Головна
загрузка...
Головна >
Маркетинг, реклама і торгівля >
Маркетинг >
« Попередня Наступна »
Мурашкін Н.В ., Тюкіна О.Н., Сеник Н.М., Мурашкін А.Н., Ялла В. А.. Маркетинг: Навч. посібник для вузів; Під загальною редакцією проф. Мурашкіна Н.В. Псков, 361 с. (Підручники та навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів)., 2000 - перейти до змісту підручника

11.4.1. Вибір базового варіанту і умови порівнянності варіантів інвестиційних проектів (заходів)

загрузка...

Економічна оцінка інвестиційних проектів з технічного переозброєння та реконструкції, розширенню (нарощуванню) обсягів виробничої діяльності та освоєння нових видів діяльності в тій чи іншій мірі пов'язані зі порівнянням впроваджуваного проекту (варіанта інвестицій) з базовим варіантом роботи підприємства (базовим варіантом інвестицій), обгрунтований вибір яких забезпечує об'єктивність визначення розглянутої оцінки.

Обгрунтованість вибору базового варіанту при оцінці економічної ефективності інвестиційного проекту залежить від поставленої мети, розглянутих технологій і систем машин по розглянутих варіантів інвестицій, вплив проекту на навколишнє середовище, адекватності можливостей в отриманні однієї і тієї ж номенклатури і асортименту продукції, обсягів і термінів освоєння передбачуваних інвестицій і майбутніх грошових надходжень (прибутків).

Так, при економічній оцінці інвестиційних проектів, пов'язаних з реконструкцією, технічним переозброєнням і розширенням обсягів діяльності підприємства за базу порівняння приймаються діючі виробничі процеси з найкращого організацією праці, виробництва, забезпеченістю з охорони навколишнього середовища та адекватністю в постачанні споживачів продукцією та асортиментом.

При оцінці інвестиційних проектів у створення нової техніки, нових технологій і т.п. за базу порівняння належить приймати показники кращої вітчизняної техніки або показники зарубіжної техніки, яка може бути закуплена в необхідній кількості або розроблена в Росії на основі придбаних ліцензій.

При вирішенні питань порівнянності варіантів при економічній оцінці інвестиційних проектів належить розглядати їх через ряд аспектів, що включають: -

економічний, що визначає, за яких сукупних обставин забезпечується максимально можливий економічний , комерційний і фінансовий ефект;

229 -

соціальний, що означає ліквідацію (зниження) використання важкого непривабливого праці та задоволення попиту споживачів (ринку) в продукції, одержуваної при освоєнні та реалізації інвестиційного проекту за рахунок розширення асортименту та підвищення якості або запасу конкурентоспроможності; -

екологічної, що виявляється у збереженні та відтворенні балансу корисності і благ в оболонці нашої планети або збільшенні їх ролі в охороні природи або захисту навколишнього середовища (середовища існування).

Проблема екології полягає в тому, щоб повною мірою оцінити весь комплекс витрат, пов'язаних з впливом на навколишнє середовище, і вкласти їх у витрати інвестиційного проекту; -

технологічний , що передбачає раціональну схему (технологію) і систему машин для вироблення продукції з максимальним виходом (витягом) всіляких асортиментів (усіх речових компонентів); -

організаційний, що встановлює створення таких форм і термінів в плані експлуатації, відтворення , споживання ресурсів і проведених розрахунків за варіантами порівняння, які задовольняли б сукупності попередніх (економічних, соціальних, екологічних, технологічних) аспектів.

Розглядаючи невирішені проблеми теорії економічного аналізу, А.І. Муравйов зазначає, що "аналіз недостовірних даних можливий, але марний через неадекватність його результатів реальної дійсності". Подібне можна адресувати і до несумісним варіантам порівняння інвестиційних проектів.

Таким чином, при економічній оцінці інвестиційних проектів (впровадження інноваційних заходів) повинна бути забезпечена порівнянність порівнюваних варіантів: -

за якісними параметрами; -

за обсягом виробленої продукції; -

по методам обчислення розрахункових показників; -

за цінами, тарифами і тарифними ставками, застосовуваним для вираження витрат і одержуваного ефекту ( генеруються надходжень); -

по фактору часу та темпами інфляції; -

по природно-кліматичних та організаційно-виробничих умов; -

за соціальними факторами виробництва і використання результатів виробництва (використання продукції), включаючи вплив екологічних факторів і впливів на навколишнє середовище; -

при рівності інших умов.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =