загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Основи менеджменту >
« Попередня Наступна »
Дорофєєв В.Д., Шмельова О.М., Шестопал Н.Ю.. Менеджмент: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М. - 440 с. - (Вища освіта »)., 2008 - перейти до змісту підручника

11.3.2. ризик управління трудовим потенціалом

загрузка...

Практика виробничого менеджменту демонструє спроби виявлення невизначеностей, пов'язаних з якимись економічними об'єктами або процесами, і співвіднесення їх з конкретними видами ризиків. Проблемою виділення ризиків, супутніх управлінню трудовим потенціалом, є відсутність загальноприйнятих методик, що дозволяють проводити його аналіз на базі не тільки кількісних, а й якісних складових, в силу чого ускладнено оцінювання рівнів ризиків, що відносяться до трудового потенціалу, та здійснення ефективного управління ними. Для трудового потенціалу характерна певна ступінь непередбачуваності, яка утрудняє розробку систем підтримки прийняття рішень при його управлінні.

Більшість рішень при управлінні трудовим потенціалом приймаються в ситуаціях, щодо яких інформація про його компонентах не гарантує отримання надійних суджень про ступінь ризику вживаються дій в умовах виробничої діяльності.

Таким чином, під ризиком управління трудовим потенціалом

розуміють небезпеку втрат і недосягнення головної мети підприємства, викликану управлінськими рішеннями по формуванню, розвитку, збереженню та ефективному використанню трудового потенціалу.

При зниженні ризику управління трудовим потенціалом як елемент системи підтримки рішень слід мати на увазі, що список потенційних ризиків сам по собі не здатний попередити про небезпеку виникнення ризику в конкретній господарській ситуації або дати його вартісну оцінку.

Потрібно за можливості точно оцінити передбачувані ризики при здійсненні підприємством витрат на перепідготовку, підвищення кваліфікації, заходи щодо зниження конфліктності і т.п. Об'єктивна оцінка ризиків дозволить керівникам зорієнтуватися в можливих наслідках прийнятих управлінських рішень і допоможе усвідомити особливості функціонування трудового потенціалу як єдиного соціально-економічної освіти.

Якісний зміст потоків інформації між керівним ланкою і нижчестоящими працівниками, що впливає на результат управління, визначається наступним: -

кількістю компонентів і обгрунтованістю їх вибору; -

градацією компонентів; -

статистичними показниками, що характеризують компоненти та їх показники напрямком управлінських впливів.

Керуючий орган аналізує зібрану інформацію, зіставляє її якісні та кількісні особливості, окреслює можливі напрями розвитку трудового потенціалу, приймає рішення, здійснює координацію і контроль між управлінськими ланками (організаційними структурами і працівниками). При цьому оцінюється ризик недосягнення цілей підприємства, і виробляються правила і засоби забезпечення конкурентного статусу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =