Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Інноваційний менеджмент >
« Попередня Наступна »
В. В. Глухов, С. Б. Коробко, Т. В. Мариніна .. Економіка знань - СПб.: Пітер. - 528 с: ил. - (Серія «Навчальний посібник»)., 2003 - перейти до змісту підручника

11.6.3. Система фінансування програм

загрузка...

ГНТС готує пропозиції за обсягом фінансування програми і представляє їх у федеральний орган та іншим можливим інвесторам.

Інвестор визначає контрольні цифри за обсягами фінансування на планований період і доводить їх до відома всіх підконтрольних ГНТС.

ГНТС за допомогою головних організацій формує склад програм, оформляє бізнес-план і направляє матеріали інвестору.

Організація (організації), що фінансує науково-технічну програму, розглядає пропозиції, що надійшли, видає накази про затвердження програм і затверджує завдання по програмі.

Фінансування комплексних науково-технічних програм федерального значення може здійснюватися: -

безпосередньо федеральним органом управління перерахуванням коштів на розрахункові рахунки виконавців на підставі завдання на кожен проект, в цьому випадку головні організації за програмами представляють інвестору уточнені банківські реквізити

виконавців; невід'ємною частиною завдань є технічні завдання і плани випуску і реалізації наукомісткої продукції; -

через головні організації або дирекції програм (головні організації або дирекції розділів програм) на підставі державних контрактів або за договорами на виконання проекту (розділ програми).

При фінансуванні програм через головні організації вони виступають замовниками наукомісткої продукції, створюваної в рамках програм, та укладають договори на виконання робіт за проектами з виконавцями.

Невід'ємною частиною договору на виконання робіт по проекту є технічне завдання, календарний план, протокол узгодження (зміни) договірної ціни, план випуску і реалізації наукомісткої продукції.

Технічне завдання та календарний план на кожен проект узгоджуються з головою гнтс.

Для проведення робіт науковими колективами головних організацій оформляються технічні завдання на проведення держбюджетних робіт і плани випуску і реалізації наукомісткої продукції.

ГНТС (НТСР) може встановити наступний порядок приймання проміжних результатів: 1.

По закінченні I, II і III кварталів керівники проектів складають односторонні акти про завершення етапів роботи, потім керівники проектів звітують на науково-технічних радах (комісіях) виконавців і направляють акти у головні організації за програмами.

2.

Наукові керівники колективів головних організацій по закінченні I, II і III кварталів складають акти про завершення етапу роботи і звітують на НТС (НТК) головних організацій. 3.

Приймання результатів робіт за рік ГНТС здійснюють на щорічних семінарах-виставках на підставі доповідей керівників проектів та експертних оцінок результатів роботи. За результатами приймання голови ГНТС стверджують виконавцям проектів акти здачі-приймання робіт за договором, а по роботах, виконуваних колективами головних організацій, - акти здачі-приймання річних етапів держбюджетних робіт.

Федеральний орган (інвестор) виділяє головним організаціям на супровід програм (підготовка документації, проведення

експертизи, забезпечення роботи ГНТС і т. д.) кошти цільовим призначенням (як правило, не більше 5% від обсягу фінансування всієї програми). Завдання на ці роботи і технічні завдання головних організацій погоджуються з ГНТС і затверджуються керівництвом організації-інвестора.

Головні організації щорічно подають звіти про роботу з супроводу програм і акти здачі-приймання річних етапів робіт, затверджені головою ГНТС.

ГНТС на підставі щорічних звітів виконавців про роботу за проектами направляють інвестору пропозиції про зміну складу і обсягу фінансування програм. Керівництво організації-інвестора розглядає пропозиції ГНТС і у, читивал їх при підготовці розпоряджень з фінансування програм на наступний календарний період.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =