0 і відповідної певному">
загрузка...
Головна >
Бізнес, підприємництво >
Підприємництво >
« Попередня Наступна »
Янош Корнаи. Дефіцит, 1990 - перейти до змісту підручника

11.5. Дефіцит робочої сили

загрузка...

При даному нормальному терті ш *> 0 і відповідної певному рівню зайнятості кордоні терпіння й не існує більше потенційного внешнего89 резерву робочої сили. Тому, коли складається «чистий» ринок робочої сили з обмеженими ресурсами, функціонування економічної системи в цілому і, в ще більшому ступені, її розширення наштовхуються на обмеження з боку трудових ресурсів. Це стає одним з найважливіших, значно перешкоджають росту системи ресурсних обмежень.

Термін «дефіцит» слід тлумачити тут точно так само, як і інші дефіцитні явища, про які йшла мова в попередніх глава »монографії. Це стохастична категорія: щодня підприємства та установи у своїй діяльності на субмікроуровне стикаються з тисячею «дрібних» обмежень в робочій силі - з різноманітними проблемами і «вузькими місцями», що виникають при використанні трудових ресурсів. Всі ці випадкові і систематичні «зіткнення» піддаються статистичним вірогіднісним розподілам. Дефіцит робочої сили не можна охарактеризувати єдиним макроекономічним зведеним показником. Не можна дати визначення і агрегованим надлишкового попиту на робочу силу: скільки людина не вистачає в сфері підприємств і установ країни. Це, як-та інші явища дефіциту, векторні величини. Інтенсивність дефіциту робочої сили повинна виражатися за допомогою сукупності багатьох показників. Серед заслуговують уваги як приклад назвемо наступні показники.

А) Можна визначити початковий попит на робочу силу методом, аналогічним використаному при визначенні першого попиту на сировину і матеріали (див. гл. 2, 3 і 5). Вихідний пункт - потреби підприємства в робочій силі на наступний плановий період за умови, що підприємство має намір виконати виробничий план, не відступаючи від передбаченої технології.

На цю технічно обгрунтовану і витікаючу з плану виробництва потреба накладається ще одна, обумовлена ??прагненням утворити резерв, зробити запас. Аналогічна ситуація виникла і у випадку з матеріальним резервфм (до «резервуванню» ми скоро повернемося). Позначимо сформувався таким чином початковий попит на робочу силу в період часу / через d? A4 (/). (Цей вектор залежно від професійної підготовленості робочої сили та інших критеріїв розділяється на ряд компонентів.) Один з показників дефіциту: наскільки нижче в порівнянні з попитом фактична зайнятість - n (t):

z "- m_ / dr (0-n (/), якщо. <1Г-(0-п (0> О, (|, 8)

якщо аг (о-п (/)> про .

б) У процесі виконання плану відбувається поточне (моментальне) пристосування, здійснюються вимушені заміни (див. гл. 2). Припустимо, що для досягнення запланованого обсягу виробництва в даний час відсутня необхідна чисельність робочої сили . Можливі варіанти: -

часткове зупинення виробництва, коли через відсутність окремих працівників бездіяльно простоюють інші, пов'язані з ними технологічним ланцюжком; -

імпровізоване зміна асортименту продукції, що випускається , обумовлене наявної на данйий момент структурою трудових ресурсів; -

заповнення відсутньої робочої сили більш дешевої (ймовірне наслідок: меншу кількість продукції, її гіршу якість) або більш дорогий (ймовірне наслідок: зростання витрат на заробітну плату , брак кваліфікованої робочої сили на інших виробничих процесах).

Всі перераховані явища можна спостерігати і аналізувати за допомогою репрезентативних статистичних вибірок, частота і масштаби цих явищ можуть бути виміряні.

Тут, як і раніше при дослідженні попиту та пропозиції на сировину і матеріали, дуже важливо зрозуміти, що дефіцит - це не тільки невідповідність пропозиції попиту. Комбінація «витрати сировини - випуск готової продукції» неминуче пристосовується до такого невідповідності, але наслідки подібного вимушеного пристосування також відносяться до явищ «дефіциту».

Крім того, дефіцит робочої сили має кумулятивний характер, він несе в собі накапливающееся і розповсюджується на інші сфери вплив. Припустимо, що заводу з виробництва болтів не вистачає робочих і в результаті зменшився випуск продукції. На машинобудівному підприємстві непрямий вплив цього дефіциту трудових ресурсів проявиться вже у формі браку матеріалу: довелося зупинити виробництво через те, що не було болтів для складання устаткування.

При інтенсивному дефіциті робочої сили процес її розподілу аналогічний ситуації на ринку продавця. Співвідношення сил на ринку знову не врівноважена, тому виникає асиметрія, тільки на цей раз домінує протилежна сторона, як в «чистому» випадку спросоограніченного ринку. У результаті основна частина проблем і труднощів, пов'язаних з розподілом, тепер обтяжує споживача (див. гл. 4). Споживач, тобто підприємства і установи, здійснює велику частину Шукайлу організовує збір інформації, йому доводиться чекати задоволення невідкладних виробничих потреб.

Разом з тим ряд істотних чинників надає протилежний вплив. Зокрема, багато людей насилу вирішуються на зміну робочого місця, навіть коли його легко знайти. Інші неохоче йдуть на це тому, що їхні професійні навички результативні тільки на даному робочому місці, або тому, що отримали службову квартиру від підприємства і т. д. Часом адміністративні приписи утрудняють самостійне пересування робочої сили. Однак ці протидіючі чинники лише послаблюють, але не зупиняють вплив основної тенденції, а саме стійко асиметричне положення на ринку робочої сили, що склалося внаслідок її хронічного дефіциту.

Зі зміною характеру асиметрії змінюється і основна спрямованість впливу довгострокових причинно-наслідкових зв'язків. Порівняємо формулу «чистого» ринку робочої сили з обмеженим попитом (11.6) з нижченаведеної:}]? Про

Вихідна ситуація: пропозиція традиційно зайнятого по найму населення в умовах обмежених ресурсів досягло свого верхньої межі і більш- менш стабілізувалося. В основному саме цим станом визначається пропозиція робочої сили. Пропозиція обмежує зайнятість. Попит на робочу силу, включаючи різні ступені його зрілості: початковий попит, його наступні вимушені зміни в ході пристосування, - як правило, визначається попередньою ситуацією. Очевидно, що на субмікроуровне всі намагаються забезпечити собі більше трудових ресурсів у порівнянні з тією кількістю, яка є в розпорядженні. Але навіть початковий попит не відходить повністю від очікуваної пропозиції, оскільки план, на якому цей попит заснований, будується на попередніх оцінках обмежень по зайнятості-

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =