та персонал компанії Головна оперативна функція однієї організації в іншій організації може бути віднесена до забезпечує підсистемі операційної системи. Наприклад, промислове підприємство може розглядати у якості головної операційної функції виробництво продукції. Тоді збут продукції буде входити в забезпечує підсистему. Інший варіант: головна операційна функція підприємства - продаж продукції. У цьому випадку виробництво стане частиною забезпечує підсистеми. Вибір головної операційної функції грунтується на стратегічному баченні ключової компетенції організації та можливості посилення її конкурентоспроможності на ринку.

Бачення операційної системи бізнесу дозволяє поставити питання про необхідність розвитку процесного підходу до управління організацією.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =