Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Гірське право >
« Попередня Наступна »
Перчик А.И.. Гірське право: Підручник. Вид. 2-е, перераб. і доп. - М.: Видавничий Дім «ФІЛОЛОГІЯ ТРИ». - 525 с., 2002 - перейти до змісту підручника

11.2.2. Ставки податку

загрузка...
Ставки податку за видами видобутих корисних копалин наведено в табл. 2.

Податок не стягується («оподаткування проводиться за податковою ставкою нуль відсотків» - ст. 342 НК РФ) при видобутку: -

попутного газу; -

попутних і дренажних підземних вод; -

корисних копалин при розробці некондиційних (залишкових запасів зниженої якості) або раніше списаних запасів корисних копалин; -

корисних копалин, що залишаються у дробильних, що вміщають (разубожівающіх) породах, у відвалах або у відходах переробних виробництв; -

підземних вод з контрольних або резервних свердловин при проведенні планового контролю за їх працездатністю, наявність і забезпечення працездатності яких встановлюється федеральним органом виконавчої влади; -

мінеральних вод, що використовуються виключно у лікувальних і курортних цілях без їх безпосередньої реалізації (у тому числі після обробки підготовки, переробки, розливу); -

підземних вод, що використовуються виключно в сільськогосподарських цілях.

Тимчасово (до 31 грудня 2004 р.) до повного переходу до ринкових цін на нафту НК РФ встановив, що податкова ставка при видобутку нафти становить 340 рублів за одну тонну. При цьому зазначена податкова ставка застосовується з коефіцієнтом, що характеризує динаміку світових цін на нафту, - Кц.

Даний коефіцієнт щоквартально визначається платником податку самостійно за формулою:

КЩ = (Ц-8) - ^

де Ц - середній за податковий період рівень цін сорти нафти «Юралс» в доларах США за барель;

Р - середнє значення за податковий період курсу долара США до рубля, встановлюваного ЦБ РФ.

Середнє значення за податковий період курсу долара США до рубля, встановлюваного ЦБ РФ, визначається як сума значень курсу долара США до рубля, встановлюваного за всі дні торгів, поділена на кількість днів торгів у відповідному податковому періоді.

Середній за податкової період рівень цін сорти нафти «Юралс» визначається як сума середніх арифметичних цін купівлі та продажу на світових ринках нафтової сировини (середземноморському і роттердамському) за всі дні торгів, поділена на кількість днів торгів у відповідному податковому періоді.

Щоденні котирування нафти «Юралс» на середземноморському роттердамському ринках нафтової сировини щомісяця в строк не пізніше останнього числа кожного місяця доводяться через офіційні джерела інформації уповноваженим Урядом РФ федеральним органом виконавчої влади.

За відсутності зазначеної інформації в офіційних джерелах коефіцієнт приймається рівним одиниці.

Сума податку обчислюється як добуток відповідної податкової ставки, обчисленої з урахуванням коефіцієнта, і величини податкової бази.

Не стягується податок на видобуток корисних копалин з корисних копалин в частині їх нормативних втрат, при видобутку технологічно пов'язаних з прийнятою схемою і технологією розробки родовища (далі - нормативи втрат).

Нормативи втрат вуглеводневої сировини, у тому числі пов'язаних з облаштуванням родовища, щорічно затверджуються Міненерго за погодженням з МПР і Держгіртехнаглядом.

Нормативи втрат твердих корисних копалин розраховуються за конкретних місць утворення втрат при проектуванні гірничих робіт і затверджуються МПР за погодженням з Держнаглядохоронпраці у складі проектної документації (технічного проекту, техніко-економічного обгрунтування, проекту облаштування родовища і т. п.).

Нормативи втрат твердих корисних копалин уточнюються при підготовці річних планів розвитку гірничих робіт (річних програм робіт) залежно від конкретних гірничо-геологічних умов, застосовуваних схем, способів і систем розробки ділянки родовища, планованого до розробки в майбутньому році.

Таблиця 2 Види видобутих корисних копалин Ставка (у відсотках) Калійні солі 3,8 Торф 4,0 Руди чорних металів 4,8 Апатит-нефелінові і фосфоритові руди 4,0 Гірничо-хімічне неметалевої сировина ( за винятком калійних солей, апатит-нефелінових і фосфорітових руд) 5,5 Сіль природна і чистий хлористий натрій 5,5 Радіоактивні метали 5,5 Вугілля кам'яне, вугілля буре та горючі сланці 4,0 Теплоенергетичні і промислові води 5,5 Неметалічне сировину, використовуване в будівельній індустрії 5,5 Гірничорудне неметалевої сировина 6,0 Бітумінозні породи 6,0 Підземні мінеральні води 7,5 Інші корисні копалини, не включені до інших угруповань 6,0 Кондиційний продукт п'єзооптична сировини, особливо чистого кварцового сировини і камнесамоцветного сировини 6, 5 Рідкісні метали, як утворюють власні родовища, так і є попутними компонентами в рудах інших корисних копалин 8,0 Дорогоцінні метали (витяг дорогоцінних металів з корінних (рудних), розсипних і техногенних родовищ з отриманням концентратів та інших напівпродуктів, що містять дорогоцінні метали), а також дорогоцінні метали, що є корисними компонентами багатокомпонентної комплексної руди, за винятком золота 6,5 Золото 6,0 Природні алмази, інші дорогоцінні й напівкоштовні камені 8,0 Кольорові метали 8,0 Газ горючий природний з газових родовищ, газовий конденсат з газоконденсатних родовищ 16,5 Нафта, газовий конденсат з нафтогазоконденсатних родовищ 16,5 Багатокомпонентна комплексна товарна руда, а також корисні компоненти комплексної руди, за винятком дорогоцінних металів 8,0 При відсутності затверджених в установленому порядку нормативів втрат всі фактичні втрати корисних копалин відносяться до наднормативних до затвердження нормативів втрат.

Для родовищ, які містять кілька видів корисних копалин, нормативи втрат затверджуються по кожному виду корисних копалин, що мають промислове значення і що значиться на державному балансі запасів корисних копалин.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =