загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією >
« Попередня Наступна »
Румянцева З.П.. Загальне управління організацією. Теорія і практика: Підручник. - М.: ИНФРА-М. - 304 с. - (Вища освіта)., 2007 - перейти до змісту підручника

1.1.2. Управління як функція і процес

загрузка...

Види управлінської діяльності

У багатьох визначеннях підкреслюється, що управління - це особливий вид діяльності, специфічна функція, відмінна від тих, які виконують інші члени організації. Управління як функція реалізується через виконання особливих управлінських дій - функцій управління. Розгляд управління з цих позицій пов'язано з розробкою таких питань, як склад і зміст всіх видів управлінської діяльності, а також їх взаємозв'язку в процесі управління.

Вперше склад управлінських функцій був сформульований А. Файолем (1841-1925), який розділив всю діяльність з управління на п'ять основних частин: планування, організовиваніе, розпорядження, координування і контроль. У наступних розробках склад функцій управління поповнювався, в тому числі і за рахунок деталізації тих чи інших видів управлінських робіт. Тому в ряді сучасних робіт в якості окремих функцій управління розглядається безліч управлінських дій, наприклад мотивація, керівництво, комунікації, дослідження, оцінки, прийняття рішень, підбір персоналу, представництво, ведення переговорів та укладення угод та ін

Управління як процес

Діяльність з виконання функцій управління здійснюється як процес, що вимагає певних витрат часу та інших ресурсів. Тому нерідко управління вивчається саме з цих позицій, тобто як процес, що дозволяє сфокусувати увагу на взаємопов'язаності окремих управлінських функцій в просторі та часі. Всі проблеми управління при цьому розглядаються через призму управлінських процесів, тобто через взаємопов'язані між собою управлінські дії (процедури), спрямовані на прийняття рішень для реалізації цілей організацій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =