загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією >
« Попередня Наступна »
Румянцева З.П.. Загальне управління організацією. Теорія і практика: Підручник. - М.: ИНФРА-М. - 304 с. - (Вища освіта)., 2007 - перейти до змісту підручника

1.1.3. Управління - це менеджери

загрузка...

Організацією керують люди

Управління (менеджмент) нерідко ототожнюють з людьми, професійно виконують управлінські функції і здійснюють процес управління. В останні роки практично повсюдно їх називають менеджерами (слово латинського походження: шапів - рука, agere - приводити в рух, діяти, виконувати), в обов'язки яких входить досягнення цілей і завдань з використанням праці і зусиль інших членів організації. Тому при характеристиці управління з цього боку підкреслюють залежність менеджерів від роботи і реального внеску в загальний результат інших працівників (згадаймо російську приказку: «один у полі не воїн»).

Ця залежність носить різнобічний характер і пов'язує менеджерів не тільки з працівниками, що перебувають в їх безпосередньому підпорядкуванні, але і з членами організації, що працюють в інших підрозділах або відділах.

Для отримання найкращих результатів менеджери повинні дбати про створення сприятливого робочого клімату, своєчасно приймати рішення, концентрувати свою увагу на результатах і управляти як своїм часом, так і часом пов'язаних з ними працівників. В основі цієї роботи лежить інформованість про все, що відбувається в організації та її оточенні. Це підкреслює важливість збору та передачі інформації, необхідної для управління.

Тільки таким чином можна привести в рух, підготувати і проконтролювати роботу співробітників і оптимально використовувати ресурси організації.

Апарат управління

Управління нерідко асоціюють з його апаратом (менеджментом), який є складовою частиною будь-якої організації. Апаратний підхід до управління фокусує увагу на структурі та зв'язках між ланками і рівнями, на ступені централізації і децентралізації в розподілі функцій, на повноваженнях і відповідальності працівників, які займають різні позиції (посади) в апараті. Люди, зайняті у ньому, зобов'язані забезпечити ефективне використання та координацію всіх ресурсів організації (знань, капіталу, технічних систем, матеріалів, праці, інформації) для досягнення її цілей. Тому вони повинні: -

знати, як планувати, організувати і управляти організацією і людьми; -

знати і вміти застосовувати технологію управлінських робіт у певній галузі (наприклад, загальному менеджменті, фінансах або маркетингу); -

знати особливості тієї організації, в якій вони працюють (її цілі, політику, історію, сильні і слабкі сторони, роль в галузі, культуру і т. п.) .

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =