загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Міжнародне право >
« Попередня Наступна »
Фархутдинов І.З. . Міжнародне інвестиційне право-теорія і практика - Волтерс Клувер, 2005 - перейти до змісту підручника

1.2.1. Міжнародне право і міжнародне економічне право: проблеми взаємодії і взаємовпливу

загрузка...

На сучасному етапі економічна залежність держав - це реально доконаний факт. Сьогодні явище економічної інтеграції стало відомим під поняттям "глобалізація світового господарства". Процес інтернаціоналізації національних економік викликане, серед усього іншого, подвійний лібералізацією правового режиму - у сфері міжнародного товарообміну (це істотно підштовхнуло розвиток торгівлі) та в області допуску прямих іноземних інвестицій (це призвело до помітної транснаціоналізації великих підприємств).

Процеси глобалізації, як підкреслювалося вище, створюють феноменальні правові проблеми. Найбільш яскраво це виявляється в тому, що міжнародні відносини функціонують при взаємодії та протидію національних правових систем. Така конфронтація чревата все більш частими конфліктами з питань юрисдикції держав. Залучення в сферу міжнародних економічних відносин класичних інструментів юрисдикції держав, що таять в собі зачатки конфлікту, свідчить про те, що звичні і "зручні" поняття міжнародного права погано вкладаються в глобальні реалії міжнародного економічного права.

Традиційна, усталена у вітчизняній науці міжнародного права концепція про місце і роль міжнародного економічного права в загальній міжнародно-нормативної правової системі однозначно стверджує, що МЕП - це система правових норм, що регулюють відносини між суб'єктами міжнародного права в зв'язку з їх діяльністю у сфері міжнародних економічних відносин.

МЕП, що представляє собою галузь міжнародного права, є сукупністю принципів і норм, що регулюють міждержавні економічні відносини * (24). Однак намітилася в останні роки нова тенденція в цій сфері розширює коло учасників міжнародних економічних відносин, що є об'єктом регулювання МЕП * (25).

Тим часом на міжнародне економічне право, так само як і на інші сфери правового регулювання суспільних відносин, істотний вплив роблять глобалізаційні процеси. На початку XXI в. відчутно позначилася тенденція до об'єднання правових режимів, які застосовуються в таких основних питаннях, як допуск іноземних осіб, у тому числі для здійснення інвестиційної діяльності, і торгівля. У сфері послуг об'єднання режимів вже відбулося, а в інвестиційній сфері цього слід очікувати. Фактор мобільності міжнародних інвестицій виходить на перший план і вимагає вільного допуску іноземних осіб.

МЕП в широкому сенсі цього слова - сукупність норм, що регулюють різні за своєю природою суб'єкти у сфері міжнародних економічних відносин: держави, міжнародні організації, багатонаціональні підприємства, юридичні та фізичні особи різних держав. Неоднорідність відносин та їх учасників вимагає спеціальних методів і засобів правового регулювання, що лежать у сфері міжнародного публічного та міжнародного приватного права, а також національного права.

Зауважимо, однак, що дана точка зору не підтримується деякими авторами з тієї причини, що необмеженість сфери складаються при цьому правовідносин не дозволяє чітко визначити зміст регульованого предмета.

За логікою речей МЕП має регламентувати найрізноманітніші за своїм походженням і за правовою природою відносини. Тому розумніше було б віддати перевагу вузьке розуміння МЕП, згідно з яким останнє має являти собою комплекс норм, що регулюють організацію міжнародних економічних відносин, головним чином макроекономічних.

Як відомо, до макроекономіки належать відносини між економічними системами, а мікроекономіка - це поле індивідуальної діяльності так званих економічних операторів. В орбіті впливу міжнародного економічного права в основному виявляються великі економічні системи, хоча воно не обмежується тільки ними, принаймні якщо дивитися на його розвиток в світлі недавніх подій. Зокрема, нове міжнародне торгове право, яке складає систему СОТ, охопило тепер і інтелектуальну власність (див. ТРІПС - Угода про торговельні аспекти прав на інтелектуальну власність), та надання послуг (див. ГАТС - Генеральна угода з торгівлі послугами), і дії інвесторів (див. ТРІМС - Угода про торговельні аспекти інвестиційних заходів). Загалом міжнародне економічне право, залишаючись ринковим правом, виступає як галузь права, яка охоплює питання, що стосуються правового закріплення осіб, їхніх інвестицій, міжнародної торгівлі майном і послугами, а також її фінансового забезпечення * (26).

Відмінною рисою МЕП виступає те, що воно базується на сукупності джерел міжнародного та національного права та інших джерел. Всі вони контактують між собою в тому, що стосується об'єкта регулювання. Маючи на увазі регулювання транскордонного руху різних цінностей і їх виробництва, закономірно поставити питання: чи можна вважати міжнародне економічне право частиною загального міжнародного права або ж воно (МЕП) розчиняється в міжнародному праві? Вважаємо, що відповідь має бути однозначним: міжнародне право і міжнародне економічне право - це не одне і те ж; в той же час міжнародне економічне право не є чимось специфічним по відношенню до міжнародного права * (27).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =