Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Основи менеджменту >
« Попередня Наступна »
Н. Е. Ревська. ПСИХОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ. Конспект лекцій. - СПб.: Альфа.-240 с., 2001 - перейти до змісту підручника

12.1. Визначення системи кадрових функцій

загрузка...

Для розуміння ролі кадрових функцій у діяльності керівника сформульовані наступні вихідні положення. 1.

Система кадрових функцій у діяльності керівника диференціюється за іншим критерієм, ніж система адміні стративні функцій. Кадрові функції відповідають другому - основному - «виміру» управлінської діяль ності і пов'язані з впливом на людей (персонал). 2.

Кадрові функції відносно незалежні від конкурують них особливостей організації і включають в себе інваріант ний набір постійних завдань і обов'язків керівника (підбір кадрів, розстановка персоналу, професійна орієнтація, адаптація, підготовка та перепідготовка, оцінка та атестація кадрів , скорочення, звільнення та ін

). Така неза висимость додає системі кадрових функцій стабільність, що дозволяє розглядати її як самостійну катего рію управлінських функцій. 3.

Реалізація будь-якої кадрової функції підпорядковується «пра вилу цілісного управлінського циклу». Наприклад, комплек тованих штатів починається з визначення мети. Потім планує ся робота з реалізації мети, що включає в себе прогноз ді намики персоналу. Вирішення цього завдання пов'язане і з функцією організації виконання, оскільки сам набір проводиться виходячи з уявлень про створюваної структурі.

Комплектуючі вання кадрів пов'язане і з створенням мотивації і забезпе ням комунікативного простору організації. Завер шує етап - контроль результатів комплектування. За цим сценарієм відбувається і вирішення інших кадрових завдань. 4.

Вирішення всіх кадрових проблем нетождественно кадро вим функціям керівника. Обсяг кадрової роботи настільки великий, що його реалізацією займаються спеціалізовані

82

підрозділи, розгляд діяльності яких виходить далеко за межі діяльності самого керівника. Керівник здійснює координуючу вплив, що становить зміст його кадрових функцій. Специфічність і особлива роль кадрових функцій в організаційній роботі призвели до того, що до теперішнього часу їх система оформилася в самостійний напрям теорії та практики управління - кадровий менеджмент.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =