загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
А.Д. ЗАРЕЦЬКИЙ. Менеджмент соціальної роботи: навчальний посібник - Вид. 2-е, доп. і перераб. - Ростов н / Д: Фенікс,. - 187 с., 2008 - перейти до змісту підручника

11.3. Гуманітарний характер адміністративного менеджменту соціальної роботи

загрузка...

Як ми вже відзначали, в 1950-1960-і рр.. методологія соціально-гуманітарного знання обгрунтувала концепцію переходу до людських ресурсів, що стала продовженням школи людських відносин Е. Мейо. Відповідно до даної концепції законодавчо-нормативне облаштування всієї соціально-економічного життя суспільства і держави передбачає розвиток окремої людської особистості, а система соціальних інститутів функціонування суспільства виходить з інтересів людини, її потреб і бажань.

Природно, що адміністративний менеджмент дер-дарртва, регіону та муніципалітету, окремої фірми, підприємства та установи повинен керуватися ука-заннимі гуманістичними принципами.

167 Начальник управління з соціальних питань та його

Відділ з соціальних

централізовано

нна

бухгалтерія

? виплатах

Відділ ветеранів МЦСОН

заступники Відділ сім'ї, материнства і дитинства Відділення термінової соціальної допомоги

Соціально-реабілітаційний центр для неповнолітніх х в мікрорайоні

Відділення допомоги сім'ї та дітям Соціально-реабілітаційний центр для неповнолітніх х в мікрорайоні

Бухгалтер

Відділення соціальної допомоги вдома

МУ «Центр

СЖДдл

я

ветеран

ов

соціальної допомоги сім'ї та дітям »

СЖДдл я

ветеран ів

Фахівці з соціальної роботи

Рис.

11.2. Орієнтовна структура управління соціальною роботою в муніципалітеті Це особливо важливо для системи адміністративного менеджменту соціальної роботи, так як соціальна робота є сукупна діяльність щодо соціалізації та ресоціалізації всіх членів суспільства, а не тільки тих, хто вже перебуває в критичній ситуації.

Соціальна робота передбачає і підтримку економічно активного населення, яке зайняте суспільно корисною працею. Соціальна складова трудових відносин - теж елемент соціальної роботи (створення необхідних соціальних умов на робочому місці: ергономічні принципи взаємодії людини і техніки, безпеку праці, санітарно-гігієнічні умови праці тощо).

Адміністративний менеджмент промислових підприємств повинен впроваджувати системи соціальної роботи в соціально-трудові відносини:

-створення індивідуальних умов для ефективної взаємодії працівника із засобами і предметами праці на робочому місці;

-соціальна підтримка працівників, тимчасово опинилися у важкій життєвій ситуації;

-цільова соціальна програма підприємства;

-активна адаптація працівника на підприємстві;

-профілактика, попередження, соціально небажаних явищ на підприємстві (профілактика наркоманії, куріння, вживання алкоголю та ін

).

Це перелік проблем, які можуть вирішувати соціальні працівники на підприємствах.

Крім того, в соціальній підтримки потребує формується клас підприємців Росії. Адміністративний менеджмент підприємницьких структур також повинен використовувати у своїй діяльності методологію соціальної роботи.

Таким чином, адміністративний менеджмент соціальної роботи всієї системи управління сучасної Росії повинен носити гуманістичний характер.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =