Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

11.4 ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА ЗА КОРДОНОМ

загрузка...

Положення про порядок підготовки, розгляду і проведення ^ державної експертизи техніко-економічних і комерційних пропозицій і обгрунтувань доцільності, ефективності та можливості участі російських організацій в будівництві об'єктів за кордоном на основі міжурядових угод про економічне і технічне співробітництво, затверджене Постановою Уряду РФ № 1060 від 13.09.94 р., визначає порядок взаємодії федеральних органів виконавчої влади та органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації при підготовці, розгляді та проведенні державної експертизи техніко-економічних і комерційних пропозицій і обгрунтувань.

Обгрунтування є основним документом, на підставі якого вносяться відповідні пропозиції в Уряд Російської Федерації про участь російських організацій у спорудженні об'єктів за кордоном на основі міжурядових угод.

Підготовка обгрунтувань здійснюється за наявності офіційного звернення уряду іноземної держави про надання сприяння у спорудженні на його території конкретних об'єктів і на підставі прийнятих Урядом Російської Федерації пропозицій федеральних органів виконавчої влади.

Обгрунтування реалізації інвестиційного співробітництва за кордоном на основі міжурядових угод підготовляються зацікавленими федеральними органами виконавчої влади за безпосередньої участі органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і організацій потенційних учасників технічного сприяння з урахуванням державних цільових програм та інтересів Російської Федерації.

Обгрунтування являють собою ув'язаний за ресурсами, включаючи джерела фінансування, виконавцями і термінами здійснення комплекс науково-дослідних, проектно-конструкторських, виробничих, організаційно-господарських та інших заходів, що забезпечують ефективне вирішення цільових завдань. Обгрунтування повинні містити:?

Обгрунтування проблеми участі в реалізації проекту, аналіз її вихідного стану;

Про конкретизовані основні цілі і завдання, розрахункову вартість будівельник-ства, розрахункові витрати, етапи та орієнтовні терміни будівництва;?

Результати проведення оцінки впливу запланованій діяльності на навколишнє середовище та пропозиції щодо здійснення природоохоронних мероприя-тий, а також заходів екологічної безпеки населення;

і взаємозв'язану систему програмних заходів, обгрунтування потреби у фінансових, матеріальних і трудових ресурсах;

механізм реалізації проекту, включаючи надання державної підтримки виконавців замовлень на поставку продукції та виконання робіт (послуг) для державних потреб; та пропозиції щодо організації управління реалізацією проекту та контролю за ходом його виконання;

інформацію про потенційних виконавців і співвиконавців робіт, пайова їх участь і обсяги виконуваних робіт;

техніко-економічні розрахунки очікуваної економічної ефективності реа-вання ПРОЕКТИ ПРИ задавайте варіантах, умовах і джерелах фінансу-

клтгш ^ Са ° вання ° Ф ° РМлЯ1оТСЯ у вигляді пояснювальної записки з висновками і за-иями з доданням необхідних розрахункових та графічних матеріалів.

ПокачятрМ Зазначених матеріалів повинен бути достатній для проведення аналізу сотпугтг ^ 1 техніко ~ економічних і комерційних пропозицій і обгрунтувань Е (ЬсЬркт ^ т «лТВа 'Возможностн реалізації проектів в пропоновані строки, оцінки ЕТРГУ тт ^ тт« "Сті ПР ° ектов> а також розрахунків по зворотності наданих для Ц і кредитів і пропозицій щодо способів їх погашення. Федеральні органи виконавчої влади направляють до Міністерства зовнішніх економічних зв'язків Російської Федерації підготовлені і схвалені ними обгрунтування тільки після розгляду їх підвідомчими експертними органами. При проведенні галузевої експертизи має бути враховано, що вибір російських організацій для участі в будівництві об'єктів за кордоном здійснюється на конкурсній основі.

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків Російської Федерації за участю ^ Міністерства економіки Російської Федерації, Міністерства фінансів Російської Федерації, Міністерства будівництва Російської Федерації, Міністерства Російської Федерації по співпраці з державами - учасниками Співдружності Незалежних Держав, Міністерства охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Російської Федерації, інших зацікавлених організацій розглядає подані обгрунтування.

Матеріали обгрунтувань підлягають обов'язковому розгляду в Головному управлінні державної екологічної експертизи Міністерства охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Російської Федерації. При необхідності до розгляду можуть залучатися інші незалежні експертні комісії, російські та іноземні банки та інженерно-консультаційні фірми.

При розгляді обгрунтувань участі в реалізації великомасштабних проектів проведення їх експертизи здійснюється Експертною радою при Уряді Російської Федерації.

За підсумками остаточного розгляду обгрунтувань Міністерство зовнішніх економічних зв'язків Російської Федерації направляє відповідні пропозиції в Уряд Російської Федерації.

Представлені Міністерством зовнішніх економічних зв'язків Російської Федерації обгрунтування, схвалені Урядом Російської Федерації, є підставою для підготовки проектів відповідних міжурядових угод Російської Федерації та проведенні переговорів, а також формування Міністерством зовнішніх економічних зв'язків Російської Федерації бюджетних заявок на фінансування витрат російських організацій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =