Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Теорія статистики >
« Попередня Наступна »
Т. В. Рябушкин. Загальна теорія статистики: Підручник / Т. В. Рябушкин, 0-28 М. Р. Єфімова, І. М. Іпатова, Н. І. Яковлєва. - М.: Фінанси і статистика. - 279 с, іл., 1981 - перейти до змісту підручника

11.4. ЛАНЦЮГОВІ І БАЗИСНІ ІНДЕКСИ

загрузка...

Для вивчення динаміки явища за ряд періодів можливе обчислення системи ланцюгових і базисних індексів. Побудова такої системи можливе у двох варіантах:

1) порівнюють розмір явища в різні періоди з станом того ж явища в якийсь певний період (в цьому випадку говорять про систему індексів з постійною базою порівняння - базисні індекси);

2) оцінюють відносну зміну рівня досліджуваного явища в порівнянні з попереднім періодом (отримують систему індексів з змінною базою порівняння - ланцюгові індекси).

Розглянемо системи ланцюгових і базисних індексів цін, фізичного обсягу та вартості продукції (табл. 11.6). Припустимо, є дані про обсяг продукції в натуральному вираженні і рівні оптових цін на цю продукцію за п'ять періодів.

Для індивідуальних індексів цін, фізичного обсягу та індексів вартості продукції справедливо наступне правило:

1) твір проміжних за періодами ланцюгових індексів дає базисний індекс останнього періоду, т. е .

h / o ~ i'i / o - * Vi - '3 / 2 - '4 / 3 -

2) ставлення базисного індексу звітного періоду до базисного індексу попереднього періоду дає ланцюговий індекс звітного періоду, наприклад, 14/3 = 14/0: h/o-

Це правило дозволяє застосувати так званий ланцюгової метод, т.

е. знаходити невідомий ряд базисних індексів по відомим ланцюговим і назад. 268

Таблиця 11.6 Іщекси Базисні Ланцюгові фізичного об'ема1 індивідуальні Я \ Яг qs qi Hi '~ q ~ i * qT' ~ ЯП

агрегатні 2 S ^ oPo '~ S, qop агрегатні 2p! 2po? I '2po? 2' 2ро? З '2pu paqo poqo Р0Я0 Pnqo Poqo p \ qi ргЯг Рз? З

агрегат-21 Перші 2pi? I 2рз0з 2pit?' 2piqi 2p2 <72, 2р;,? З Zp4? 4

2po Наприклад, при обчисленні окремих індексів використовуються ціни періоду, що передує звітному періоду. Тоді отримують наступний ряд ланцюгових індексів:

S? IPo Z / l / 0 = -2 ^ pT; / 2/1 = ^ Г ;/ з / 2 = 2 ^ р7 '

Розглянемо можливість застосування ланцюгового методу обчислення для агрегатних індексів. Маючи два базисних агрегатних індексу фізичного обсягу з постійним соизмеритель, можна отримати ланцюговий індекс звітного періоду. Дійсно,

2 Wo 2W «2 Wo '4 / 3 = 2 №" 2 »: Iwo ^ 4'0 1 / з / °"

Базисний індекс звітного періоду може бути отриманий перемножением відповідних ланцюгових індексів, якщо порівняємо-тель (ціна) приймався на рівні одного і того ж періоду:

_ 2W "2 Wo 2W» * 2Wo 2W "4 ° ~ 2Wo ~ 2 Wo 2Wo lEWo 2? sPo ~

269

Використання ланцюгового методу для агрегатних індексів фізичного обсягу виявилося можливим завдяки застосуванню в якості соизмерителя фіксованих (порівнянних) цін.

Однак, якщо скористатися іншим варіантом побудови індексу фізичного обсягу (див. примітку до табл. 11.6), не можна отримати точного значення базисного індексу шляхом перемноження відповідних ланцюгових індексів, оскільки при обчисленні кожного наступного індексу ціни змінюються : виходить ряд індексів з мінливим соизмеритель. Дійсно,

Таким чином, при використанні змінних ваг ланцюгової метод застосовувати не можна, ланцюгові індекси тут непорівнянні один з одним: вони обчислені в різних цінах.

Агрегатні індекси якісних показників завжди є індексами зі змінними вагами, так як кількість продукції кожного разу приймається на рівні звітного періоду (див. індекси цін в табл. 11.6). Тому ланцюгової метод розрахунку індексів непридатний до агрегатних індексах якісних показників.

Сформульоване вище правило взаємозв'язку ланцюгових і базисних індексів в повному обсязі застосовно до агрегатних індексами вартості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =