0ВеДеНІІ Т0Ргав ФУНКЦІЇ учасників розподіляються наступним">
Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

12.2. ФУНКЦІЇ УЧАСНИКІВ ТОРГІВ

загрузка...

Замовлення> 0ВеДеНІІ Т0Ргав ФУНКЦІЇ учасників розподіляються наступним чином: ^ Приймає рішення про проведення підрядних торгів; Таблиця 12.1.1. Класифікація підрядних торгів Класифікаційна ознака Види торгів За доступом учасників? відкриті торги;?

Закриті тоогі: За способом проведення попереднього відбору претендентів організато-ООМ торгів:? з попередньою кваліфікацією учасників;?

Без попередньої кваліфікації учасників. По участі в торгах іноземних офе-оентов? за участю іноземного оферента;?

Без участі іноземного оферента. По участі оферентів у процедурі торгів і оголошення їх результатів;? голосні;?

Негласні. ? визначає особу, яка буде виконувати функції організатора торгів;?

Контролює роботу організатора торгів і бере участь у роботі тендерного комітету через свого представника;?

Встановлює остаточні умови договору і укладає його з переможцем торгів.

Замовник повинен володіти необхідними інвестиційними ресурсами або правом розпорядження ними в необхідний період часу, підтвердженим відповідним фінансовим документом.

Організатор торгів:?

Підготовляє документи для оголошення торгів, здійснює публікацію оголошення і розсилку запрошень;?

Формує тендерний комітет;?

Спрямовує і контролює діяльність тендерного комітету і залучених інженерно-консультаційних організацій з підготовки тендерної та іншої необхідної документації;?

Затверджує результати торгів;?

Розглядає апеляції на рішення тендерного комітету;?

Ліквідує тендерний комітет;?

Несе всі витрати з підготовки та проведення торгів.

Організатор торгів зобов'язаний мати статус юридичної особи та ліцензію на право проведення торгів. Межі прав і обов'язків організатора торгів встановлюються в договорі на організацію та проведення торгів.

Тендерний комітет:?

Проводить збір заявок на участь у торгах, на попередню кваліфікацію;?

Проводить попередню кваліфікацію претендентів;?

Організовує розробку та розповсюдження тендерної документації і вирішує питання зміни цієї документації і процедур; та,?

Проводить ознайомлення претендентів з тендерною документацією і дає нео ходимое роз'яснення;?

Забезпечує збір, зберігання та оцінку представлених оферт;

Про здійснює процедуру торгів і її оформлення;

Про визначає переможця або приймає інше рішення за результатами торгів подає їх на затвердження;?

Публікує в засобах масової інформації звіт про результати Т0РГ0В '0. Тендерний комітет самостійно розробляє і затверджує регламент

їй роботи і затверджує регламенти роботи своїх підрозділів.

Претендент має право: ї

Про одержувати від тендерного комітету вичерпну інформацію з услов

порядку проведення підрядних торгів; пАеО-

3 звертатися до тендерного комітету з проханням про відстрочення представлени ф ти в письмовому вигляді.

Особа набуває статус претендента з моменту звернення до тендерного комітету для участі в торгах.

Статус претендента втрачається особою в наступних випадках:?

За бажанням претендента - на будь підготовчої стадії;?

Внаслідок непроходження попередньої кваліфікації, невнесення першого завдатку до моменту подання оферти;?

Внаслідок порушення претендентом затвердженого положення або відомих йому умов торгів.

З моменту реєстрації оферти претендент набуває статусу оферента. Інженерно-консультаційна фірма може залучатися організатором торгів і тендерним комітетом з наступними цілями:?

Проведення попередніх досліджень і видачі висновку про доцільність виставлення на торги конкретного об'єкта;?

Підготовки тендерної документації;?

Розробки умов попередньої кваліфікації;?

Оцінки оферт і видачі рекомендацій про присудження договору;?

Оцінки пропозицій і прохань претендентів, що надходять у процесі підготовки торгів;?

Роз'яснення умов конкурсу і т. д.

Інженерно-консультаційна фірма може також залучатися і претендентом для розробки оферти. Проте одна і та ж інженерно-консультаційна фірма не має права співпрацювати в процесі підготовки конкретних торгів одночасно з замовником, організатором торгів і тендерним комітетом, з одного боку, і з претендентом, з іншого боку.

Кредитно-фінансова установа набуває статусу учасника торгів, еслн організатор торгів відкриває спеціальні рахунки у ньому для здійснення фінансових операцій, пов'язаних з проведенням підрядних торгів, у тому числі по депонуванню гарантійних застав, а також для здійснення різних розрахунків.

Основними функціями Міжвідомчої комісії з підрядним моргів є:

3 правове та методичне забезпечення підрядних торгів;?

Координація розробки тендерного законодавства;?

Сприяння створенню системи інформаційного забезпечення торгів і мережі ін-інженерно-консультаційних фірм;

та консультування з питання проведення підрядних торгів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =