загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія >
« Попередня Наступна »
Райзберг Б. А.. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4, 1997 - перейти до змісту підручника

11.9. Інфраструктура ринку

загрузка...
Термін «інфраструктура» в загальному сенсі позначає комплекс галузей, обслуговуючих виробничу та соціальну сферу народного господарства.

Ринок, будучи формою взаємовідносин між окремими відокремленими господарськими суб'єктами, має свою специфічну інфраструктуру. Для забезпечення нормального режиму функціонування ринку необхідне існування ряду підсистем, служб, підприємств, опосредствующих ринкові угоди. Так, на ринках товарів і послуг поширені товарні біржі, численні фірми, що займаються посередницькою діяльністю, маркетингові, консалтингові, аудиторські організації.

На фінансових ринках широко представлені валютні, фондові біржі; для обслуговування ресурсних ринків існують сировинні біржі, а також біржі праці. Види бірж та їх пристрій розглянуті більш докладно в главі 15.

Предметом більш детального розгляду стануть далі і такі елементи інфраструктури сучасного ринку, як грошово-кредитна система і банки, податкова і митна система, система страхування господарських ризиків. До ринковій інфраструктурі відносяться також торговельні палати, асоціації підприємців і ділових кіл, громадські та державні фонди сприяння розвитку бізнесу, рекламні агентства, комерційні виставкові комплекси, центри з надання інформаційних послуг, розви

98

тию інформаційних технологій і засобів ділової комунікації, система вищої та середньої економічної освіти.

Ринкова інфраструктура полегшує здійснення товарообмінних операцій, юридичний і економічний контроль над ними, підвищує їх оперативність і ефективність, надає інформаційне забезпечення. Конкретна конфігурація інфраструктури залежить від типу і виду ринку.

Всі перераховані елементи ринкової інфраструктури переживають в Росії період становлення і розвитку. У недалекому минулому інфраструктура товарних ринків в країні була фактично замінена централізованим натуральним розподілом матеріальних ресурсів. Тим самим були блоковані канали передачі комерційної інформації, підірвані стимули до ефективного використання ресурсів хронічною хворобою став товарний дефіцит. Адже саме ринкова інфраструктура вловлює сигнали, що йдуть від потреб і попиту, забезпечують неприйняття цих імпульсів виробниками та адекватну реакцію на них, пов'язує виробників і споживачів у єдиний господарський процес.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =