загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Цивільне право >
« Попередня Наступна »
Гатіно А.М.. Цивільне право, 2009 - перейти до змісту підручника

12.1. Витребування майна власником з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов)

загрузка...

Віндикаційний позов - це позов не володіють власника про витребування майна в натурі з чужого незаконного володіння. Даний позов спрямований на відновлення втраченого власником володіння. Оскільки володіння зумовлює в більшості випадків можливість користування і розпорядження майном, віндикаційний позов захищає одночасно і ці правомочності.

В якості позивача може виступати власник майна, а також носій права господарського відання або оперативного управління як здійснює правомочності володіння, користування і розпорядження або інший законний власник. Тому що пред'явив віндикаційний позов повинен довести свої права на спірне майно.

Для пред'явлення позову необхідно наявність трьох підстав віндикації.

По-перше, втрата власником володіння майном (річчю), під якою розуміється наступне:

а) викрадення, втрата або інше вибуття речі з володіння власника поза його волею (наприклад, річ віднесена потоком води, вітром);

б) втрата речі титульним власником (тобто особою, якій власник передав річ для користування, зберігання, ремонту і т.

д.) крім його волі і волі власника;

в) неправомірне відчуження речі титульним власником.

По-друге, предметом витребування є індивідуально-визначене майно, оскільки позов спрямований на повернення власнику тієї ж самої речі, яка вибула з його володіння. Речі, які визначаються за загальним правилом родовими ознаками, можуть бути віндіціровани, якщо до моменту пред'явлення позову вони індивідуалізовані, відокремлені від інших речей того ж роду (наприклад, мішок картоплі, вагон зерна і т.д.) Власник може пред'явити позов лише про стягнення заподіяної йому шкоди.

По-третє, річ знаходиться у незаконному володінні. Незаконним визнається володіння без юридичної підстави (титулу).

При пред'явленні власником віндикаційного позову до особи, самовільно заволоділа річчю, необхідність її повернення не викликає сумніву. Але нерідко річ у незаконного власника виявляється в результаті придбання її в особи, яка не управомоч розпоряджатися даною річчю.

Для вирішення питання про задоволення позову в цьому випадку закон встановлює загальні правила віндикації, які зводяться до наступного.

По-перше, річ підлягає поверненню власнику у всіх випадках, якщо незаконний власник був недобросовісним набувачем. Недобросовісним визнається набувач, який знав або повинен був знати за обставинами справи, що набуває річ у особи, що не має права відчужувати її. Визнання особи недобросовісним набувачем здійснюється судом виходячи з обстановки укладання угоди, її умов, можливості та необхідності з'ясування повноважень відчужувача на розпорядження майном, суб'єктного складу і т.д.

По-друге, у добросовісного набувача річ витребується, якщо придбана їм безоплатно (дарування, успадкування). Сумлінним відповідно визнається набувач, який не знав і не повинен був знати, що набуває річ у особи, що не має права на її відчуження. Визначальним тут є момент придбання речі.

По-третє, у добросовісного набувача, який отримав річ за оплатній угоді, вона истребуется лише в тому випадку, якщо вибула з володіння власника або іншого титульного власника крім їх волі. Обставини, в результаті яких власник позбавляється володіння річчю без його волі, різні: неправомірні дії третіх осіб, непереборна сила, випадок, обов'язкове розпорядження державного органу або посадової особи і т.д.

Власник може витребувати майно не тільки від набувача, а й від будь-якої особи, якій набувач передав це майно у володіння, не відчужуючи його (ст. 302 ЦК РФ).

Поряд з розглянутими загальними правилами закон встановлює ряд винятків.

Перше: якщо майно було продано в порядку, встановленому для виконання судових рішень, то воно не може бути витребуване у добросовісного набувача навіть тоді, коли це майно вибуло з володіння власника або титульного власника крім їх волі.

Друге: гроші та цінні папери на пред'явника не можуть бути витребувані від добросовісного набувача, навіть якщо вони придбані безоплатно вийшли з володіння власника поза його волею (п. 3 ст. 302 ЦК РФ).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон