Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Адвокатура >
« Попередня Наступна »
М. Б. Смоленський. АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І АДВОКАТУРА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ. ВИДАННЯ 3-е виправлене і доповнене. Ростов-на-Дону «Фенікс», 2004 - перейти до змісту підручника

12.1. Адміністративні правопорушення

загрузка...

Адміністративним правопорушенням визнається протиправна, винна дія (бездіяльність) фізичної або юридичної особи, за яке КоАП чи законами суб'єктів Російської Федерації про адміністративні правопорушення встановлена ??адміністративна відповідальність (ст. 2.1 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення) .

За КоАП РФ, до адміністративної відповідальності притягуються як фізичні, так і юридичні особи.

Юридична особа визнається винним у вчиненні адміністративного правопорушення, якщо буде встановлено, що у нього була можливість для дотримання правил і норм, за порушення яких КоАП чи законами суб'єкта Російської Федерації передбачена адміністративна відповідальність, але даною особою не були прийняті всі залежні від нього заходів щодо їх дотримання.

Кодекс про адміністративні правопорушення - основний федеральний акт, що встановлює адміністративну відповідальність в Російській Федерації.

Він містить одночасно матеріальну частину адміністративного права з процесуальними правилами застосування статей кодексу.

Кодекс містить 32 глави. Глави 1-4 містять загальні положення. Глави 5-21 містять перелік адміністративних положень, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.

У розділах 22 і 23 перераховуються особи, управомочен-ні розбирати справи про адміністративні правопорушення і виносити рішення. У розділах 24-30 зосереджені питання процесуального права, а в главах 31, 32 описаний порядок виконання рішень з адміністративних правопорушень.

Вперше Кодексом передбачено дві форми вини - умисна і необережна. У ст. 2.2 Кодексу йдеться, що адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії (бездіяльності), передбачала його шкідливі наслідки і бажала

149

настання таких наслідків і свідомо їх допускало або ставився до них байдуже.

Адміністративне правопорушення визнається вчиненим з необережності, якщо особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії (бездіяльності), але без достатніх до того підстав самовпевнено розраховувало на запобігання таких наслідків або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити.

Ст. 22.1 визначає органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. Справи розглядаються:

1) суддями (світовими суддями);

2) комісіями у справах неповнолітніх і захисту їх прав;

3 ) федеральними органами виконавчої влади, їх установами, структурними підрозділами та територіальними органами, а також іншими державними органами, уповноваженими на те, з завдань і функцій, покладених на них федеральними законами або нормативними правовими актами Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації.

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені законами суб'єктів Російської Федерації, розглядаються в межах повноважень, встановлених цими законами:

1) світовими суддями;

2) комісіями у справах неповнолітніх і захисту їх прав;

3) уповноваженими органами та установами органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації;

4) адміністративними комісіями, іншими колегіальними органами, створюваними відповідно до законів суб'єктів Російської Федерації.

У кодексі наведено вичерпний список органів і посадових осіб, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення. Всього їх 61, і очолюють цей список судді.

Ст. 23.1 Кодексу докладно описує, які справи розглядаються суддями безпосередньо, а які їм можуть передати, якщо орган чи посадова особа передає справу. Справа, за якою ведеться адміністративне рас-

150

слідування йди, справу про адміністративне правопорушення, яке тягне видворення за межі Російської Федерації, розглядаються суддями районних судів.

Арбітражні суди розглядають правопорушення юридичних осіб і індивідуальних підприємців.

Справи про адміністративні правопорушення підлягають відкритого розгляду, за винятком випадків, в яких це може призвести до розголошення державної, військової, комерційної або іншої захищеної законом таємниці, а також у випадках, якщо цього вимагають інтереси забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, членів їх сімей, їх близьких, а також захисту честі та гідності зазначених осіб.

Рішення про закритий розгляд справи про адміністративне правопорушення виноситься суддею, органом, посадовою особою, що розглядають справу, у вигляді визначення.

У яких випадках провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате провадження підлягає припиненню? Це відбувається, якщо:

1) відсутня подія адміністративного правопорушення;

2) відсутній склад адміністративного правопорушення, в тому числі при недосягненні фізичною особою на момент вчинення протиправних дій ( бездіяльності) віку, передбаченого КоАП для притягнення до адміністративної відповідальності, або у випадку неосудності фізичної особи, яка вчинила протиправні дії (бездіяльність);

3) дії зроблені особою в стані крайньої необхідності;

4) видається акт амністії, який усуває застосування адміністративного покарання;

5) скасовується закон, що встановив адміністративну відповідальність;

6) закінчується строк давності притягнення до адміністративної відповідальності;

7) наявна по одному і тому самому факту вчинення протиправних дій (бездіяльності) особою, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, постанову про призначення адміністративного покарання, або постанова про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення, або постанова про порушення кримінальної справи;

8) настає смерть фізичної особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення.

У ході провадження про адміністративне правопорушення особи, що у виробництві, можуть заявити клопотання.

Клопотання заявляється в письмовій формі і підлягає негайному розгляду. Рішення про відмову в задоволенні клопотання виноситься суддею, органом, посадовою особою, у провадженні яких перебуває справа про адміністративне правопорушення, у вигляді визначення.

12.2. Участь адвоката в процесі провадження у справах про адміністративні правопорушення

Правова основа участі адвоката в процесі провадження у справах про адміністративне правопорушення приведена в Конституції РФ (ст. 48) і в законі, яким є Кодекс про адміністративні правопорушення . У статті 25.6 говориться, що «для надання юридичної допомоги особі, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, у провадженні у справі про адміністративне правопорушення може брати участь захисник, а для надання юридичної допомоги потерпілому представник.

В якості захисника або представника до участі в провадженні у справі про адміністративне правопорушення допускається адвокат або інша особа.

Повноваження адвоката посвідчуються ордером, виданим юридичною консультацією. Повноваження іншого особи, яка надає юридичну допомогу, засвідчуються довіреністю, оформленої відповідно до закону.

Захисник і представник допускаються до участі у провадженні у справі про адміністративне правопорушення з моменту складання протоколу про адміністративне правопорушення. У разі адміністративного затримання фізичної особи у зв'язку з адміністративним правопорушенням захисник допускається до участі у провадженні у справі про адміністративне

152

правопорушення з моменту адміністративного затримання.

Захисник і представник, допущені до участі в провадженні у справі про адміністративне правопорушення, має право знайомитися з усіма матеріалами справи, подавати докази, заявляти клопотання і відводи, брати участі в розгляді справи, оскаржити застосування заходів забезпечення провадження у справі, постанову по справі, користуватися іншими процесуальними правами відповідно до закону ».

Що необхідно з'ясувати по справі про адміністративне правопорушення?

1) Наявність події адміністративного правопорушення;

2) особа, яка вчинила протиправну дію (бездіяльність), за яке Кодексом про адміністративні правопорушення передбачено адміністративну відповідальність;

3) винність особи у вчиненні адміністративного правопорушення;

4) обставини, що пом'якшують адміністративну відповідальність, і обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність;

5) характер і розмір шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням;

6) обставини, що виключають провадження по справі про адміністративне правопорушення;

7) інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи, а також причини і умови вчинення адміністративного правопорушення.

Після встановлення того, що подія мала місце і є особа, обвинувачена у вчиненні адміністративного правопорушення, необхідно встановити, чи доведена вина, тобто зібрати докази.

Доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на підставі яких суддя, орган, посадова особа, у виробництві яких перебуває справа, встановлюють наявність або відсутність події адміністративного правопорушення, винність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, іншими протоколами, пре

153

редбачені законом, поясненнями особи, щодо якої ведеться виробництво по справі про адміністративне правопорушення, показаннями потерпілого, свідків, висновками експерта, іншими документами, а також показаннями спеціальних технічних засобів, речовими доказами.

Не допускається використання доказів *, отриманих з порушенням закону. Так говорить ст. 25.2 КоАЦ. Розглянемо це більш детально,:

Пояснення особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, показання потерпілого і свідків є відомості, що мають відношення до справи і повідомлені зазначеними особами в усній або письмовій формі .

Пояснення особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, показання потерпілого і свідків відображаються в протоколі про адміністративне правопорушення, протоколі про застосування заходи забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення, протоколі розгляду справи про адміністративне правопорушення, а в разі необхідності записуються і долучаються до справи.

У випадках, якщо при провадженні у справі про адміністративне правопорушення виникає необхідність у використанні спеціальних знань в науці, техніці, мистецтві чи ремеслі, суддя, орган, посадова особа, у виробництві яких перебуває справа, виносять ухвалу про призначення експертизи. Визначення обов'язково для виконання експертами або установами, яким доручено проведення експертизи.

У визначенні вказуються:

1) підстави для призначення експертизи;

2) прізвище, ім'я, по батькові експерта або найменування установи, в якому повинна бути проведена експертиза;

3) питання, поставлені перед експертом;

 4) перелік матеріалів, що надаються в розпорядження експерта. 

 Крім того, в ухвалі повинні бути записи про роз'яснення експерту його прав і обов'язків і про попередження його про адміністративну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку. 

 154 

 Питання, поставлені перед експертом, і його висновок не можуть виходити за межі спеціальних пізнань експерта. 

 До направлення визначення для виконання суддя, орган, посадова особа, у виробництві яких перебуває справа про адміністративне правопорушення, зобов'язані ознайомити з ним особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, і потерпілого, роз'яснити їм права, в тому числі право заявляти відвід експерту, право просити про залучення в якості експерта зазначених ними осіб, право ставити питання для дачі на них відповідей у ??висновку експерта. 

 Експерт дає висновок у письмовій формі від свого імені.

 У висновку експерта повинно бути зазначено, ким і на якій підставі проводилися дослідження, їх зміст, повинні бути дані обгрунтовані відповіді на поставлені перед експертом питання і зроблені висновки. 

 Висновок експерта не є обов'язковим для судді, органу, посадової особи, у провадженні яких перебуває справа про адміністративне правопорушення, однак незгода з висновком експерта повинна бути мотивована. 

 При дослідженні речових доказів адвокат повинен займати активну позицію, особливо вивчаючи документи. 

 Під речовими доказами у справі про адміністративне правопорушення розуміються знаряддя вчинення або предмети адміністративного правопорушення, у тому числі знаряддя вчинення або предмети адміністративного правопорушення, зберегли на собі його сліди. 

 Речові докази у разі потреби фотографуються або фіксуються іншим встановленим способом і долучаються до справи про адміністративне правопорушення. Про наявність речових доказів робиться запис у протоколі про адміністративне правопорушення або в іншому протоколі. 

 1. Документи визнаються доказами, якщо відомості, викладені або засвідчені в них організаціями, їх об'єднаннями, посадовими особами та громадянами, мають значення для провадження у справі про адміністративне правопорушення. 

 155 

 2, Документи можуть містити відомості, зафіксовані як у письмовій, так і в іншій формі. До документів можуть бути віднесені матеріали фото-і кінозйомки, звуко-і відеозапису, інформаційних баз і банків даних та інші носії інформації. 

 3. Суддя, орган, посадова особа, у виробництві яких перебуває справа про адміністративне правопорушення, зобов'язані вжити необхідних заходів щодо забезпечення схоронності документів до вирішення справи по суті, а також прийняти рішення про них після закінчення розгляду справи (повернути, знищити, реалізувати і т.п .). 

 На жаль, всі дії по Кодексу про адміністративні правопорушення ведуться уповноваженими органами. Адвокатам, на відміну від Кримінально-процесуального кодексу, право проведення власного розслідування не прописано, але це не означає, що його не можна вести, а в законодавчому плані це буде дуже скоро, як нам думається, виправлено. 

 Для розгляду справи про адміністративне правопорушення існують встановлені законом терміни. 

 Справа про адміністративне правопорушення розглядається в п'ятнадцятиденний строк з дня отримання суддею, органом, посадовою особою, правомочними розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. 

 У разі надходження клопотань від учасників провадження у справі про адміністративне правопорушення або в разі потреби в додатковому з'ясуванні обставин справи строк розгляду справи може бути продовжений суддею, органом, посадовою особою, що розглядають справу, але не більше ніж на один місяць. Про продовження зазначеного терміну суддя, орган, посадова особа, що розглядають справу, виносять мотивовану ухвалу. 

 Справа про адміністративне правопорушення, вчинення якого тягне адміністративний арешт, у день отримання протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи, а щодо особи, що зазнає адміністративному затримання, не пізніше 48 годин з моменту його затримання. 

 Закон також встановлює порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення, тобто процедуру. 

 Який же порядок розгляду справи? 

 156 

 1) Оголошується, хто розглядає справу, яка справа підлягає розгляду, хто і на підставі якого закону притягається до адміністративної відповідальності; 

 2) встановлюється факт явки фізичної особи, чи законного представника фізичної особи, чи законного представника юридичної особи, щодо яких ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, а також інших осіб, що беруть участь у розгляді справи; 

 3) перевіряються повноваження законних представників фізичної або юридичної особи, захисника і представника; 

 4) з'ясовується, чи сповіщено учасники провадження у справі в установленому порядку, з'ясовуються причини неявки учасників провадження у справі і приймається рішення про розгляд справи за відсутності зазначених осіб або про відкладення розгляду справи; 

 5) особам, які беруть участь у розгляді справи, роз'яснюються їх права та обов'язки; 

 6) розглядаються заявлені відводи і клопотання; 

 7) виноситься ухвала про відкладення розгляду справи у разі: 

 а) надходження заяви про самовідвід або про відвід судді, члена колегіального органу, посадової особи, які розглядають справу, якщо їх відвід перешкоджає розгляду справи по суті; 

 б) відведення фахівця, експерта або перекладача, якщо зазначений відвід перешкоджає розгляду справи по суті; 

 в) необхідність явки особи, що у розгляді справи, витребування додаткових матеріалів по справі або призначення експертизи; 

 8) виноситься ухвала про привід особи, участь якого визнається обов'язковим при розгляді справи; 

 9) виноситься ухвала про передачу справи на розгляд по підвідомчості. 

 При продовженні розгляду справи про адміністративне правопорушення оголошується протокол про адміністративне правопорушення, а при необхідності і інші матеріали справи. Заслуховуються пояснення фізичної особи чи законного представника юридичної особи, щодо яких ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, показання інших осіб, що беруть участь у провадженні у справі, пояснення фахівця і висновок експерта, досліджуються інші 

 157 

 докази, а в разі участі прокурора у розгляді справи заслуховується його висновок. 

 Адвокат на закінчення не виступає, тобто дебати сторін відсутні. Це крок назад порівняно з Кримінально-процесуальним кодексом. 

 Яке рішення може бути прийняте у справі про адміністративне правопорушення, і як і куди його можна оскаржити? 

 За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення може бути винесена постанова: 

 1) про призначення адміністративного покарання; 

 2) про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення. 

 Постанова про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення виноситься у разі:. 

 1) наявності хоча б однієї з обставин, передбачених Кодексом про адміністративні правопорушення, що виключають провадження у справі; 

 2) оголошення усного зауваження; 

 3) припинення провадження у справі та передачі матеріалів справи прокурору, в орган попереднього слідства чи в орган дізнання в разі, якщо в діях (бездіяльності) містяться ознаки злочину. 

 За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення виноситься визначення: 

 1) про передачу справи судді, до органу, посадовій особі, уповноваженим призначати адміністративні покарання іншого виду або розміру або застосовувати інші заходи впливу відповідно до законодавства Російської Федерації; 

 2) про передачу справи на розгляд по підвідомчості, якщо з'ясовано, що розгляд справи не відноситься до компетенції розглянули його судді, органу, посадової особи. 

 Постанова оскаржується у відповідності зі ст. 30.1 КоАП: 

 1) винесене суддею - у вищестоящий суд; 

 2) винесене колегіальним органом - в районний суд за місцем знаходження колегіального органу; 

 3) винесене посадовою особою - в вищестоящий орган, вищестоящій посадовій особі або в районний суд за місцем розгляду справи; 

 158 

 4) винесене іншим органом, створеним відповідно до закону суб'єкта Російської Федерації, - в районний суд за місцем розгляду справи. 

 У разі, якщо скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення надійшла до суду і в вищестоящий орган, вищестоящій посадовій особі, скаргу розглядає суд. 

 За результатами розгляду скарги виноситься рішення. 

 Постанова по справі про адміністративне правопорушення, скоєному юридичною особою або особою, що здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, оскаржується в арбітражний суд відповідно до арбітражним процесуальним законодавством. 

 1. Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення подається судді, до органу, посадовій особі, якими винесено постанову по справі і які зобов'язані протягом трьох діб з дня надходження скарги направити її з усіма матеріалами справи до відповідного суду, вищестоящий орган, вищестоящій посадовій особі. 

 2. Скарга на постанову судді про призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного арешту підлягає направленню до вищестоящого суду в день отримання скарги. 

 3. Скарга може бути подана безпосередньо до суду, вищестоящий орган, вищестоящій посадовій особі, уповноваженим її розглядати. 

 4. У разі, якщо розгляд скарги не відноситься до компетенції судді, посадової особи, яким оскаржено постанову але справі про адміністративне правопорушення, скарга направляється на розгляд по підвідомчості протягом трьох діб. 

 5. Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення державним митом не обкладається. 

 Законом встановлені строки оскарження по справі про адміністративне порушення. 

 Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подана протягом десяти діб з дня вручення або отримання копії постанови. 

 У разі пропуску строку, передбаченого частиною 1 цієї статті, зазначений строк за клопотанням особи, яка подає скаргу, може бути відновлений суддею або 

 159 

 посадовою особою, правомочними розглядати скаргу. 

 Про відхилення клопотання про відновлення строку оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення виноситься ухвала. Які терміни розгляду скарг у вищестоящих інстанціях? 

 Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення підлягає розгляду в десятиденний строк з дня її надходження з усіма матеріалами справи до суду, орган, посадовій особі, правомочним розглядати скаргу. 

 Скарга на постанову про адміністративний арешт підлягає розгляду протягом доби з моменту подачі скарги, якщо особа, притягнута до адміністративної відповідальності, відбуває адміністративний арешт. За поданою скаргою може бути прийнято одне з таких рішень: 

 1) про залишення постанови без зміни, а скарги без задоволення; 

 2) про зміну постанови, якщо при цьому не посилюється адміністративне покарання або іншим чином не погіршується становище особи, щодо якої винесено постанову; 

 3) про скасування постанови та про припинення провадження у справі в силу його малозначність чи за обставин, згаданих нами раніше при поясненні, чому може припинятися або взагалі не може бути розпочато провадження у справі, а також при недоведеність обставин, на підставі яких було винесено постанову ; 

 4) про скасування постанови і про повернення справи на новий розгляд судді, до органу, посадовій особі, правомочним розглянути справу, у випадках істотного порушення процесуальних вимог, якщо це не дозволило всебічно, повно і об'єктивно розглянути справу, а також у зв'язку з необхідністю застосування закону про адміністративне правопорушення, яке тягне призначення більш суворого адміністративного покарання, якщо потерпілим у справі подана скарга на м'якість застосованої адміністративного покарання; 

 5) про скасування постанови і про направлення справи на розгляд по підвідомчості, якщо при розгляді скарги встановлено, що постанову було винесено неправомочними суддею, органом, посадовою особою. 

 160 

 Не набрало законної чинності постанова по справі про адміністративне правопорушення і (або) наступні рішення вищестоящих інстанцій за скаргами на цю постанову можуть бути оскаржені відповідно до ст. 30.10 тільки прокурором, тобто адвокат може подати скаргу прокурору, а той, якщо визнає доводи переконливими, може опротестувати рішення. Це взагалі звужує право на захист з боку залученого до адміністративної відповідальності, ставлячи його в залежність від державного чиновника, яким є прокурор. Так що це питання подальшого вдосконалення законодавства. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =