загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Єгорова Н.Ю. С.Д., Бобров В.А.. Менеджмент в домашньому господарстві: навчальний посібник, - перейти до змісту підручника

11.2. Страхування майна громадян

загрузка...

Такий вид страхування проводиться на випадок знищення, загибелі, втрати або пошкодження майна громадян у результаті стихійних лих, нещасних випадків та інших несприятливих подій. Під майном громадян розуміються предмети домашньої обстановки, побуту та споживання, використовувані в особистому господарстві і призначені для задоволення побутових і культурних потреб сім'ї по праву особистої власності.

Об'єктом майнового страхування громадян не можуть бути документи, цінні папери, грошові знаки, рукописи, колекції, унікальні та антикварні предмети, вироби з дорогоцінних металів, каменів, предмети релігійного культу і т.д.

У майновому страхуванні громадян розрізняють наступні групи об'єктів страхування:

1) будівлі;

2) предмети домашньої обстановки (домашнє майно) ;

3) тварини;

4) транспортні засоби.

Всю сукупність майна громадян за ступенем його важливості для задоволення сімейних потреб можна розділити на дві категорії:

- пріоритетне майно, тобто майно особливої ??важливості, першої необхідності, загибель якого зачіпає не тільки особисті, але й суспільні інтереси;

- інше майно, загибель якого зачіпає в основному особисті інтереси громадян.

Загибель майна першої категорії (житлового будинку і сільськогосподарських тварин в тій місцевості, де вони є джерелом харчування сім'ї) може завдати власнику надзвичайної шкоди, при якому йому не обійтися без сторонньої допомоги. При загибелі цього майна держава змушена надавати матеріальну допомогу громадянам. Частина майна державному страхуванню не підлягає: домашні тварини - собаки, кішки, птахи, звірі; гроші; рукописи; документи; фотографії та ін, хоча ці та інші об'єкти страхування можуть зацікавити недержавні страхові товариства.

Виключення з об'єктів страхування обумовлено двома факторами: невизначеністю страхової оцінки відповідних об'єктів і неможливістю достовірного встановлення факту загибелі майна (наприклад, грошей, цінних паперів тощо), а іноді і розмірів збитку. Методика визначення збитку і страхового відшкодування залежить від виду застрахованого майна (будівлі, засоби транспорту, товари, продукція тощо), типу стихійного лиха (пожежа, повінь, землетрус і т.д.), аварії або нещасного випадку. Послідовність проведення цієї роботи завжди однакова і складається з наступних етапів:

- встановлення факту загибелі або пошкодження майна;

- визначення причини нанесення збитку і вирішення питання про наявність страхового або нестрахового випадку;

- встановлення постраждалих об'єктів та приладдя застрахованого майна;

- розрахунок суми збитку і страхового відшкодування.

Збитком страхувальника вважається вартість загиблого майна за страховою оцінкою, вартість пошкодженого майна з урахуванням його знецінення, вартість робіт з рятування майна і приведенню його в порядок. Із суми збитку виключається вартість пошкоджених та непошкоджених залишків майна, придатних на будматеріали і т.п. (Цегла, дошки, колоди і т.д.).

Страхування будівель

Страховим подією зі страхування будівель, що належать громадянам на правах особистої власності (житлові будинки, дачі, садові будиночки, господарські будівлі, гаражі), є знищення або пошкодження його внаслідок пожежі, вибуху, удару блискавки, повені, землетруси, бурі, урагану, цунамі, зливи, граду, обвалу, зсуву, паводка, селю, виходу підгрунтових вод, незвичайних для даної місцевості тривалих дощів і рясного снігопаду, аварії опалювальної системи , водопровідної та каналізаційної мереж, а також розбирання будівлі або перенесення його на інше місце для припинення поширення пожежі або у зв'язку з раптовою загрозою якого? або стихійного лиха.

Оцінка будов. При оцінці кожного будови встановлюються і записуються в страховий оцінний листок наступні дані:

- господарське призначення будови (житловий будинок, лазня, сарай, двір тощо);

- тип будови;

- рік побудови;

- матеріали стін, даху, фундаменту;

- розміри будови по фактичному обміру;

- кубатура (об'єм) будови, а для будов, що оцінюються по квадратурних нормам, - площа підстави;

- оціночна норма, що встановлюється для оцінки типової будови;

- відхилення вартості оцінюваного будови від вартості типової будови (в гривнях або відсотках);

- сума оцінки будови в новому стані, обчислена без знижки на знос;

- відсоток знижки на знос, відповідний фактичному стану будови на момент оцінки;

- сума оцінки будови з урахуванням знижки на знос - страхова сума. При виборі показників оцінки будови керуються вказівками і оцінними нормами, що діють в даній місцевості. Якщо будова за своїми конструктивними особливостями відхиляється від типового, для якого встановлені оціночні норми, до цих норм встановлюються надбавки і знижки залежно від відхилення вартості конструкцій оцінюваного об'єкта від вартості типового. Тарифні ставки страхування будівель. Для розрахунку страхового платежу використовуються тарифні ставки, встановлені в залежності від річної страхової суми. Середні ставки страхових платежів зі страхування будівель різні для сільської та міської місцевості.

Страхування будівель. При знищенні або пошкодженні будівель в господарствах громадян працівник страхової організації перевіряє наявність і склад будівель, що були в господарстві до моменту страхового випадку; уточнює, чи всі будови занесені в страхові оціночні листки, чи правильно вказані їх господарське призначення, розміри, матеріали стін, даху і т.п. При виявленні новозбудованих або раніше не зареєстровані будов вони також повинні бути оцінені.

Дані складеного акта, а також страхових оціночних листків (по будовах у сільській місцевості) або інвентаризаційних документів органів комунального (місцевого) господарства - облікових карток, паспортів тощо (По будовах у міській місцевості) є підставою для обчислення шкоди як при знищенні, так і при пошкодженні будівель, що належать громадянам.

Витрати на відновлення (ремонт) пошкоджених будівель обчислюють за одиничними розцінками на окремі частини будови або види робіт, на підставі яких розроблено оцінні норми.

При знищенні або пошкодженні будівель, застрахованих у порядку добровільного страхування, збиток, як правило, додатково не обчислюється. Сума відшкодування по даному страхуванню при повній загибелі будови дорівнює страховій сумі за договором, а при частковому пошкодженні визначається в такому відсотку від страхової суми, зазначеної в договорі, який становить страхове відшкодування по обов'язковому страхуванню від страхової суми будови, обчисленої для цього виду страхування.

Страхування предметів домашньої обстановки (домашнього майна)

При страхуванні домашнього майна в страховий випадок входять затоплення приміщення внаслідок проникнення води з сусідніх приміщень, викрадення майна та його знищення або пошкодження , пов'язане з викраденням або спробою викрадення.

При укладанні договору страхування майно вважається застрахованим за постійним місцем проживання страхувальника, тобто у всіх житлових і підсобних приміщеннях, а також на присадибній ділянці за адресою, вказаною в страховому свідоцтві. У зв'язку зі зміною місця проживання майно буде вважатися застрахованим за новим місцем проживання страхувальника (без переоформлення страхового свідоцтва) до кінця строку, передбаченого договором. Майно, тимчасово залишене за попереднім місцем проживання страхувальника, залишається застрахованим протягом місяця з дня переїзду страхувальника на нове місце проживання.

Домашнє майно вважається застрахованим також на час його перевезення будь-яким видом транспорту у зв'язку зі зміною страхувальником постійного місця проживання, крім випадків, коли законодавством або договором перевезення встановлена ??відповідальність транспортної організації (перевізника) за збереження вантажу, що перевозиться.

Домашнє майно, що перебуває на дачі або в літньому садовому будиночку (у тому числі вивезене з постійного місця проживання), може бути застраховане за додатковим договором.

У разі вибуття страхувальника з місця проживання, зазначеного в страховому свідоцтві, незалежно від причини вибуття (крім зміни страхувальником постійного місця проживання з переміщенням домашнього майна) договір страхування зберігає силу тільки щодо майна, що залишилося за адресою , вказаною в договорі.

Договір страхування домашнього майна може бути укладений строком від двох до 11 місяців і від 1 року до 5 років включно. Домашнє майно приймається на страхування в сумі, заявленої страхувальником. У період дії договору страхування страхувальник має право збільшити страхову суму шляхом укладення додаткового договору з вказаним терміном дії - до закінчення терміну дії основного договору. Страхова сума за основним і додатковим договорами не може перевищувати вартості домашнього майна (з урахуванням зносу) в межах ринкових цін.

Розміри ставок передбачаються правилами страхування і визначаються за домовленістю сторін.

Збитком в майновому страхуванні вважається:

- у разі знищення або викрадення предмета - його дійсна вартість (з урахуванням зносу) виходячи з ринкових цін;

- в разі пошкодження предмета - різниця між вказаною вище його дійсною вартістю і вартістю цього предмета з урахуванням знецінення в результаті страхового випадку.

У суму збитку включаються витрати по рятуванню майна і приведенню його в порядок у зв'язку з настанням страхового випадку. Розмір таких витрат обчислюється за нормами і тарифами на роботи, визнані необхідними.

Питання про виплату страхового відшкодування вирішується страховиком у міру надходження документів слідчих органів. Однак при поверненні потерпілому викрадених речей або хоча б часткове відшкодування збитку винною ця частина коштів має бути повернута страховикові.

З подій страхування домашнього майна виключаються: знищення і пошкодження його внаслідок аварії опалювальної системи, водопровідної та каналізаційної мереж внаслідок дії низьких температур (морозів); знищення і пошкодження радіо-та електроприладів (крім телевізорів) в результаті їх загоряння незалежно від причини, якщо ця подія не викликала пожежі, тобто розповсюдження вогню в приміщенні і знищення або пошкодження інших предметів домашнього майна.

Страхування домашнього майна. Страхове відшкодування тут становить суму фактичної шкоди, заподіяної страхувальнику, страховим випадком, але не може бути вище страхової суми, зазначеної в договорі.

Збиток визначається на підставі акта та доданих до нього документів, що підтверджують факт та обставини настання страхового випадку. Зазначені документи місцеве відділення страхування отримує в органах пожежного нагляду, гідрометеослужби, міліції, судово? Слідчих органах та інших державних установах. Крім того, використовується складений страхувальником перелік знищених, пошкоджених або викрадених предметів домашнього майна.

В розмір збитку включається вартість знищених або викрадених предметів, обчислена за державними роздрібними цінами (з урахуванням зносу), а при пошкодженні - різниця між цією вартістю майна та його вартістю після страхового випадку, тобто з урахуванням знецінення.

При визначенні відсотка зносу предметів враховується час їх придбання, ступінь експлуатації і фактичний стан на момент лиха (викрадення).

Крім того, шкодою визнається також вартість відновлювального ремонту квартири страхувальника в будинках державного, громадського фонду та ЖБК. При цьому в розрахунок приймаються елементи оздоблення та обладнання квартири (житлових та індивідуальних підсобних приміщень): фарбування стін, підлог, дверей і віконних рам, побілка стель, заміна шпалер, лінолеуму та інших покриттів стін і підлог, заміна оббивки дверей, замків і ручок, віконних і дверних стекол, електричних дзвінків, електро-і телепроводкі, пошкоджених внаслідок страхової події.

Вартість ремонту визначається за розцінками без урахування зносу пошкоджених елементів оздоблення та обладнання квартири. Однак при пошкодженні елементів оздоблення та обладнання квартири фактична вартість їх ремонту відшкодовується в межах 20% страхової суми.

 Витрати з рятування майна під час страхового випадку та приведення його в належний стан включаються в суму збитку. При цьому якщо під час гасіння пожежі деякі предмети загинули або були пошкоджені під дією води і т.п., то цей збиток також включається в загальну суму втрат, понесених страхувальником. 

 Якщо пошкоджені предмети шляхом ремонту можуть бути приведені у придатний для використання стан, сума уцінки дорівнюватиме вартості ремонтних робіт, зменшеної на відсоток зносу кожного предмета. 

 Коли предмети домашнього майна пошкоджені настільки, що їх не можна відремонтувати, сума уцінки цих предметів складе їх дійсну вартість на день ушкодження. Якщо від пошкоджених предметів є залишки, придатні до використання, сума їх уцінки зменшується на їх вартість з урахуванням витрат на приведення в належний стан. 

 Порядок визначення розміру збитків та страхового відшкодування, коли застрахована домашнє майно одночасно прийнято під охорону (на випадок викрадення) за допомогою засобів сигналізації органами внутрішніх справ, має свої особливості.

 Страхове відшкодування за викрадене, а також за знищене і пошкоджене під час викрадення майно виплачується в розмірі різниці між фактичним збитком, обчисленим страховиком, і сумою, виплаченою органами внутрішніх справ, але не вище страхової суми, обумовленої договором. 

 Страхування автотранспорту 

 Договори страхування транспортних засобів укладаються з громадянами Росії, іноземцями, які постійно проживають на її території, а також з особами без громадянства. На страхування приймаються автотранспортні засоби, що підлягають реєстрації органами ДАІ МВС Росії: 

 - автомобілі, в тому числі з причепами промислового виробництва; 

 - мотоцикли, моторолери, мотоколяски, мотонарти, снігоходи (аеросани), мопеди з робочим об'ємом двигуна не менше 49,8 см3; 

 - водний транспорт, який підлягає реєстрації спеціальними органами: 

 човни - гребні, вітрильні, моторні (крім надувних); катери і яхти - моторні, вітрильні, моторно? вітрильні. 

 Одночасно з транспортним засобом можуть бути застраховані: водій і пасажири; додаткове обладнання та приладдя до транспортного засобу; багаж, що перевозиться як на самому транспортному засобі, так і на його причепі. 

 При страхуванні багажу страхове забезпечення не поширюється на антикварні та унікальні предмети, вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінних, напівкоштовних і виробних (кольорових) каменів, предмети релігійного культу, колекції, картини, рукописи, грошові знаки, цінні папери, документи і фотознімки, а також на предмети, які не належать страхувальникові і членам його сім'ї або призначені для продажу у зв'язку із заняттям підприємницькою діяльністю. 

 Основний договір страхування транспортного засобу укладається строком на один рік або від двох до 11 місяців, додатковий - на термін, що залишився до кінця дії основного договору. 

 При настанні страхової події збиток визначається таким чином: 

 - при викраденні транспортного засобу або підвісного човнового мотора - за його вартістю (з урахуванням зносу); 

 - при знищенні транспортного засобу - за вартістю (з урахуванням зносу) за вирахуванням вартості залишків, придатних для подальшого використання; 

 - у разі пошкодження транспортного засобу - за вартістю ремонту в наступному порядку: вартість нових частин, деталей та приладдя зменшується відповідно відсотку зносу, вказаною в договорі страхування; до отриманої суми додається вартість ремонтних робіт, а потім віднімається вартість залишків, придатних для подальшого використання; їх вартість переоцінюється за відсотком зносу і ступеня знецінення, спричиненого страховим випадком. У суму збитку включаються також витрати з порятунку транспортного засобу (в тому числі додатковий збиток, викликаний порятунком людей) під час страхового випадку, з приведення в порядок і транспортуванні до найближчого ремонтного пункту або постійного місця проживання страхувальника (але не далі, ніж до найближчого ремонтного пункту). Страховик оплачує роботи зі складання кошторису витрат на ремонт, але не оплачує збиток втрати товарного виду транспортного засобу. Страхування засобів транспорту, при якому страховик відшкодовує збиток, нанесений страхувальнику при пошкодженні або загибелі тільки самого перевізного засобу, виключаючи багаж і майно, що перевозиться, називається каско? Страхуванням. 

 Якщо здійснюється страхування не тільки транспортного засобу, але і багажу, а також відповідальності автовласника, то цей вид страхування називається комбінірованньм. 

 Комбіноване страхування автомобіля, водія і багажу (авто? Комбі) здійснюється у двох варіантах: 

 - з повним відшкодуванням збитків та сплатою платежу за тарифом; 

 - з власною участю страхувальника у відшкодуванні збитку (франшизою) на певну суму і сплатою платежу за тарифом. За таким договором збиток у розмірі франшизи не відшкодовується. 

 Об'єктами страхування авто? Комбі є: водій, страхувальник автомобіля, багаж, що знаходиться в даному автомобілі (причепі) і закріплений на його багажнику. Крім того, водій і страхувальник вважаються застрахованими на випадок смерті при дорожньо? Транспортній пригоді (ДТП) за участю даного автомобіля. 

 Страхування водія і пасажирів може здійснюватися за системою місць в автомобілі або за так званою «паушальною» системі. Страхування «за системою місць» передбачає, що страхова сума встановлюється для кожного місця в автомобілі. Загальне число застрахованих місць визначається за даними технічного паспорта транспортного засобу. При «паушальною» системі встановлюється загальна страхова сума для всіх пасажирів і водія, кожен з яких при настанні страхового випадку вважається застрахованою особою в певній частці від загальної страхової суми, яка залежить від числа осіб, що знаходяться в автомобілі в момент аварії. 

 Особливістю страхування автотранспортних засобів є те, що страховик, як правило, відшкодовує потерпілому не вартість пошкоджених або загиблих частин і деталей автомобіля, а оплачує відновлювальний ремонт пошкодженого автомобіля, витрати і витрати з порятунку, охорони і доставці пошкодженого засобу до місця ремонту. 

 Засоби наземного транспорту можуть бути застраховані в розмірі їх дійсної вартості (зі знижкою на знос), включаючи вартість причепа, або на меншу страхову суму, якщо це погоджено обома сторонами. У другому випадку страхування проводиться за принципом пропорційної відповідальності, що передбачає виплату страхового відшкодування в такому відсотку від розміру шкоди, який становить страхова сума від дійсної вартості транспортного засобу. 

 Документами, службовцями основою для визначення розміру страхової суми для транспортних засобів вітчизняного виробництва, є: довідка? Рахунок магазину і дані відповідних прейскурантів цін; для транспортних засобів іноземного виробництва - рахунок? Фактура заводу? Виробника або офіційного дилера, а також вітчизняні та зарубіжні каталоги. 

 Тарифні ставки при страхуванні засобів наземного транспорту розраховуються відповідно до Методики розрахунку тарифних ставок по ризикових видах страхування, в залежності від виду та терміну експлуатації транспортного засобу, а також умов страхування. 

 При укладанні страхового договору необхідний попередній огляд транспортного засобу. Поліс, як правило, видається страхувальнику після того, як він сплатить страхову премію згідно з умовами договору. 

 При огляді та укладанні договору страхувальник зобов'язаний подати відомості про транспортний засіб: марка автомобіля, модель, номер шасі, двигуна, рік випуску, потужність і об'єм двигуна, вартість транспортного засобу та додаткового обладнання, колір і реєстраційний номер. Крім того, представнику страховика необхідно з'ясувати: з якою метою використовується транспортний засіб (тільки для побутових і домашніх цілей або для бізнесу, наприклад, в якості таксі, для участі в гонках і т.д.); види ризиків, що включаються в договір страхування; розмір франшизи згідно з договором; кількість місць, застрахованих в автомобілі, і розмір страхової суми на кожне місце; адреса страхувальника і місце постійної стоянки транспортного засобу (гараж, платна стоянка, біля будинку тощо); чи мається сигналізація на випадок спроби викрадення ; період дії договору страхування; не уклав Чи страхувальник одночасно договори з іншими страховиками, чи не було раніше страхових виплат по даному транспортному засобу і т. д. 

 У разі надання страхувальником неповної чи недостовірної інформації по засобах наземного транспорту, що впливає на визначення ступеня ризику та розмір страхової премії, а в кінцевому рахунку і на розмір страхового відшкодування, страховик має право визнати страховий договір недійсним. 

 Страхувальник повинен повідомити страховика про зміни, що відбулися в період дії договору, які можуть вплинути на ступінь ризику: продаж засоби транспорту, зміна двигуна, встановлення додаткового обладнання, видача довіреності на управління іншій особі, втрата ключів або реєстраційних документів на застрахований транспортний засіб і т. д. 

 Умовами страхування засобів наземного транспорту може бути надана можливість укладення договору у випадках: 

 - власної участі страхувальника у відшкодуванні збитку. При цьому страхова премія за договором відповідно зменшується, а збитки, завдані автомобілю, додатковому обладнанню і предметам багажу в розмірі менше встановленої суми франшизи, не відшкодовується. У результаті встановлення франшизи скорочується кількість виплат, що не мають істотного економічного значення для страхувальників, і таким чином не знижується загальна ефективність страхового захисту інтересів власників транспортних засобів; 

 - відшкодування вартості втрати товарного вигляду автомобіля в результаті страхової події, на випадок настання якої укладено договір (також із сплатою додаткового платежу), але за умови, що автомобіль прийнятий на страхування в розмірі повної дійсної вартості; 

 - відшкодування страхового збитку без урахування знижки на знос підлягають заміні запасних частин, деталей в разі їх пошкодження. 

 При настанні страхового випадку страхувальник зобов'язаний: прийняти всі можливі заходи до рятування автомобіля, пасажирів і багажу, а також запобіганню їх подальшого пошкодження та усунення причин, що сприяють виникненню додаткового збитку; в разі аварії, пожежі, вибуху, викрадення автомобіля або його окремих частин, деталей і приладдя і предметів багажу негайно заявити про це в компетентні органи (міліцію, ГИБДД, органи пожежного нагляду); в строк, встановлений договором, письмово заявити про будь страховому випадку, що стався з транспортним засобом, в страхову організацію, що уклала договір; пред'явити в страхову організацію пошкоджений автомобіль (або інший транспортний засіб) до його ремонту або залишки від нього, а також пошкоджені частини, деталі та приладдя автомобіля і предмети багажу або залишки від них; представити довідку від ГИБДД, що підтверджує факт настання страхового випадку. 

 При страхуванні засобів наземного транспорту розмір нанесеного страхувальникові збитку і сума страхового відшкодування визначаються на підставі страхового акта та доданих до нього документів (органів міліції, ГИБДД, пожежного нагляду, слідчих, судових органів, медичних установ тощо), що підтверджують факт та обставини страхового випадку (аварії, розкрадання, викрадення, пожежі, неправомірних дій третіх осіб тощо), а при частковому пошкодженні засоби транспорту - на підставі кошторису на ремонт (відновлення), складеної представником страховика, запрошеним фахівцем або відповідним підприємством з ремонту (станцією технічного обслуговування тощо). Кошторис складається на підставі діючих на день страхової події прейскурантів роздрібних цін на запасні частини, деталі та приладдя транспортним засобам і прейскурантів цін на ремонтні роботи. 

 Страхове відшкодування за знищений, пошкоджений або викрадений автомобіль або інший транспортний засіб, а також причіп, напівпричіп, додаткове обладнання та предмети багажу виплачується у розмірі заподіяної шкоди, але не вище відповідної страхової суми, обумовленої страховим договором. 

 При знищенні транспортного засобу збиток визначається в розмірі його вартості за діючими роздрібними цінами, за вирахуванням суми зносу та вартості залишків. Вартість залишків встановлюється з урахуванням їх зносу і знецінення в результаті даного страхового випадку. У разі пошкодження транспортного засобу розмір збитку визначається відповідно до вартості ремонту (відновлення) за діючими розцінками. У суму збитку включаються витрати на заміну пошкоджених деталей і вартість ремонтних робіт, віднімається вартість залишків, придатних для подальшого використання (з урахуванням їх знецінення та зносу). Крім того, в суму збитку включаються витрати по рятуванню, приведенню в порядок, транспортуванні ушкодженого транспортного засобу до найближчого ремонтного пункту або постійного місця проживання страхувальника (стоянки автомобіля). 

 Страховик не відшкодовує збитки, які були причиною: наміру страхувальника, членів його сім'ї або осіб, у розпорядженні яких знаходився транспортний засіб за згодою страхувальника, порушення ними правил пожежної безпеки, зберігання і перевезення вогні? Та вибухонебезпечних предметів, експлуатації несправного кошти автотранспорту; керування транспортним засобом особами, не мають водійських прав або в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння; використання в цілях навчання або для участі в змаганнях і випробуваннях; природного зносу в цілому і окремих вузлів і деталей, включаючи і пошкодження покришок і їх розкрадання; військових дій і заходів, їх наслідків, а також народних хвилювань, страйків, конфіскації, реквізиції, арешту, знищення або пошкодження за розпорядженням влади. Якщо після виплати страхувальнику страхового відшкодування за викрадене (викрадене) засіб транспорту автомобіль через яке? Той час був повернутий їх власнику, то страхувальник зобов'язаний повернути страховику відповідну суму отриманого відшкодування за вирахуванням вартості викрадених деталей, а також ремонту, пов'язаного з введенням транспортного засобу в робочий стан. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =