Головна
загрузка...
Головна >
Маркетинг, реклама і торгівля >
Маркетингові дослідження >
« Попередня Наступна »
М. Л. Власова. Соціологічні методи в маркетингових дослідженнях [Текст]: навч. посібник для вузів / Держ. ун-т - Вища школа економіки. - М.: Изд. дім ГУ ВШЕ. - 710 [2] с. - (Підручники Вищої школи економіки), 2006 - перейти до змісту підручника

1.1.3 Розвиток маркетингу в Росії

загрузка...

У Росії інтерес до маркетингу в сучасному розумінні цього слова виник в середині 1970-х рр.. Хоча в першому публікаціях на цю тему2 і переважали критичні зауваження, це не завадило авторам визнати доцільність і ефективність багатьох маркетингових стратегій і технік. За словами економіста І. Фаминского: "Підхід авторів до маркетингу з позицій марксистсько-ленінської теорії дозволив їм дати оцінку апологетической« начинки »маркетингу, використовуваного в умовах капіталізму, і разом з тим виділити в ньому раціональні сторони й елементи" 3.

Зрозуміло, що радянська адміністративно-командна система, заснована на жорсткому централізованому підході до системи управління, планування і розподілу, не давала можливості використовувати маркетингові технології на вітчизняному ринку. Тому першим полігоном для російського маркетингу стала зовнішня торгівля - на той час єдиний острівець ринкових відносин.

Корінний перелом у ставленні до маркетингу настав в 1975 р. після підписання в Гельсінкі Заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі, що включає в себе, в тому числі, і розділ "Маркетинг". У цьому ж році Президія Торгово-промислової палати прийняв рішення про створення секції маркетингу, яке було реалізовано в лютому 1976 р. Основними завданнями секції було поширення інформації про маркетинг, методична допомога підприємствам і організаціям з питань практичного застосування маркетингу, організація міжнародного співробітництва у сфері маркетингу .

Таким чином, 1975 р. став відправною точкою для російського маркетингу, що отримав офіційне визнання як система господарювання, що враховує інтереси споживачів. У цьому ж році був виданий перший збірник статей провідних західних маркетологів під редакцією Д.І. Кос-тюхіна, а потім - книги С.

Маджаро і Ф. Котлера '.

Проте до застосування маркетингових принципів у російській економіці було ще далеко. Більш-менш адекватні умови для реалізації маркетингового підходу на практиці (зміна відносин власності, введення системи госпрозрахунку, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків тощо) 4 стали формуватися тільки після 1985 р. Зміна економічної ситуації посилило інтерес до маркетингу, що наочно проявилося в виданні чималого числа статей і монографій як російських, так і зарубіжних авторів, спробах ряду виробників переорієнтувати своє виробництво в бік більшого врахування реальних запитів споживачів. У 1989 р. Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти включило до переліку затверджених спеціальностей "соціалістичний маркетинг". Був оголошений набір в Московський інститут народного господарства (Мінх) ім. Плеханова на перепідготовку за цією спеціальністю осіб, які мають вищу освіту.

Але дійсно надійну базу вітчизняний маркетинг придбав тільки в період реформ 1990-х рр.., Коли були заложени5 три основних системоутворюючих властивості нової російської економіки, покликані трансформувати її з соціалістичної на ринкову. Це, по-перше, приватна власність на економічні ресурси, що дає свободу підприємництву і дозволяє регулювати відносини виробників і споживачів через ринок. По-друге, створення ринку як са-морегулятора економічної системи. По-третє, розвиток економіки в парадигмі спросоогранічітельной системи (пріоритету попиту над пропозицією), орієнтованої на споживача. Незважаючи на те, що російську економіку і раніше називали економікою перехідного типу, "ринкові відносини в ній стали переважати і в основному створені передумови для переходу до одного з варіантів капіталізму як цілісній системі" 6.

На думку Президента Російської асоціації маркетингу А. Бра-Вермана, перші російські маркетологи-практики стали діяти на вітчизняному ринку після лібералізації цін 1991 г.7 До цього часу відноситься і зародження маркетингових служб на тих підприємствах і фірмах, які займалися виробництвом товарів масового попиту, і виробничий цикл яких базувався на західних технологіях (компанії харчового сектора, сектора споживчих товарів тощо). Характерною особливістю даного періоду є також розквіт маркетингових досліджень і випуск широкого спектру літератури з маркетингу. Поступово маркетинг в Росії перетворювався на інструмент вивчення і регулювання комерційної діяльності не тільки на мікрорівні (окрема фірма), а й на макрорівні (економіка Росії в цілому і окремих регіонів).

Проте до цих пір існує безліч факторів, що обмежують розвиток маркетингу в Росії. Основними з них, на наш погляд, є наступні. -

Складна соціально-економічна ситуація.

Хронічно "перехідний" характер економіки, високий ступінь монополізації окремих ринків, "половинчастість" і низький темп економічних реформ; невизначеність політичної ситуації - всі ці фактори, що негативно впливають на економічний розвиток, не можуть не гальмувати розвиток вітчизняного маркетингу. -

Специфічна психологія російського бізнесу.

Також важливим є і той факт, що основні цілі російського бізнесу не завжди носять чисто ринковий характер. Досі нерідкі приклади того, що провідною метою діяльності підприємства є збереження трудового колективу, підтримка обсягів випуску продукції і т.п. Як і раніше багато російських фірми будують свою стратегію, орієнтуючись не на розвиток, а на виживання. Основні тенденції розвитку сучасного ринку -

Брак кваліфікованих кадрів.

Вітчизняному бізнесу не вистачає кваліфікованих фахівців з маркетингу. В силу специфічності російської економічної ситуації застосування західних маркетингових технологій далеко не завжди сприяє ефективному функціонуванню підприємства на ринку. А власні маркетингові стратегії і методики здатні розробити тільки професіонали. Підготовка маркетологів у вузах країни, на перший погляд, йде швидкими темпами. Однак поки рівень теоретичної підготовки випускників і, тим більше, вміння застосувати свої знання в конкретній ринковій ситуації залишають бажати кращого. -

Недоліки державної системи правового регулювання і слабкість громадських організацій.

Істотною проблемою є нерозвиненість інституційних передумов для функціонування сучасного маркетингу, відсутність ефективного правового регулювання господарських відносин, дотримання прав споживачів і т.п. Недостатньо поки сильні і громадські організації, що відстоюють інтереси споживачів "знизу" (товариства споживачів, екологічні рухи тощо).

В силу цих та інших причин далеко не всі російські підприємства і фірми сьогодні мають можливість будувати свою маркетингову діяльність відповідно до сучасною парадигмою маркетингу, орієнтованого на споживача. Більшість учасників російського ринку, в кращому випадку * дотримуються однієї із застарілих концепцій маркетингу. Незадовільний рівень доходів значної частини населення змушує їх обмежуватися таким аргументом залучення споживачів, як низькі ціни, нерідко при невисокій якості продукції.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =