Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління персоналом >
« Попередня Наступна »
Беляцкий Н.П., Велесько С.Є., Ройш П. -. Управління персоналом: Учеб. посібник Мн.: Интерпрессервис, Екоперспектіва. - 352 с, 2002 - перейти до змісту підручника

1.2.0СН0ВНИЕ ПОНЯТТЯ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ

загрузка...

Під управлінням персоналу, або менеджментом персоналу, розуміється система видів діяльності, насамперед управлінської, як окремих менеджерів, так і всього апарату управління. Підприємство шукає абстрактну робочу силу, але має справу з конкретними людьми. Це породжує дві області функцій менеджменту персоналу: керівництво людьми (лідерство);

розрахунково-аналітичну роботу з цифровим матеріалом (розрахунок потреб у персоналі, визначення його вартості і аналіз стану, складання штатного розкладу), розробку вимог до персоналу.

Поняття керівництва персоналом використовується в різних варіантах, аспектах і на декількох рівнях. На рівні підприємства як системи воно включає розробку підсистеми регульованих відносин. На рівні процесів виробництва йдеться про безпосередньому управлінні співробітниками. На рівні продуктів як упредметненої робочої сили, яка була задіяна при певній розстановці кадрів, керівництво персоналом зводиться до оцінки його результативності.

Менеджмент персоналу має три рівні, або виміру: оперативний, тактичний і стратегічний. Вони обумовлені різними масштабами завдань і часом їх виконання.

Оперативний рівень охоплює безпосередню область ділової активності персоналу і відповідну сферу впливу менеджменту персоналу.

Тут представлені всі функції управління персоналом, починаючи від аналізу даних про співробітників і закінчуючи розрахунком їх вартості, а також керівництво персоналом.

Тактичний рівень підкреслює приналежність роботи з персоналом загальною процесам менеджменту персоналу.

Стратегічний рівень включає дві найважливіші орієнтації виробничого менеджменту персоналу: на відносини і на інформацію. Він покликаний підвищити готовність до конкурентної боротьби, підтримати ділову стратегію, забезпечити прогнозування сегментів зовнішнього ринку робочої сили.

Основні поняття менеджменту персоналу та їх зміст представлені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1. Визначення понять в управлінні персоналом Поняття Зміст Кадрова політика

Персонал

Придбання

персоналу

Планування

персоналу Прінцяпи, цілі та стратегії в області роботи з персоналом, на які орієнтовані всі заходи по роботі з кадрами

Співробітники організації: керівник, фахівці, робітники, молодший обслуговуючий персонал

Всеохоплюючий пошук необхідних співробітників, вибір їх з числа кандидатів, а також підготовка і вступ на посаду нових співробітників

Попереднє осмислення і фіксація тих заходів, які необхідно здійснити в основних областях роботи з персоналом Закінчення табл.

1.1

Поняття

Зміст

Призначення

персоналу

Розвиток

персоналу

Вивільнення

персоналу

Оцінка

персоналу

Оцінка якості роботи персоналу-

Кадрове

адміністрірова

ня

Керівництво

персоналом

Контролінг персоналу

З одного боку, створення робочих місць, підготовка умов роботи, організація праці та робочого часу, з іншого - заняття спів-КАМР робочих місць і необхідної позиції відповідно до проведеної кадровою політикою

Всебічне встановлення потреб в освіті, отриманні нових знань, вдосконалення стилю управління, методів роботи персоналу і систематичне сприяння співробітникам у підвищенні їх ділової активності

. Заходи щодо скорочення штатів та звільнення співробітників

Використання методів прямого або непрямого визначення внеску окремих співробітників в кінцевий або проміжний результат роботи підрозділів

Встановлення ступеня відповідності співробітників своєї посади

Централізовані адміністративні дії та заходи щодо персоналу, наприклад оформлення записів у трудовій книжці

Децентралізоване управління персоналом безпосередньо керівниками підрозділів, які використовують певні інструменти управління, наприклад бесіду з співробітниками, діалог Приєднання до внутрішньовиробничої системі контролю, плану-вання та регулювання роботи з персоналом Поняття, представлені в табл. 1.1, складають основу системи менеджменту персоналу, його інструментарій, дозволяють розібратися в його змісті.

До них відносяться прийоми і методи, що використовуються при виконанні окремих функцій управління персоналом. Це техніка роботи керівника з людьми. Розрізняють інструменти індивідуальної роботи, наприклад співбесіду, і груповий, наприклад семінар, конференція. Планування персоналу (як?) Кадрова політика (що?) Розвиток персоналу (коли?) Кадрове господарство (чим?) Завдання Інструменти Придбання Штатний розклад Призначення Посадові обов'язки Ротація Оцінка роботи Контроль Ділове спілкування Навчання Опитування Діловодство Статистичні методи Делегування Діалог Управління персоналом (хто? ) Рис. 1.1. Система управління персоналом

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =