загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Конкурсне право >
« Попередня Наступна »
Е.С. Юлова. Конкурсне право. Правове регулювання неспроможності (банкрутства). М.: МГИУ. - 263 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

11.3. Заходи з відновлення платоспроможності боржника

загрузка...
У ст. 109 Закону про банкрутство наведено відкритий перелік заходів з відновлення платоспроможності, що може бути передбачений планом зовнішнього управління. Такі заходи можна диференціювати на 2 групи по сальдовому принципом:
1) заходи, спрямовані на скорочення витрат і зменшення збитків (наприклад, закриття нерентабельних виробництв);
2) заходи, спрямовані на збільшення фінансових ресурсів боржника (наприклад, емісія додаткових акцій) 1.
1. Перепрофілювання виробництва, тобто зміна виду діяльності організації, заняття нової економічної ніші, пе-
Коментар до Федерального закону «Про неспроможність (банкрутство)». Постатейний науково-практичний / Под ред. В.Ф. Попондопуло. - М.: Омега-Л, 2003. - С. 230.
124
реход на виробництво іншої, конкурентної і користується попитом продукції.
2. Закриття нерентабельних, тобто збиткових, виробництв.
3. Стягнення дебіторської заборгованості, тобто заборгованості інших осіб перед должніком1.
4. Збільшення статутного капталу боржника.
5. Виконання зобов'язань боржника третіми особами шляхом задоволення всіх вимог кредиторів відповідно до реєстру або надання боржнику достатніх для цього коштів. Грошові кошти вважаються наданими боржникові на умовах безпроцентної позики. Особа, яка здійснила виконання, стає єдиним (або найбільшим) кредитором боржника і безпосередньо після закінчення зовнішнього управління має право вимагати від боржника повернення наданої суми. При відсутності відомостей, необхідних для здійснення розрахунків з кредитором (наприклад, зміна адреси), грошові кошти можуть бути внесені в депозит нотаріуса. По закінченні виконання зобов'язань боржника зовнішній керуючий зобов'язаний повідомити про це кредиторів, вимоги яких включені до реєстру.
6. Розміщення додаткових звичайних акцій боржника.
Мета даної міри - збільшення статутного капіталу боржника - акціонерного товариства. Підстава включення такої міри в план зовнішнього управління - клопотання компетентного органу управління боржника, за яким збори кредиторів прийняло позитивне рішення.
Порядок розміщення акцій - тільки по закритій підписці з оплатою грошовими коштами. Термін розміщення не може перевищувати 3 місяці. Державна реєстрація звіту про підсумки розміщення повинна бути здійснена не пізніше ніж за 1 місяць до закінчення зовнішнього управління. Акціонери боржника мають переважне право на придбання акцій.
7. Продаж підприємства боржника або структурного підрозділу боржника - юридичної особи (ст. 110 Закону про банкрутство). Грошові кошти, виручені від продажу, включаються до складу майна боржника.
Такий вид заборгованості визначається також як «засновані на договорі, що належать юридичній особі вимоги до інших осіб на отримання грошей, поставку товарів, виконання робіт, послуг». Див: Гончаров А.І. Правові механізми запобігання банкрутству комерційної організації. Теорія і практика. - М.: Ось-89, 2006. - С. 54.
125
Підстава включення продажу підприємства в план зовнішнього управління - рішення органу управління боржника, уповноваженого на укладення великих угод. Цей же орган встановлює мінімальну ціну продажу. Таким чином, як зазначає перший заступник голови Арбітражного суду Тамбовської області, Л.Л. Шамшурін, «продаж підприємства або його структурних підрозділів не може відбутися з однієї лише ініціативою кредиторів, незважаючи на позицію боржника» 1. Інтереси трудового колективу при цьому не ущемляються, оскільки всі трудові договори між боржником і його працівниками зберігають силу, права та обов'язки роботодавця приймає на себе покупець підприємства.
До складу підприємства включається все його майно, за винятком грошових зобов'язань, що виникли до початку судового етапу банкрутства, а також заборгованості по сплаті податкових платежів.
Порядок продажу включає обов'язкове проведення незалежної оцінки об'єкта; опублікування повідомлення про продаж підприємства; скликання зборів або комітету кредиторів для визначення початкової ціни продажу, порядку та умов проведення торгів. Продаж здійснюється шляхом проведення відкритого аукціону. Якщо до складу підприємства входить обмежено оборотоздатні майно, продаж здійснюється на закритих торгах.
Початкова ціна продажу може бути знижена на 10% тільки при проведенні третіх за рахунком торгів, але і в цьому випадку вона не може стати нижче мінімальної ціни продажу.
Вчетверте підприємство може продаватися за допомогою публічного пропозиції. При цьому покупцем вважається особа, що запропонувала протягом місяця з дати опублікування повідомлення про продаж максимальну ціну за підприємство.
8. Продаж частини майна боржника здійснюється у випадках, передбачених планом зовнішнього управління і регулюється ст. 111 Закону про банкрутство. Умови продажу: вона не повинна призводити до неможливості здійснення боржником своєї господарської діяльності.
Порядок продажу майна, балансова вартість якого становить не менше ніж 100 000 рублів, аналогічний порядку продажу підприємства боржника. Продаж менш дорогого
Шамшурін Л.Л. Зовнішнє управління як процедура банкрутства / / Арбітражна практика. -
2004. - № 2. - С. 10.
126
майна здійснюється в порядку, передбаченому планом зовнішнього управління, тобто, можлива і без проведення торгів. Перераховані положення не поширюються на реалізацію продукції боржника.
Наведемо приклад публікації про проведення торгів.
Зовнішній керуючий ВАТ «Уярочка» сповіщає: 17.10.2005 р. о 13.00 (час місцевий) за адресою: Красноярський край, м. Уяр, вул. Крилова, д. 5, відбудуться торги у формі відкритого аукціону з продажу майна ВАТ «Уярочка».
Предмет торгів:
Лот № 1: виробничий цех загальною площею 1573,3 кв. м, розташований за адресою ... Початкова ціна лота - 452 400 руб.;
Лот № 2: склад - модуль № 1, літ. Г5; 2837011/38810000 частки зем. уч., заг. пл. 38810 кв. м, кад. № 62:03:006 02 02:0006, роз. за адресою: ... Початкова ціна лота -136 795,73 руб.
Організатором торгів виступає зовнішній керуючий ВАТ «Уярочка». .
З характеристиками предмета торгів і іншими відомостями можна ознайомитися за тел. . та за адресою:. .
Крок аукціону на підвищення ціни становить 5% від початкової ціни.
До участі в торгах допускаються особи, які представили необхідні документи, своєчасно і в повному обсязі внісши завдаток. Юридичні особи подають заявку на участь у торгах, завірену підписом і печаткою; нотаріально завірені копії установчих документів; рішення у письмовій формі уповноваженого органу управління про придбання майна; документ, що підтверджує повноваження представника; балансові звіти за 3 роки; довідку податкового органу про відсутність у претендента заборгованості по обов'язкових платежах; фізичні особи - заявку на участь у торгах, копію паспорта.
Заявки на участь у торгах приймаються за адресою: ..., в робочі дні з 9.00 до 16.00 з 19.09.2005 р. (дата початку прийому заявок) по 13.10.2005 р. (дата закінчення прийому заявок).
Завдаток - 20% від початкової ціни кожного лота має бути внесений протягом 20 днів з дати опублікування цього повідомлення. Реквізити рахунку для внесення завдатку: ...
Переможцем торгів визнається особа, що запропонувала найбільшу ціну за який виставляється предмет торгів. Після закінчення торгів зовнішній керуючий здійснює підведення підсумків торгів за адресою їх проведення. У день проведення торгів організатор та переможець підписують протокол про підсумки торгів. Договір купівлі-продажу, де вказуються умови платежу, укладається з переможцем протягом 5 днів після підписання протоколу про підсумки аукціону. Оплата за договором повинна бути проведена шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок не пізніше 1 місяця з моменту підписання протоколу за вищевказаними реквізитами.
9. Поступка прав вимоги боржника здійснюється шляхом їх продажу на відкритих торгах за згодою зборів (комітету) кредиторів, яке встановлює і початкову ціну на підставі звіту незалежного оцінювача.
10. Заміщення активів боржника проводиться шляхом створення на базі майна боржника одного або декількох ВАТ, в статутний капітал яких вноситься все майно боржника,
127
за винятком грошових зобов'язань боржника, які виникли до прийняття заяви про визнання боржника банкрутом, а також обов'язкових платежів боржника. Акції створеного товариства (товариств) включаються до складу майна боржника і можуть бути продані на відкритих торгах, на фондовому ринку. Права працівників боржника забезпечуються тієї ж захистом, що і при продажу підприємства боржника. Підстава включення заміщення активів в план зовнішнього управління - рішення уповноваженого органу управління боржника, за яке проголосували, в тому числі, всі кредитори, зобов'язання яких забезпечені заставою майна боржника.
Переваги такої заходи з відновлення платоспроможності полягають в тому, що знову створюване акціонерне товариство має незаплямовану ділову репутацію, що не обтяжене вантажем боргів, тому має більше можливостей, ніж боржник, отримувати кредити, налагоджувати ділові зв'язки, підвищувати рентабельність. Отже, з плином часу вартість акцій такої організації зросте, що дасть можливість боржникові, реалізувавши ці акції, розплатитися з кредиторами (п. 5 ст. 115 Закону про банкрутство). Крім того, положення про заміщення активів підвели правову базу під проводився на практиці так званий «виведення активів», при якому керівництво боржника всі ліквідні активи (дороге майно, виробничі потужності) вносило в статутні капітали створених керівниками боржника юридичних осіб, які продовжували здійснення господарської діяльності . У розпорядженні боржника залишалося лише малоцінне майно та кредиторська заборгованість. У результаті таких дій кредитори не могли повернути свої кошти, а засновники продовжували отримувати дохід від майна боржника, але під іншим фірмовим найменуванням. Тому розглянута новела підвищує захист прав і законних інтересів кредиторів, а також надає можливість власникам юридичних осіб на законній підставі зберегти і примножити своє майно. Однак можливість задоволення вимог кредиторів істотно знижується через непродуманість схеми до кінця, некоректного формулювання норм в Законі про банкрутство 2002 р., який допускає не тільки виведення активів з дочірнього суспільства, а й наступне знецінення акцій, кошти від реалізації яких мали піти на погашення вимог кредіторов1.
Інші правові способи відновлення платоспроможності: - припинення вчинення органами управління боржника протиправних действій2;
Беркович Н.В. Заміщення активів боржника при проведенні процедур банкрутства: за і проти [Електронний ресурс] - Електрон. дан. - М.: Інтернет-портал «Банкротство.ЬШ», 2005. - Режим доступу: http://www.bankrotstvo.ru, вільний. - Загл. з екрану.
2 Наведемо приклад успішного проведення зовнішнього управління Калінінградській організацією «Янтар». На момент порушення справи про банкрутство вже було накладено арешт на 90% майна організації, 4 роки вона терпіла збитки і не погашала заборгованість перед кредиторами. Створеною робочою групою за участю представників інших правоохоронних органів, Минпромнауки РФ і Мінфіну РФ були виявлені розкрадання, звільнені представники охоронних служб підприємства, вжиті відповідні заходи. Через 4 місяці після введення зовнішнього управління підприємство стало рентабельним, а в наступному кварталі - отримало чистий прибуток (Паніна Т. Повернення блудного боргу (інтерв'ю Т.І. Трефілова) / Т. Паніна / / РГ. - 2003. - 24 грудня).
128
- відмова від виконання угод боржника (ст. 102 Закону про банкрутство). Особа, що має повноваження на відмову від виконання угод боржника, - зовнішній керуючий. Термін, протягом якого можлива відмова, - 3 місяці з дати введення зовнішнього управління. Види угод, щодо яких може бути заявлений відмову, - це угоди, не виконані сторонами повністю або частково, які:
 - Перешкоджають відновленню платоспроможності боржника; 
 - Або спричинять збитки для боржника в порівнянні з аналогічними угодами, що укладаються за таких же обставин. 
 Відмова не може бути заявлений щодо договорів боржника, укладених у ході процедур банкрутства, якщо такі договори були укладені з дотриманням Закону про банкрутство. Порядок відмови - позасудовий. Договір вважається розірваним з дати отримання всіма сторонами за таким договором заяви зовнішнього керуючого про відмову від виконання договору. Наслідки відмови: сторона за договором має право вимагати від боржника відшкодування збитків. 
 - Визнання угоди боржника недійсною (ст. 103 Закону про банкрутство). Крім загальних підстав недійсності угод, передбачених параграфом 2 гл. 9 ГК РФ, норми конкурсного права встановлюють додаткові підстави з метою збільшення правових засобів повернення майна боржника. Ці додаткові підстави застосовуються тільки в процедурах зовнішнього управління і конкурсного виробництва, що дозволяє деяким юристам говорити про розширення правоздатності боржника в ході позначених процедур. 
 Особливі підстави оспорімості угод боржника: 
 1. Угода, укладена боржником із зацікавленою особою, якщо в результаті виконання зазначеної угоди кредиторам або боржнику були або можуть бути завдані збитки. 
 2. Угода, укладена або досконала боржником з будь-якою особою після прийняття арбітражним судом заяви про визнання боржника банкрутом або протягом 6 місяців, що передували подачі такої заяви, якщо зазначена угода тягне за собою переважне задоволення вимог одних кредиторів перед іншими. 
 129 
 3. Здійснення угоди протягом 6 місяців, що передували подачі заяви про визнання боржника банкрутом, пов'язаної з виплатою (виділом) частки (паю) в майні боржника засновнику (учаснику) боржника у зв'язку з його виходом зі складу засновників (учасників) боржника, якщо виконання такого правочину порушує права і законні інтереси кредиторів. 
 Особливі підстави нікчемності правочинів боржника - юридичної особи: вчинення правочину після прийняття заяви про визнання боржника банкрутом, пов'язаної з виплатою (виділом) частки (паю) в майні боржника засновнику (учаснику) у зв'язку з його виходом зі складу засновників (учасників) боржника. 
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =