Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економіка праці >
« Попередня Наступна »
Пашуто В.П.. Організація, нормування і оплата праці на підприємстві: навчально-практичний посібник / В.П. Пашуто. - М.: КНОРУС. - 320 с., 2005 - перейти до змісту підручника

12.10. Особливості нормування в умовах бригадної організації праці

загрузка...

Об'єктом нормування праці в умовах бригадної його організації є колективний трудовий процес. Незважаючи на те що в більшості бригад зберігаються норми часу на виконання окремих операцій (робіт), виконуваних членами бригади, кінцевою метою нормування є встановлення комплексної норми часу на одиницю кінцевої продукції бригади: комплект деталей (бригадо-комплект), вузол, виріб. Просте підсумовування діючих індивідуальних норм не дозволяє врахувати ефект колективної праці і призведе до зниження напруженості норми з огляду на те, що колективний трудовий процес в першу чергу суттєво впливає на величину таких елементів норм, як підготовчо-заключний час, час на обслуговування робочого місця, відпочинок і особисті потреби. У діючих нормативах часу ці категорії витрат встановлені тільки для умов індивідуальної організації праці.

Підготовчо-заключний час, насамперед у наскрізних бригадах, значно скорочується за рахунок того, що робота, розпочата в попередній зміні, триває без переналагодження обладнання до закінчення партії деталей в наступній зміні. Крім того, включення до складу комплексних бригад наладчиків створює передумови для істотного скорочення цієї категорії витрат робочого часу.

Час на обслуговування робочих місць при колективній праці може бути зменшено за рахунок виконання відповідних робіт включеними до складу бригади допоміжними робітниками. Цей час буде перекриватися оперативним часом. Крім того, в умовах роботи наскрізних бригад за рахунок передачі зміни «на ходу» ці витрати часу також будуть істотно скорочені.

При розробці нормативів на відпочинок і особисті потреби враховувалися індивідуальні організаційно-технічні характеристики виконуваних робіт, монотонність і напруженість праці, які в умовах колективної праці можуть істотно змінюватися.

Таким чином, перехід до колективної праці дозволяє скоротити нормовані витрати робочого часу, а також тривалість виробничого циклу шляхом більш раціонального розподілу й кооперації праці і скорочення простоїв обладнання за рахунок більш ефективного використання робочого часу.

Базою для встановлення комплексної норми часу для бригади є операційні норми часу, розраховані на індивідуальну роботу. При цьому, якщо кожна операція виконується одним робочим, використовується формула

НБП = У'Ттт {КЯ / Ь '

де Тшт, - норма часу г-й операції ;

Яеф - коефіцієнт, що враховує ефект колективної праці; п - кількість операцій, закріплених за бригадою.

Якщо на деяких операціях зайнято кілька робітників, то норма розраховується за формулою

2Х, н "

де Нч; - норма чисельності робітників, що виконують пана ту операцію.

Якщо бригадою виготовляється кілька одиниць (комплектів) продукції, то норма розраховується за формулою

* зф>

Н6Р:

еф

де т - кількість одиниць (комплектів) продукції, що виготовляються бригадою.

Таким чином, комплексна бригадна норма встановлюється на підставі норм штучного часу виконання операцій (робіт), які розраховуються аналітичним методом. Коригувальний коефіцієнт, що враховує ефект колективної праці, слід встановлювати на підставі даних хронометражних спостережень, проведених вибірково на декількох робочих місцях бригади.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =