Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г.Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

11.4.2. Організаційна структура служби енергетичного господарства промислового підприємства

загрузка...
Енергогосподарство підприємства є енергетичної складової частиною підприємства і разом з тим елементом енергогосподарства території, пов'язаним з енергопостачальними організаціями та енергогосподарством інших підприємств.

Традиційно в структурі підприємства енергогосподарство відноситься до числа допоміжних ділянок виробництва, що не відповідає тій ролі, яку енергогосподарство грає в технологічному процесі промислового підприємства.

Енергетичне господарство промислового підприємства можна розділити на дві частини: загальнозаводське і цехову.

До общезаводской частини відносяться генеруючі установки (ТЕЦ, котельні, компресорні та газогенераторні станції), трансформаторні підстанції, розподільні пристрої, електричні, теплові, газові, повітряні мережі загальнозаводського призначення.

До цехової частини енергогосподарства відносяться всі енергопріемнікі перетворюючі установки, енергоустаткування, опалювальні та вентиляційні пристрої, розподільні мережі цехів.

127

Експлуатація та ремонт общезаводской частини енергогосподарства здійснюється персоналом енергетичних цехів, що перебувають у підпорядкуванні головного енергетика (головного механіка) підприємства.

Енергогосподарство виробничих цехів будується за однією з трьох організаційних форм: централізованої, децентралізованої, змішаної.

За централізованої форми персонал енергетичних цехів здійснює всі роботи з ремонту та експлуатації енергетичного обладнання.

При децентралізованій формі персонал енергетичних цехів здійснює лише капітальний ремонт енергогосподарства цехів, а всі інші види ремонтів та експлуатацію енергогосподарства - персонал цехів.

Найбільшого поширення отримала змішана форма, при якій найбільш відповідальні та великі виробничі цехи мають децентралізовану форму експлуатації, а решта цеху знаходяться у веденні головного енергетика.

Вибір тієї чи іншої форми експлуатації енергогосподарства залежить від обсягу і структури енергогосподарства цехів.

На чолі енергетичного господарства стоїть головний енергетик, безпосередньо підлеглий головному інженеру підприємства. Він відповідає за надійність енергопостачання, ефективність використання палива та енергії, дотримання правил техніки безпеки, правильність розвитку енергетики підприємства, підбір і кваліфікацію кадрів і т.д.

Служба головного енергетика складається з цехів та інших підрозділів.

У підпорядкуванні головного енергетика є апарат - відділ головного енергетика (ОГЕ), до складу якого входять обліково-планова і технічна групи.

Обліково-планова група - облік і контроль використання енергії, технічну звітність по експлуатації енергогосподарства, планування енергопостачання підприємства.

Технічна група - організація ремонтів енергообладнання і мереж енергопостачання, контроль за технічним станом обладнання та дотриманням правил технічної експлуатації та правил техніки безпеки, дотримання режимів роботи обладнання, розробка заходів з енергозбереження, розвиток та реконструкція енергогосподарства, розробка питомих норм споживання енергії і палива.

Теплосилового цех - експлуатація та ремонт теплотехнічного обладнання, газового господарства, а також експлуатація та інших систем енергопостачання.

До складу теплосилового цеху може входити і котельня підприємства, якщо така є.

128

Електротехнічний (електричний) цех - ділянки електричних мереж, ділянки ремонту електроустаткування цехів, експлуатація засобів зв'язку.

Електролабораторія - перевірка, ремонт, регулювання пристроїв релейного захисту, автоматика, контрольно-вимірювальні прилади, а також профілактичні випробування обладнання.

Ділянка електричних мереж - експлуатація зовнішніх (що знаходяться поза цехами) електричних мереж напругою 10-0,4 кВ, а при наявності і мереж більш високої напруги.

Для оперативного цілодобового керівництва всіма ланками складного енергетичного господарства організовуються підрозділи змінного оперативного (оперативно-ремонтного) персоналу.

Для підприємств зі складним, розвиненим енергогосподарством схема отримує подальший розвиток і ускладнення. Можуть з'явитися посаді заступника головного енергетика по електротехнічній та теплотехнічної частини, створюються ряд спеціалізованих служб, наприклад служби автоматизованого обліку енергоресурсів.

У середніх і невеликих підприємствах і організаціях складу енергетичних підрозділів та кількість персоналу зменшується.

Відповідно до вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правил техніки безпеки на всіх підприємствах для забезпечення експлуатації електрогосподарства повинні бути дотримані умови: наявність відповідальної особи за електрогосподарство та електротехнічного персоналу.

Приклад організаційної структури управління енергетикою промислового підприємства наведено на рис. 11.3. Служба головного енергетика налічує 140 чоловік, що складає 12,5% від всього персоналу, що працює на підприємстві. На підприємстві в цехах існують енергетичні служби цехів, які експлуатують енергопріемнікі і внутрішні енергетичні мережі. Підпорядкування головному енергетику функціональне, безпосереднє підпорядкування-начальнику цеху.

129 Енергетичне Головний енергетик Відділ головного господарство цехів ... енергетика

Ділянка опалення

Ділянка електропостачання

Електролабор АТОР

Компресорний цех

Холодильна станція

Компресорна станція

Азотна станція

Ділянка водопостачання

Станція водоочистки

Рис. 11.3. Приклад організаційної структури управління енергетикою

промислового підприємства

Контрольні питання

1. Який склад холдингу РАО ЄЕС?

2. Склад цехів та інших підрозділів ТЕС, їх основні функції.

3. Організаційні форми ПЕС.

4. Склад підрозділів ПЕС, їх основні функції.

5. Склад системи енергопостачання промислового підприємства.

6. Організаційні форми енергетичних служб промислових підприємств.

7. Склад персоналу промислового підприємства відповідно до Правил техніки безпеки і Правилами технічної експлуатації електроустановок.

8. Склад підрозділів енергетичної служби промислового підприємства, їх основні функції.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =