Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Ризик-менеджмент >
« Попередня Наступна »
Я.Д.Вішняков, Н.Н.Радаев. Загальна теорія ризиків: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - 2-е вид., Испр. - М.: Видавничий центр «Академія». - 368 с., 2008 - перейти до змісту підручника

11.6. Експертний метод

загрузка...

Експертний метод заснований на використанні знань і досвіду експертів - висококваліфікованих фахівців у розглянутій предметній області. Експертний метод оцінки ризику доцільно застосовувати в тому випадку (див. рис. 10.2), коли відсутні не тільки статистичні дані по об'єкту (негативні події є рідкісними), а й математичні моделі (задача є сложноформалізуемой).

Сутність експертного методу оцінки показників ризику полягає в тому, що експертам пропонують відповісти на питання про стан або майбутньому поведінці об'єктів, що характеризуються невизначеними параметрами або невивченими властивостями.

Експертні оцінки оформляють, зокрема, у вигляді якісних характеристик або кількісних значень ймовірностей розглянутих подій, віднесених до певного відрізку часу. Важливе значення при цьому надають формуванню оціночної шкали, використовуваної експертами. Оптимальна оціночна шкала повинна мати порівняно невелике число градацій (від 3 до 8); кожної градації приписують певний імовірнісний інтервал. Крім того, кожна градація повинна супроводжуватися короткою текстовою якісною характеристикою.

Для інтерпретації та математичної обробки експертних даних можна залучати моделі, засновані на використанні нечітких множин.

До недоліків експертного методу відносяться відсутність гарантій достовірності отриманих оцінок, а також труднощі в проведенні опитування експертів і обробці отриманих даних. Другий недолік може бути подоланий, а перший - має принципове значення. Підвищення достовірності експертних оцінок вимагає відповідних процедур відбору експертів за багатьма критеріями і кількісних методів обробки їх думок. При правильній організації процедури експертизи та перевірки узгодженості думок експертів забезпечується достатня достовірність оцінок. Підвищити точність експертних оцінок можна шляхом запрошення експертів вищої кваліфікації і збільшення числа незалежних експертів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =