загрузка...
Головна >
Маркетинг, реклама і торгівля >
Маркетинг >
« Попередня Наступна »
Мурашкін Н.В., Тюкіна О.Н., Сеник Н.М., Мурашкін А.Н., Ялла В. А.. Маркетинг: Навч. посібник для вузів; Під загальною редакцією проф. Мурашкіна Н.В. Псков, 361 с. (Підручники та навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів)., 2000 - перейти до змісту підручника

11.4.3. Оцінка ефективності розробки інноваційного проекту

загрузка...

Розробка інноваційного проекту здійснюється на договірній основі. При цьому до розробки можуть бути залучені власні інженерні кадри або кадри спеціалізованої проектної організації. Як у першому, так і в другому випадку розробники стають товаровиробниками і в основу їх діяльності лягають принципи самоокупності та самозабезпеченості, реалізовані в результаті розробки своєї научнотехнической продукції (інвестиційного проекту (НТПр)).

До НТПр відносяться закінчені науково-дослідні, проектні, конструкторські, технологічні роботи та послуги, виготовлені дослідні зразки або дослідні партії виробів (продукції нової техніки), інші роботи (робота за планом стандартизації, послуги на сторону , пов'язані з ремонтно-сервісним обслуговуванням, підготовкою кадрів, впровадженням нової техніки і технології, авторським наглядом і проведеними Науковотехнічний консультаціями тощо) за профілем діяльності НДІ, ГСКБ (ТБ), виконані відповідно до вимог, передбачених у договорі і прийняті (оплачені) замовником.

Науково-технічна продукція оцінюється за договірними (оптовим) цінами і плановим (нормативним) витратам на розробку і реалізацію, при цьому ціни на свою продукцію наукові організації погоджують із замовником до початку робіт (на що складається протокол ) і вони повинні залежати від ефективності, якості та терміну.

Договірна (оптова) ціна повинна встановлюватися на рівні, що відповідає економічним інтересам виконавця і замовника, у цьому зв'язку договірні ціни встановлюються стосовно до кожного виду робіт (НТПр), виконуваних НДІ ГСКБ (КБ), для чого виконавець визначає ціну на НТПр з урахуванням планових (нормативних) витрат на розробку і реалізацію, оцінки науково-технічного рівня, ефективності, конкурентоспроможності, інших кінцевих результатів, одержуваних при використанні результатів розробки (НТПр), і виходить з пропозицією про величину договірної (оптової) ціни до замовника. Замовник на основі оцінки економічного, научнотехнического, соціального та інших видів ефекту, а також інших вигод від впровадження НТПр визначає на стадії укладання договору (складання тематичного плану на проект) розмір коштів на його оплату і на цій основі готує пропозиції про величину договірної (оптової) ціни.

Планова (нормативна) собівартість НТПр визначається відповідно до чинних методами калькулювання. При цьому допускається використання експертного

233

методу і діючих на підприємстві нормативів при визначенні складу, кваліфікації виконавців, трудомісткості і витрат на проведення за договором НДР і ДКР (проектних робіт ).

Узагальнюючим показником госпрозрахункової діяльності відділу головного конструктора (ГСКБ, КБ, НДІ об'єднання) заводу є прибуток, яка представляє результат (різницю) між ціною і собівартістю створюваної НТПр з урахуванням виплачених штрафних санкцій за заподіяну економічний збиток ОТК (КБ, ГСКБ, НДІ об'єднання) заводу стосовно замовнику або даним заводу. При цьому витрати часу, трудомісткість, собівартість і ціни проектування і ДКР, виконуваних у ряді галузей народного господарства, залежать від характеристики груп новизни вироби (групи А, Б, В, Г, Д, Е) і груп і підгруп конструктивної складності (групи I , II, III, IV, V, VI і підгрупи 0,

1, 2, 3) і розглядаються за закінченням етапам проекту, прийнятим замовником.

По кожному з порівнюваних варіантів розробки проекту визначаються розміри науково-технічної продукції: -

по повній собівартості розробки всіх етапів; -

за відповідними (договірним) цінами розробки цих етапів.

Економічний ефект (прибуток) від розробки оптимального варіанту по відношенню до інших варіантів розробки конкретного виду проекту визначається за формулою:

nnnn

Е = (У НТП-У НТП) - (У НТП-У НТП). ® max (116)

'ц с / оптим. 'Ц с / 1 ^ 11. U.)

i = 1 i = 1 i = 1 i = 1

Абсолютне значення економічного ефекту оптимального варіанту розробки проекту визначиться за формулою: у розрахунку на розробку

Е = (У НТПц - У НТП с) оптим. ® max (І.7.)

I = 1 i = 1

n

закінченим етапам проекту,, тис. руб.;

де У НТПц - науково-технічна продукція за

i = 1

прийнятим і оплаченим замовником за договірними цінами

n

У НТПС - то ж по повній собівартості розробки, тис. руб.;

i = 1

n-кількість етапів розробки; i - кількість варіантів розробки; оптим. - Оптимальний (впроваджуваний) варіант розробки;

При розробці інвестиційного Проактив за часом більше року економічна оцінка здійснюється за формулою:

234

Про? б НТП «? б НТП,

е 'Ljj + rY-Zjj + rY

тобто на основі загальної накопиченої величини дисконтованих доходів (прибутку), де r - коефіцієнт дисконтування, що встановлюється інвестором (замовником), і враховується фактор часу і прогнозований середній рівень інфляції.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =