Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Податки та оподаткування >
« Попередня Наступна »
Ф.Н.Філіна. Дебіторська та кредиторська заборгованість: ГОСТРІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

11.3.1. Аванси при взаєморозрахунках з постачальниками і покупцями (замовниками)

загрузка...

Аванс виданий, за своєю суттю, - це передоплата в рахунок майбутньої поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.

У ситуації, коли на розрахунковий рахунок або в касу організації надходять кошти від іншої організації, або від громадянина, необхідно вирішити, яким чином відображати дані кошти в бухгалтерському обліку.

Якщо це визначити як аванс, в такому випадку в обліку робиться наступна проводка:

Дебет 51 (50) Кредит 62, субрахунок "Аванси отримані"

- надійшов аванс.

Якщо відбувається отримання доходу, що відноситься до майбутніх періодів, то в обліку організації необхідно зробити наступну проводку:

Дебет 51 (50) Кредит 98, субрахунок "Доходи, отримані в рахунок майбутніх періодів "

- отримано дохід майбутніх періодів.

Пункт 2 ПБО 9/99 визначає дохід як збільшення економічних вигод у результаті надходження активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) погашення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу цієї організації, за винятком внесків учасників (власників майна).

Говорячи іншими словами, дохід виникає тільки в тому випадку, якщо є тверда впевненість у тому, що, швидше за все, гроші, отримані від контрагентів, не доведеться повертати, тому що в іншому випадку ніякої вигоди не виникатиме.

Окремі види доходів майбутніх періодів наведено в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку. На субрахунку 98-1 "Доходи, отримані в рахунок майбутніх періодів" має враховуватися рух доходів, отриманих у звітному періоді, але відносяться до майбутніх звітних періодів. До них відносяться:

- орендна або квартирна плата;

- плата за комунальні послуги;

- виручка за вантажні перевезення, за перевезення пасажирів за місячними і квартальними квитках;

- абонементна плата за користування засобами зв'язку та ін

У всіх цих випадках в організації немає необхідності повертати гроші контрагенту, якщо, звичайно, не буде якихось непередбачених або надзвичайних обставин. Припустимо, організація вже виконала свої зобов'язання перед тим, хто сплатив їй гроші, дозволивши йому користуватися своїм приміщенням, басейном або товарним знаком. У такому випадку, коли настане "майбутній період", що відноситься до нього дохід необхідно списати наступним проведенням:

Дебет 98, субрахунок "Доходи, отримані в рахунок майбутніх періодів" Кредит 90-1.

Приклад. Організація володіє будівлею на праві власності. У лютому 2007 р. організація уклала з орендарем договір оренди строком на два роки. Плата за договором оренди становить 2 400 000 руб. Гроші надійшли на розрахунковий рахунок організації в лютому

2007

Бухгалтер організації включає цю суму в доходи майбутніх періодів і в обліку робить наступну проводку:

Дебет 51 Кредит 98, субрахунок "Доходи, отримані в рахунок майбутніх періодів"

42

- 2 400 000 руб. - Отримана орендна плата за два роки вперед.

Аванси не можуть приносити організації ніякої економічної вигоди, оскільки фірмі, що отримала аванс, ще належить виконати свої зобов'язання за договором - відвантажити товар, виконати роботу або надати послугу. І тільки після того, як оговоренная поставка або послуга будуть здійснені, можна буде сказати, що дохід отримано. Якщо ж організація відмовиться від узятих на себе зобов'язань, або не виконає їх належним чином, як то обумовлено в договорі, то аванс доведеться повернути.

Аванс виданий є передоплатою в рахунок майбутньої поставки товарів або надання послуги. Найчастіше у організації-продавця (постачальника) є можливість передумати. У цьому випадку товар залишається на місці (послуга не виявляється), а гроші повертаються покупцеві,. Таким чином, до авансами необхідно відносити суми, що надійшли за роботу, яку організація ще не зробила.

Приклад. Організація-продавець в лютому 2007 р. уклала договір поставки з покупцем. Відповідно до цього договором вона зобов'язується відвантажити покупцю товар на суму 1014000 крб. (У тому числі ПДВ 18% - 216 000 руб.). У відповідності з договором покупець перерахував на розрахунковий рахунок продавця 1416000 руб. ще до відвантаження товару. Ці гроші є авансом в рахунок майбутньої поставки товару. При цьому у продавця є можливість відмовитися від постачання і повернути гроші покупцеві. А той, у свою чергу, аналогічно може забракувати покупку і зажадати назад передоплату.

При отриманні авансу в обліку продавця бухгалтером зроблена наступна проводка:

Дебет 51 Кредит 62, субрахунок "Аванси отримані" - 1416000 руб.

- Надійшов аванс в рахунок майбутньої поставки товару.

Виходячи з усього вищесказаного можна зробити висновок, що якщо кошти, що надійшли від замовника, принесуть організації економічну вигоду і гроші не потрібно буде повертати, то їх можна відносити до доходів майбутніх періодів. У разі ж якщо є сумніви, отримані суми слід вважати авансами, отриманими під відвантаження товарів, виконання робіт чи надання послуг. І відповідним чином їх враховувати.

Якщо говорити про Податковий кодекс РФ, то в ньому поняття "доходи майбутніх періодів" відсутня. Тому всі надходження, які в бухгалтерському обліку необхідно відносити до даного виду доходів, для цілей оподаткування вважатимуться авансами.

Облік операцій отримання авансів і передоплат

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, затверджена Наказом Мінфіну Росії від 31 жовтня 2000 р. N 94н, для обліку авансів отриманих передбачає використання спеціального субрахунка до рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

Відповідно до п. 3 Положення з бухгалтерського обліку "Доходи організації" ПБУ 9/99, затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 6 травня 1999 р. N 32н, надходження від інших юридичних і фізичних осіб у порядку попередньої оплати продукції не будуть визнаватися доходами організації.

На підставі положень п. 1 ст. 251 Податкового кодексу РФ при визначенні розміру податкової бази по податку на прибуток не повинні прийматися до розрахунку при встановленні розміру податкової бази доходи в порядку передоплати. У даному випадку не має значення ні обсяг (100 відсотків, половина суми, що підлягає сплаті, і т.п.), ні характер (аванс, завдаток і т.п.) передоплати.

Надійдуть на розрахунковий рахунок організації суму попередньої оплати в рахунок майбутньої поставки товарів (робіт, послуг) необхідно відображати в бухгалтерському обліку наступного записом:

Дебет 51 Кредит 62, субрахунок "Розрахунки за авансами одержаними"

- відображено надходження авансу в рахунок майбутньої поставки товарів (надання послуг); Дебет 62, субрахунок "Розрахунки за авансами одержаними" Кредит 68, субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

- відображено нарахування до бюджету ПДВ з авансу за ставкою 18%.

Відповідно до п. 5 ПБО 9/99 виручка від продажу продукції буде доходом від звичайних видів діяльності. Виручка може визнаватися в бухгалтерському обліку при наявності умов, зазначених у п. 12 ПБО 9/99. Зокрема, приймається до обліку в сумі, рівній величині надходження грошових коштів та іншого майна та (або) величини дебіторської заборгованості, яка визначається виходячи з ціни, встановленої договором між організацією та покупцем, що узгоджується з нормами п. 6 ПБО 9/99.

У бухгалтерському обліку бухгалтером робляться такі записи:

Дебет 62 Кредит 90-1

43

- відбитий виторг від реалізації товару; Дебет 90-2 Кредит 41

- списана собівартість проданого товару; Дебет 90-3 Кредит 68, субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

- нарахована сума ПДВ з реалізації, що підлягає сплаті до бюджету.

Після фактичної реалізації продукції або надання послуг бухгалтер організації виробляє залік раніше отриманої попередньої оплати в рахунок даної поставки продукції. Це відображається у бухгалтерському обліку наступного записом:

Дебет 62, субрахунок "Розрахунки за авансами одержаними" Кредит 62

- проведений залік раніше отриманого авансу.

Приклад. Виробнича фірма отримала в рахунок реалізації продукції власного виробництва стовідсоткову передоплату від покупця в сумі 90 000 руб. Відвантаження проведена через 5 днів після одержання авансу.

Собівартість відвантаженої продукції дорівнює 40 000 руб.

У бухгалтерському обліку бухгалтером зроблені такі записи:

Дебет 51 Кредит 62, субрахунок "Розрахунки за авансами одержаними" - 90 000 руб.

- Відображено надходження авансу в рахунок майбутньої поставки продукції; Дебет 62, субрахунок "Розрахунки за авансами одержаними" Кредит 68, субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

- 13 728 руб. (90000 x 18/118) - відображено нарахування до бюджету ПДВ з авансу; Дебет 62 Кредит 90-1

- 90 000 руб. - Відображено визнання виручки від реалізації продукції; Дебет 90-3 Кредит 68, субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

- 13 728 руб. - Нарахований ПДВ з виручки від реалізації; Дебет 90-2 Кредит 43

- 40 000 руб. - Списана собівартість проданої продукції; Дебет 62, субрахунок "Розрахунки за авансами одержаними" Кредит 62

- 90 000 руб. - Зарахована сума передоплати за продану продукцію; Дебет 68, субрахунок "Розрахунки з ПДВ" Кредит 62, субрахунок "Розрахунки за авансами одержаними"

- 13 728 руб. - Прийнятий до відрахування ПДВ, обчислений з отриманої передоплати і відбитий в податковій декларації.

Отримання авансів організаціями, що застосовують касовий метод і спрощену систему оподаткування

Організації, що застосовують касовий метод визнання доходів і витрат і перебувають на спрощеній системі оподаткування, зобов'язані включати в податкову базу з податку на прибуток, а також за єдиним податком при спрощеній системі оподаткування суми авансів і передоплат, отриманих від покупців у рахунок майбутнього відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг). При цьому не має значення те, що факту реалізації ще не було.

На організації, що використовують касовий метод визнання доходів і витрат, покладено обов'язок включати до складу оподатковуваних доходів аванси і передоплати. На це прямо вказується в пп. 1 п. 1 ст. 251 Податкового кодексу РФ. У ній сказано, що при визначенні податкової бази платниками податків, визначальними доходи і витрати за касовим методом, в доходах повинні враховуватися суми авансів і передоплат, отримані в рахунок майбутніх поставок товарів (робіт, послуг). Дана вимога знайшло своє підтвердження також у п. 4.1 Методичних рекомендацій із застосування глави 25 "Податок на прибуток організацій" частини другої Податкового кодексу Російської Федерації, затверджених Наказом МНС Росії від 20 грудня 2002

N БГ -3-02/729. У ньому зафіксовано, що: "Майно, майнові права, роботи або послуги, які отримані від інших осіб у порядку попередньої оплати, не є оподатковуваними доходами тільки для платників податків, які застосовують метод нарахування. Платники податків, які застосовують касовий метод, зазначені кошти відображають у складі доходів , підлягають оподаткуванню в момент їх отримання ".

Організації, що перейшли на спрощену систему оподаткування, застосовують касовий метод, а тому також зобов'язані отримані аванси включати в об'єкт оподаткування.

Відповідно до ст. 346.15 Податкового кодексу РФ доходи від реалізації товарів (робіт, послуг), реалізації майна, майнових прав і позареалізаційні доходи, що враховуються при оподаткуванні, мають визначатися відповідно до норм ст. ст. 249 і 250 Податкового кодексу РФ. Відповідно, в тих випадках, коли в цих статтях є посилання на інші статті гол. 25 Податкового кодексу РФ, вони повинні застосовуватися. Однак це діє тільки в тому випадку, якщо не суперечать іншим положенням гл. 26.2 "Спрощена система оподаткування" Податкового кодексу РФ. Прикладом тому може служити посилання в п. 2 ст. 249

44

Податкового кодексу РФ. Вона стосується методу визнання з метою оподаткування надходжень, пов'язаних з розрахунками за реалізовані товари (роботи, послуги) або майнові права платників податків, що перейшли на спрощену систему оподаткування, і застосовується виключно щодо ст. 273 "Порядок визначення доходів і витрат при касовому методі" Податкового кодексу РФ. Враховуючи положення ст. ст. 273 і 346.17 Податкового кодексу РФ, визначено, що датою отримання доходів визнається день надходження коштів на рахунки в банках і (або) в касу, отримання іншого майна (робіт, послуг) і (або) майнових прав. Звідси отримана попередня оплата (аванси) у рахунок відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг) у організацій, які застосовують спрощену систему оподаткування, буде об'єктом оподаткування у звітному (податковому) періоді її отримання.

Приклад. Фірма застосовує спрощену систему оподаткування. Об'єкт оподаткування - доходи. У I кварталі для продажу свого товару фірма уклала договір купівлі-продажу і в тому ж кварталі отримала на розрахунковий рахунок від покупця 100-відсоткову передоплату під поставку товару в сумі 400 000 руб. Товар було відвантажено. Так як за правилами, встановленими в ст. 346.17 Податкового кодексу РФ, датою отримання доходу фірмою, яка застосовує спрощену систему оподаткування, є день надходження грошей на її розрахунковий рахунок, фірма всю суму авансу за договором купівлі-продажу включила в дохід і за підсумками I кварталу заплатила єдиний податок у сумі 24 000 руб. (400 000 руб. X 6 відсотків).

 За підсумками III кварталу товар був відвантажений покупцеві. Таким чином, товар реалізований, фірма доходу не мала і, відповідно, єдиний податок з цієї реалізації платити не повинна. 

 Приклад. ТОВ, що застосовує спрощену систему оподаткування і вибрати як об'єкта оподаткування дохід, уклала в I кварталі з ВАТ два договори. 

 1. Договір купівлі-продажу, за яким ТОВ у якості продавця зобов'язується відвантажити на користь ВАТ товар на суму 400 000 руб. Товар було відвантажено на адресу ВАТ у III кварталі. 

 2. Договір безпроцентної позики на суму 400 000 руб., В якому організація - ТОВ виступає як позичальник, а так як надходження позики не є доходом, який обкладається єдиним податком при спрощеній системі оподаткування, ТОВ в I кварталі єдиний податок не платило. 

 Після відвантаження товару в кінці III кварталу ТОВ провело інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості. За підсумками цієї інвентаризації було складено акт заліку взаємних зустрічних однорідних вимог на суму 400 000 руб. з організацією - ВАТ. 

 Таким чином, в III кварталі було ліквідовано заборгованість обох організацій (ТОВ і ВАТ) один перед одним: з одного боку - з повернення позики, з іншого боку - з оплати товару. 

 У III кварталі, як результат підписання акта взаємозаліку, у ТОВ виник оподатковуваний дохід. За підсумками III кварталу воно зобов'язане заплатити єдиний податок у сумі 24 000 руб. (400 000 руб. X 6 відсотків). 

 Порядок ведення книги продажів, книги покупок при отриманні авансових платежів. Відображення ПДВ за передоплатою у податковій декларації 

 На підставі п. 18 Правил ведення журналів обліку отриманих і виставлених рахунків-фактур, книг покупок і книг продажів при розрахунках з податку на додану вартість, затверджених Постановою Уряду Російської Федерації від 2 грудня 2000 р. N 914, продавцем повинен складатися рахунок-фактура, який реєструється в книзі продажів, при отриманні грошових коштів у вигляді авансових чи інших платежів в рахунок майбутніх поставок товарів (виконання робіт, надання послуг). 

 Приклад. 

 45 

 27 29.09.2007 

 Рахунок-фактура N --- від --- 

 (1) 

 ТОВ "Альфа" 

 Постачальник --- - (2) 

 127322 м. Москва, Дмитрівське шосе, д. 21 

 Адреса --- --- (2а) 

 000-00-00 

 Телефон --- --- (2б) 

 Ідентифікаційний номер постачальника 

 7700000000 

 (ІПН) --- --- (2в) 

 Він же 

 Вантажу і його адреса --- (3) 

 ТОВ "Гамма" 

 Вантажоодержувач і його адреса --- (4) 

 6 28.09.2007 До платіжно-розрахунковим документом N --- від --- (5) 

 ТОВ "Гамма" 

 Покупець --- (6) 

 128215, м. Москва, вул. Вучетича, д. 52 Адреса --- --- (6а) 

 000-00-00 

 Телефон --- --- (6б) 

 Ідентифікаційний номер покупця 

 7700000001 

 (ІПН) --- --- (6в) 

 Доповнення (умови оплати за договором (контрактом), спосіб відправлення і т.п.) 

 Аванс відповідно до умов договору N 12 від 26.09.2007 

 за оподатковуваний і не оподатковуваний ПДВ товар (7) Найменування товару Країна 

 походження N 

 вантажний 

 митне. 

 декларації Од. ізм. Кількість Ціна У 

 т.ч. акциз Сума У 

 т.ч. акциз Ставка ПДВ Сума ПДВ Всього ПДВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Аудіо-диски - - - - 5000 руб. - 18% 900 руб. 5900 руб. Книги - - - - 12 000 руб. - 12 000 руб. 46 Всього до оплати 17900 руб. Керівник організації (підприємства) підпис (В.К. Рябцевскій) 

 Гол. бухгалтер 

 підпис (Д.В. Піотровська) 

 М.П. 

 Видав 

 підпис (А.А. Куваєва-Стрілець) (підпис відповідальної особи від постачальника) 

 47 

 Відповідно до норм п. 1 ст. 162 Податкового кодексу РФ податкова база збільшується на суми авансових чи інших платежів, отриманих в рахунок майбутніх поставок товарів, виконання робіт або надання послуг, за винятком авансових чи інших платежів, отриманих в рахунок майбутніх поставок товарів, виконання робіт, надання послуг, що обкладаються по податковій ставкою 0% на підставі пп. 1, 5 п. 1 ст. 164 Податкового кодексу РФ, тривалість виробничого циклу виготовлення яких перевищує шість місяців, за переліком і в порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України. 

 Враховуючи вимоги п. 8 ст. 171 Податкового кодексу РФ, суми податку, обчислені і сплачені з авансів, є податковими відрахуваннями. 

 Що ж до операцій з реалізації товарів (робіт, послуг), зафіксованих п. 1 ст. 164 Податкового кодексу РФ (експортні операції), то обчислюватись на підставі п. 3 ст. 172 Податкового кодексу РФ підлягають суми податку, обчислені і сплачені платником податків із сум авансових чи інших платежів, отриманих в рахунок майбутніх поставок товарів (робіт, послуг). У разі якщо платник податків, який здійснює експортні операції, протягом 180 днів з дня поміщення товарів у режим експорту представив у податкові органи документи, які передбачені ст. 165 Податкового кодексу РФ, а також окрему податкову декларацію, обумовлену в п. 6 ст. 164 Податкового кодексу РФ, то він має право на податкові відрахування за раніше обчисленого з авансів податку в день подання цих документів. 

 На суму передоплати потрібно виписати рахунок-фактуру і обчислити ПДВ за ставкою, якою товари обкладаються на російському ринку. 

 Нерідкі випадки, коли організації при виписці рахунків-фактур на суми отриманих авансів можуть заповнювати всі графи, в тому числі такі, як: "Кількість одиниць", "Ціна", "Вартість всього без податку" і "Податкова ставка". 

 Враховуючи норми пп. 1 п. 1 ст. 162 Податкового кодексу РФ, суми авансових платежів, що надійшли в рахунок майбутніх відвантажень товарів (виконання робіт, надання послуг), повинні бути включені в оборот, оподатковуваний ПДВ. 

 Суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету при отриманні авансових платежів, необхідно визначати розрахунковим методом і обчислювати за розрахунковою податкової ставкою 18/118. Така вимога, встановлене п. 4 ст. 164 Податкового кодексу РФ. 

 Далі необхідно звернути увагу на порядок заповнення книги продажів і книги покупок при отриманні авансів в рахунок майбутніх поставок товарів. 

 Звернемося до заповнення рядка 5 рахунки-фактури. Порядок заповнення цього рядка встановлений Додатком 1 до Постанови Уряду РФ від 2 грудня 2000 р. N 914. У цьому рядку вказуються реквізити розрахункового документа, до якого додається рахунок-фактура. 

 Враховуючи текст п. 2 ст. 169 Податкового кодексу РФ, для вирахування ПДВ на законних підставах необхідно, щоб рахунок-фактура був складений у порядку, встановленому п. п. 5 і 6 ст. 169 Податкового кодексу РФ. Відповідно ж до вимог, встановлених пп. 4 п. 5 ст. 169 Податкового кодексу РФ, реквізити розрахункового документа по рядку 5 рахунки-фактури повинні бути зазначені виключно при отриманні авансових чи інших платежів в рахунок майбутніх поставок товарів (виконання робіт, надання послуг). 

 Крім цього, при здійсненні деяких операцій, що включаються до податкової бази, окремі рядки і графи рахунка-фактури не можуть заповнюватися платником податків через відсутність необхідної для цього інформації.

 У цьому випадку у незаповнених рядках і графах повинні ставитися прочерки. До такого роду операцій як раз таки і відносяться отримані авансові платежі. 

 На момент отримання авансу організації необхідно виписати рахунок-фактуру у двох примірниках. У графі 7 вказується ставка податку, рівна 18/118, заповнюється графа 8 (сума ПДВ), а також графа 9 (вартість робіт всього з урахуванням ПДВ). У всіх інших графах ставляться прочерки. 

 Особливу увагу варто звернути на порядок складання та реєстрації в книзі продажів рахунків-фактур при отриманні авансових платежів. При реєстрації в книзі продажів рахунки-фактури, виписаного в момент отримання авансу, необхідно проставити значення в графі 4 та графі 5б. 

 А ось графу 5а "Вартість продажів без ПДВ" заповнювати не потрібно - достатньо поставити прочерк. 

 У момент відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг) у рахунок отриманого авансу в обов'язковому порядку виписується другий рахунок-фактура в двох примірниках. Один примірник передається покупцеві, а другий реєструється в книзі продажів. Після реєстрації в книзі продажів другого рахунку-фактури перший рахунок-фактура повинен бути зареєстрований в книзі покупок. В цей же час в графі 2 книги покупок зазначаються номер і дата першого рахунку-фактури, а в графі 3 - дата оплати. Крім цього, в графах 5 і 5а - найменування. Якщо дотримуватися такого порядку заповнення книги продажів, то не виникне необхідності жодних коригувань, так як 

 48 

 всі дані будуть відповідати, і залишиться тільки перенести їх у відповідні рядки податкової декларації з ПДВ. 

 Таким чином, рахунки-фактури необхідно складати відповідно до вимог Податкового кодексу РФ, а також з урахуванням норм, встановлених Правилами ведення журналів обліку отриманих і виставлених рахунків-фактур, книг покупок і книг продажів при розрахунках з податку на додану вартість, затвердженими Постановою Уряду РФ від 2 грудня 2000 р. N 914. 

 Отримання авансу та відвантаження вироблені в одному податковому періоді 

 Податкова база з ПДВ змінюється (найчастіше збільшується) на суми авансових чи інших платежів, отриманих в рахунок майбутніх поставок продукції, або надання послуг. 

 У випадках, коли отримання попередньої оплати та реалізація продукції здійснюються в одному податковому періоді, організації необхідно обчислити ПДВ з суми попередньої оплати, що. 

 У цьому випадку податкова ставка з ПДВ має визначатися як процентне відношення податкової ставки, передбаченої в п. 2 або п. 3 ст. 164 Податкового кодексу РФ, до податкової базі, прийнятої за 100 і збільшеною на відповідний розмір податкової ставки, встановленої п. 4 ст. 164 Податкового кодексу РФ, тобто - 18/118. 

 При відвантаженні відразу ж виникає об'єкт оподаткування ПДВ. Відповідно до пп. 1 п. 1 ст. 146 Податкового кодексу РФ операції з реалізації продукції на території Російської Федерації визнаються об'єктом обкладення ПДВ. Податкова база при реалізації продукції визначається як вартість самої продукції, обчислена виходячи з цін, що визначаються відповідно до ст. 40 Податкового кодексу РФ. У ціну не включається ПДВ відповідно до п. 1 ст. 154 Податкового кодексу РФ. 

 При реалізації продукції організація-постачальник виставляє рахунок-фактуру організації-покупцеві не пізніше п'яти днів, рахуючи від дня відвантаження продукції, як це визначено в п. 3 ст. 168 Податкового кодексу РФ, і реєструє його в книзі продажів. Реєстрація рахунків-фактур у книзі продажів повинна проводитися в хронологічному порядку в тому податковому періоді, в якому виникає податкове зобов'язання. Такий порядок визначено п. 17 Правил, затверджених Постановою Уряду РФ від 2 грудня 2000 р. N 914. 

 Після дати реалізації обумовлених товарів або виконання робіт, надання послуг організація може приймати до відрахування ПДВ, обчислений з суми отриманої попередньої оплати і відбитий у Декларації з податку на додану вартість. Такий порядок закріплений у п. 8 ст. 171 і в п. 6 ст. 172 Податкового кодексу РФ. 

 Виписаний і зареєстрований організацією в книзі продажів рахунок-фактура при отриманні попередньої оплати в рахунок майбутньої поставки продукції реєструється в книзі покупок при відвантаженні продукції в рахунок отриманої попередньої оплати із зазначенням відповідної суми ПДВ, як того вимагає п. 13 Правил, затверджених Постановою Уряду РФ від 2 грудня 2000 N 914. 

 Приклад. Виробнича фірма у вересні 2007 р. в рахунок майбутньої поставки продукції договірною вартістю 90 000 руб. (Включаючи ПДВ - 13 728 руб.) Отримала від покупця 100-відсоткову попередню оплату. У цьому ж місяці на підставі отриманої передоплати фірма відвантажила продукцію фактичною собівартістю 40 000 руб. 

 Податковий період з ПДВ встановлений як календарний місяць. 

 При отриманні грошових коштів у вигляді попередньої оплати в рахунок майбутньої поставки продукції фірма склала рахунок-фактуру N 1 та зареєструвала його в книзі продажів у повній відповідності з п. 18 Правил, затверджених Постановою Уряду РФ від 2 грудня 2000 р. N 914. 

 Сума отриманої попередньої оплати в розмірі 90 000 руб., А також обчислена з неї сума ПДВ, що дорівнює 13 728 руб., Відображатимуться в розд. 2.1 "Розрахунок загальної суми податку" декларації з податку на додану вартість за вересень 2007 р. по рядках 260 і 280 в графах 4 і 6 відповідно: 

 Частковий розд. 2.1 "Розрахунок загальної суми податку", руб. 

 49 N 

 п / п Оподатковувані об'єкти Код рядка Податкова база (А) Ставка ПДВ Сума ПДВ 1 2 3 4 5 6 5. Суми, пов'язані з розрахунками з оплати оподатковуваних товарів (робіт, послуг), всього: 260 90000 18/118 13 728 

  270 - 10/110 - в тому числі: 5.1 сума авансових та інших платежів, отриманих в рахунок майбутніх поставок товарів чи виконання робіт (послуг) 280 90000 18/118 13 728 

  290 - 10/110 - При реалізації своєї продукції фірма виставила покупцеві рахунок-фактуру N 2, який зареєструвала в книзі продажів. У податковій декларації за вересень ця сума відображається у рядках 020 і 170 розд. 2.1. 

 У той же час організація приймає до відрахування ПДВ, обчислений з суми отриманої попередньої оплати і відбитий в декларації з податку на додану вартість. Для цього виписаний і зареєстрований фірмою в книзі продажів при отриманні попередньої оплати рахунок-фактура N 1 заноситься по рядку 340 розд. 2.1 "Розрахунок загальної суми податку" декларації з податку на додану вартість за вересень 2007 

 Частковий розд. 2.1 Розрахунок загальної суми податку за декларацією за серпень (грн.). N 

 п / п Оподатковувані об'єкти Код рядка Податкова база Ставка ПДВ Сума ПДВ 1 2 3 4 5 6 1. Реалізація товарів (робіт, послуг), а також передача майнових прав за відповідними ставками податку - всього: 010 20 

  020 76272 18 13 728 

  030 10 

  040 20/120 

  050 18/118 

  060 10/110 в тому числі: 1.5 інша реалізація товарів (робіт, послуг), передача майнових прав, яка не увійшла в рядки 070 - 150 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість 160 20 

  170 76272 18 13 728 

  180 10 

  190 20/120 

  200 18/118 

  210 10/110 N 

 п / п Податкові відрахування Код рядка Сума ПДВ 50 1 2 3 4 10. Сума податку, обчислена і сплачена платником податків із сум авансових чи інших платежів, що підлягає відрахуванню після дати реалізації відповідних товарів (робіт, послуг) 340 13 728 51 

 Як можна бачити, відвантаження продукції в тому ж податковому періоді, що й отримання передоплати, не тягне необхідність перераховувати до бюджету нарахований з передоплати ПДВ. Необхідно тільки нарахувати і показати її в податковій декларації. 

 Реєстрація рахунки-фактури в книзі покупок при частковій відвантаженні товару, робіт (послуг) у рахунок отриманого авансового платежу 

 При частковій відвантаженні товару, або виконання робіт, надання послуг в рахунок отриманого авансу не пізніше 5 днів з дати відвантаження організація повинна виписати у двох примірниках рахунок-фактуру N 2. Перший примірник передається покупцеві, другий реєструється в книзі продажів. 

 Оскільки в книзі продажів раніше вже був зареєстрований рахунок-фактура N 1 на отриманий аванс, то сума ПДВ, нарахована до бюджету, складе 150 відсотків. 

 Враховуючи норми п. 9 Порядку, затвердженого Постановою Уряду РФ від 2 грудня 2000 р. N 914, у разі часткової оплати оприбуткованих товарів (виконаних робіт, наданих послуг) реєстрація рахунку-фактури в книзі покупок повинна проводитися на кожну суму, перераховану продавцю в порядку часткової оплати, із зазначенням реквізитів рахунку-фактури за придбаними товарами (виконаними роботами, наданими послугами), а також з позначкою у кожної суми "часткова оплата". 

 Реєстрація в книзі покупок рахунків-фактур з однаковими реквізитами допустима виключно у випадках перерахування коштів у порядку часткової оплати. 

 Звідси випливає, що рахунок-фактура N 1, раніше зареєстрований в книзі продажів при отриманні авансу, реєструється в книзі покупок, однак не на всю суму, а тільки на 50 відсотків авансу, що припадає на вартість реалізованого товару. 

 Тобто 50 відсотків ПДВ приймається до відрахування, а сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, складе 100 відсотків. 

 У разі реалізації в рахунок отриманого авансу залишилася частини товару в наступних податкових періодах порядок оформлення рахунків-фактур, книги продажів і книги покупок такий же, як приведений вище порядок. 

 Отримання авансу та відвантаження вироблені в різних податкових періодах 

 Приклад. Фірма в жовтні в рахунок майбутньої поставки продукції договірною вартістю 90 000 руб. (У тому числі ПДВ 18 відсотків - 13 728 руб.) Отримала від покупця попередню оплату в розмірі 100 відсотків. Продукцію під отриману передоплату фірма відвантажила в листопаді. 

 Податковий період з ПДВ встановлений як календарний місяць. 

 При отриманні передоплати в жовтні фірма склала рахунок-фактуру, який зареєструвала в книзі продажів. 

 20 листопада до податкового органу за місцем своєї реєстрації фірма представила податкову декларацію з ПДВ та сплатила до бюджету суму податку на додану вартість у сумі 13 728 руб., Обчислену з передоплати. 

 Сума отриманої попередньої оплати, в розмірі 90 000 руб., Так само як і обчислена з неї сума ПДВ - 13 728 руб., Були відображені в декларації за жовтень по рядках 260 і 280. По рядку 390 декларації за жовтень фірма показала суму ПДВ у розмірі 13 728 руб., Що підлягає сплаті до бюджету. 

 52 N 

 п / п Оподатковувані об'єкти Код рядка Податкова база (А) Ставка ПДВ Сума ПДВ 1 2 3 4 5 6 5. Суми, пов'язані з розрахунками з оплати оподатковуваних товарів (робіт, послуг), всього: 260 90000 18/118 13 728 

  270 - 10/110 - в тому числі: 5.1 сума авансових та інших платежів, отриманих в рахунок майбутніх поставок товарів чи виконання робіт (послуг) 280 90000 18/118 13 728 

  290 - 10/110 - РОЗРАХУНКИ ЗА ПДВ ЗА ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД N 

 п / п Податкові відрахування Код рядка Сума ПДВ 1 2 3 4 15. Разом сума ПДВ, обчислена до сплати до бюджету за даний податковий період (якщо величина рядка 300 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість перевищує величину в рядку 380 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість, відняти з величини рядка 300 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість величину рядка 380 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість) 390 13 728 У листопаді, відвантаживши продукцію, фірма виставила рахунок-фактуру у двох примірниках, один з яких вручила покупцеві, а другий був зареєстрований у книзі продажів. 

 Одночасно з цим бухгалтер фірми реєструє у книзі покупок рахунок-фактуру, виписаний і зареєстрований в книзі продажів при отриманні передоплати. Таким чином проводиться залік раніше отриманої передоплати в рахунок даної поставки продукції. 

 20 листопада о податкового органу за місцем своєї реєстрації виробнича фірма представляє податкову декларацію з ПДВ за жовтень, в якій нарахування ПДВ на суму реалізованої продукції відображається по рядках 020 і 170, а сума ПДВ, пред'явлена ??до відрахування, відображена по рядку 340 декларації. 

 Частковий розд. 2.1 "Розрахунок загальної суми податку (декларації за вересень)": N 

 п / п Оподатковувані об'єкти Код рядка Податкова база Ставка ПДВ Сума ПДВ 1 2 3 4 5 6 1. Реалізація товарів (робіт, послуг), а також передача майнових прав за 010 20 

  020 76272 18 13 728 53 відповідними ставками податку - всього: 030 10 

  040 20/120 

  050 18/118 

  060 10/110 в тому числі: 1.5 інша реалізація товарів (робіт, послуг), передача майнових прав, яка не увійшла в рядки 070 - 150 розділу 2.1 декларації з податку на додану вартість 160 20 

  170 76272 18 13 728 

  180 10 

  190 20/120 

  200 18/118 

  210 10/110 N 

 п / п Податкові відрахування Код рядка Сума ПДВ 1 2 3 4 10. Сума податку, обчислена і сплачена платником податків із сум авансових чи інших платежів, що підлягає відрахуванню після дати реалізації відповідних товарів (робіт, послуг) 340 13 728 54 

 Роздільний облік авансів, отриманих в якості передоплати за обкладаються і не обкладаються ПДВ товари 

 Не обкладаються ПДВ суми авансових та інших платежів, що надійшли в рахунок майбутніх поставок товарів чи виконання робіт (послуг), звільнених від ПДВ. Для того щоб застосувати зазначену пільгу, необхідно виділити із загальної суми надійшли в якості передоплати грошових коштів аванси, отримані за призначений до продажу товар, не оподатковуваний ПДВ, тобто організувати роздільний облік авансів, що надходять у рахунок оплати за товар, оподатковуваний і не оподатковуваний ПДВ . 

 Тут важливо пам'ятати, що будь-яка пільга може бути надана тільки лише за умови наявності у підприємства доказів, що підтверджують право на її використання. Наприклад, у разі надходження авансових платежів за яку-небудь продукцію, не оподатковувану ПДВ, відповідна пільга може бути застосована тільки в тому випадку, якщо підприємство буде в змозі довести, що надійшли в якості передоплати грошові кошти отримані за товари, які згодом будуть поставлені. 

 В якості таких доказів підприємством або фірмою можуть бути використані наступні документи: 

 - Платіжні документи, в яких зроблено посилання на конкретний договір або виставлений рахунок на передоплату. У разі відсутності в платіжних документах подібної посилання підприємству необхідно надати інші докази зв'язку поступили коштів і передбачуваної відвантаження товарів, не оподатковуваних ПДВ. Ну а за відсутності і таких доказів - таки обчислити ПДВ з суми надійшли авансів у загальновстановленому порядку; 

 - Договір (рахунок), на підставі якого була проведена передоплата (зроблений аванс). При цьому важливо пам'ятати, що всі угоди між юридичними особами належить вчиняти у простій письмовій формі відповідно до п. 1 ст. 161 Цивільного кодексу РФ. 

 Усно можуть бути вчинені угоди, що виконуються при їх укладанні, тому не потребують нотаріального посвідчення. Такими є вимоги п. 2 ст. 159 Цивільного кодексу РФ, наприклад, такі угоди, згідно з якими оплата і передача товару виробляються одночасно. У випадку ж з отриманням авансу оплата проводиться раніше передачі товару. Тому вказане виняток у даному випадку не може бути застосоване. 

 Так як обов'язковою умовою укладання договору купівлі-продажу є узгодження сторонами найменування та кількості товару, як то визначено п. 3 ст. 455 Цивільного кодексу РФ, за наявності договору з посиланням на те, що поставляється пільгований товар, що надійшли в якості передоплати суми за таким договором не обкладаються ПДВ. Якщо ж у договорі купівлі-продажу найменування та ціна товару не узгоджені, а тільки визначені загальні умови поставки, тоді вважається, що між сторонами укладено попередній договір, з відповідності з яким сторони зобов'язуються в майбутньому укласти договір про передачу майна (основний договір), на умовах, передбачених попереднім договором, відповідно до п. 1 ст. 429 Цивільного кодексу РФ. Надходження авансу за таким договором буде обкладатися ПДВ у загальному порядку до того моменту, коли будуть узгоджені істотні умови договору, тобто номенклатура і ціна товару, тобто укладення договору купівлі-продажу. 

 Отже, кращим доказом того, що надійшли грошові кошти є авансом за що не обкладаються ПДВ товари, може служити платіжне доручення, якщо в ньому зазначено, що перераховані гроші є авансом за не оподатковуваний ПДВ товар, з посиланням на конкретний договір або рахунок на передоплату і суми ПДВ у цьому платіжному дорученні не виділені окремим рядком. 

 Крім цього в момент отримання на розрахунковий рахунок авансових платежів продавець зобов'язаний виписати рахунок-фактуру в одному екземплярі і зареєструвати його в книзі продажів. Дані рахунки-фактури є підставою для нарахування ПДВ та реєстрації в книзі продажів у постачальника і не підлягають пред'явленню покупцям для реєстрації в книзі покупок в цілях заліку (відшкодування) податку. Після відвантаження товарів покупцю виписується рахунок-фактура на вже реалізований товар, який реєструється в загальновстановленому порядку. Записи в книзі продажів за раніше виписаним рахунком-фактурою з одержаних авансів (передоплати) необхідно буде скорегувати (сторнувати). 

 При виписці рахунків-фактур на отриманий аванс необхідно використовувати дані, отримані з первинних документів, які є підставою для правильного обчислення ПДВ. Такими документами є платіжні документи та договори або виписані рахунки. Важливим моментом є те, що в рахунку-фактурі робиться посилання на розрахунково-платіжні документи і на договір (рахунок), за яким зроблений авансовий платіж. 

 55 

 Організація роздільного обліку (тобто бухгалтерського та податкового) грунтується на принципах формування повної та достовірної інформації. Це передбачає пряме поділ авансів, оподатковуваних і не оподатковуваних ПДВ, шляхом зіставлення суми отриманої передоплати з обумовленою сторонами номенклатурою товару. Тобто для отримання пільги слід вести аналітичний облік надійшли авансів. 

 У випадках, коли підприємство на підставі законодавства оформляє рахунки-фактури на що надійшли аванси та реалізовані товари та реєструє їх у книзі продажів, тоді дані цієї книги можуть служити підставою для обчислення ПДВ, що підлягає внеску до бюджету, без додаткового аналітичного обліку. Тобто в такому випадку книга продажів сама виступає в якості облікового регістра. Так як податковою декларацією передбачено окремі рядки для сум ПДВ, обчислених за авансами і предоплатам, що надійшли у звітному періоді, та сум ПДВ, обчислених з раніше надійшли авансів і передоплат і зараховуються при реалізації товарів (робіт, послуг) у звітному періоді, із загальної суми нарахованого до сплати податку слід виділити суми ПДВ, що підлягають відображенню по рядках 4 і 5 податкової декларації з ПДВ. Це можна зробити на підставі відповідних записів у книзі продажу та відобразити в бухгалтерській довідці, що накопичується на кінець звітного періоду. 

 Буває, що неможливо точно встановити, за який товар надійшов аванс, хоча підприємство має всі необхідні документи. Це може відбуватися тому, що по одному грошовим документом надходять аванси за товари, що обкладаються і не обкладаються ПДВ. При цьому в розрахункових документах робиться посилання на конкретний договір або рахунок. У такій ситуації надійшли аванси неможливо прямо виділити як передоплату за товар, оподатковуваний або не оподатковуваний ПДВ. Однак реально розділити надійшли аванси пропорційно обраної підприємством базі, що дозволяє найбільш достовірно сформувати оподатковуваний оборот. Так, наприклад, якщо в платіжних документах або виписаному рахунку не встановлена ??конкретна номенклатура товару, а аванс перераховано відповідно до умов договору в процентному відношенні до загальної суми належних по ньому платежів, то такою базою може бути питома вага кожного виду товару в загальній сумі договору або рахунки, відповідно до яких проведена передоплата. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =