Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Конкурсне право >
« Попередня Наступна »
Е.С. Юлова. Конкурсне право. Правове регулювання неспроможності (банкрутства). М.: МГИУ. - 263 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

11.4. Завершення зовнішнього управління

загрузка...
Завершення розглянутої процедури починається з проведення зовнішнім керуючим зборів кредиторів, на розгляд якого він зобов'язаний подати звіт зовнішнього керуючого (далі по тексту - звіт) з пропозицією про направлення подальшого розвитку конкурсного процесу.
За результатами розгляду звіту збори кредиторів має право прийняти рішення про укладення мирової угоди або про звернення до арбітражного суду з клопотанням:
- про припинення зовнішнього управління у зв'язку з відновленням платоспроможності боржника і перехід до розрахунків з кредиторами;
- про припинення провадження у справі у зв'язку з задоволенням усіх вимог кредиторів відповідно до реєстру вимог кредиторів;
- про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва;
- про продовження терміну зовнішнього управління, за умови, що загальний термін зовнішнього управління не перевищуватиме максимально допустимий.
Арбітражний суд затверджує або відмовляє в затвердженні звіту зовнішнього керуючого.
Момент припинення зовнішнього управління - це момент винесення арбітражним судом одного з наступних судових актів:
130
1) визначення про припинення провадження у справі про банкрутство;
2) визначення про продовження терміну зовнішнього управління;
3) визначення про відмову в затвердженні звіту зовнішнього керуючого;
4) рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва.
Як і в процедурі фінансового оздоровлення, порядок і наслідки завершення зовнішнього управління залежать від результатів його проведення. Критерій оцінки результатів - це виконання визначеної законом мети зовнішнього управління. Тому проведення процедури можна вважати успішним при відсутності грошових зобов'язань і обов'язків, які не виконуються боржником протягом трьох місяців і більше (п. 6 ст. 106 і п. 2 ст. 3 Закону про банкрутство). Враховуючи, що вимоги за поточними платежами (орендним, комунальним і т. п.) не включаються до реєстру вимог кредиторів (п. 2 ст. 5 Закону про банкрутство), для визнання боржника відновити свою платоспроможність, йому необхідно виконати не всі зобов'язання, а тільки ті вимоги, які включені до реєстру. Якщо трактувати мета зовнішнього управління більш широко - як запобігання ліквідації боржника, то до успішних результатів його проведення можна також віднести укладення мирової угоди з кредиторами та продовження терміну зовнішнього управління.
Незадовільними результатами процедури правомірно вважати випадки, коли мета її проведення не досягнута (вимоги кредиторів, включені до реєстру вимог кредиторів, не задоволені; відсутні ознаки відновлення платоспроможності боржника).
Завершення зовнішнього управління у разі відновлення платоспроможності боржника. Підстави завершення зовнішнього управління:
а) задоволення всіх вимог кредиторів, включених до реєстру;
б) прийняття зборами кредиторів рішення про звернення до арбітражного суду з клопотанням про припинення провадження по справі.
131
Порядок завершення зовнішнього управління. Зовнішній керуючий повідомляє кредиторів про задоволення всіх вимог, і подає на затвердження арбітражного суду звіт з додатком реєстру вимог кредиторів. Арбітражний суд, затвердивши звіт, виносить ухвалу про припинення провадження у справі. Зовнішній керуючий скликає орган управління боржника, до повноважень якого належить розгляд питання про обрання (призначення) керівника боржника. Керуючий продовжує виконувати обов'язки керівника боржника до дати обрання (призначення) нового керівника. Повноваження інших органів управління боржника і власника майна боржника - унітарного підприємства відновлюються.
Завершення зовнішнього управління у разі, якщо платоспроможність боржника не відновлено. Підстави завершення:
а) клопотання зборів кредиторів про визнання банкрутом;
б) відмова арбітражного суду в затвердженні звіту зовнішнього керуючого, якщо вимоги кредиторів, включені до реєстру, не задоволені і відсутні ознаки відновлення платоспроможності;
в) неподання звіту зовнішнього керуючого протягом місяця з дня закінчення встановленого терміну зовнішнього управління;
г) розрахунки з кредиторами не проведені в встановлений термін.
Порядок завершення: арбітражний суд приймає рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва.
Інші способи завершення зовнішнього управління можуть полягати у винесенні арбітражним судом ухвали:
а) про припинення провадження у справі про банкрутство у разі затвердження мирової угоди;
б) про продовження терміну зовнішнього управління.
132
? Контрольні питання:
1. Які поняття і мета зовнішнього управління, термін цієї процедури? Як законом обмежений сукупний строк фінансового оздоровлення та зовнішнього управління?
2. Як називається особа, стверджуване арбітражним судом для проведення зовнішнього управління, і який характер носить його діяльність?
3. Відносно яких осіб законом передбачені правові особливості зовнішнього управління?
4. Проведіть порівняльну характеристику зовнішнього управління і ФО.
5. Назвіть підстави введення зовнішнього управління.
6. У чому полягає зміст зовнішнього управління?
7. Яким чином розподіляються повноваження з управління боржником?
8. У чому полягають обмеження права зовнішнього керуючого на розпорядження майном боржника?
9. Які правові важелі надані зовнішньому керуючому для поповнення майна боржника та відновлення його платоспроможності?
10. Які підстави і порядок розрахунків з кредиторами в ході зовнішнього управління?
11. Які наслідки введення мораторію на задоволення вимог кредиторів?
12. Які заходи з відновлення платоспроможності боржника передбачені нормами конкурсного права?
13. Відносно яких угод можлива відмова від виконання в ході цієї процедури? Які порядок і наслідки відмови?
14. Перерахуйте передбачені законодавством про банкрутство підстави визнання угод боржника недійсними.
15. Як регламентовані підстави та порядок завершення зовнішнього управління?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =