загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією >
« Попередня Наступна »
Юрій Миколайович Лапигін. Теорія організації. М.: Инфра-М. - 311 с. , 2007 - перейти до змісту підручника

11.2. Розвиток організації

загрузка...

Організації «живуть» від декількох днів до декількох десятків і навіть сотень років, більша частина з них має коротку тривалість життя: у ринковій економіці з

100 знову створених фірм до 5-річного віку доживають не більше 20 (половина гине в перший рік). При цьому кожна організація як матеріальна система прагне вижити, зберегти себе і використовує для цього весь наявний потенціал на всіх етапах свого розвитку.

Розвиток - це необоротна, спрямована, закономірна зміна систем. Тільки наявність трьох властивостей виділяє процеси розвитку серед інших змін:

1) оборотність змін характеризує процеси функціонування (циклічне відтворення постійної системи функцій);

2) відсутність закономірності властиво випадковим процесам катастрофічного

типу;

3) при відсутності спрямованості зміни не можуть накопичуватися, і тому про-

цес позбавляється характерною для розвитку єдиної, внутрішньо взаємозалежної лінії. У результаті розвитку виникає новий якісний стан об'єкта, яке виступає як зміна його складу або структури (т.

тобто виникнення, трансформація або зникну-вение його елементів і зв'язків).

Істотну характеристику процесів розвитку становить час, тому що, по-перше, розвиток здійснюється в реальному часі, по-друге, тільки час виявляє спрямованість розвитку.

Виділяють дві форми розвитку - еволюційне (поступові кількісні та якос-недержавні зміни) і революційне (стрибкоподібний перехід від одного стану мате-рії до іншого). Або виділяють прогресивний і регресивний розвиток.

Розвиток організацій обумовлений наступними факторами: зміною зовнішнього середовища (економіка, політика, етика, культура та ін);

- зміною внутрішнього середовища (перехід на нові технології, переміщення робіт-ників та ін);

- потребами та інтересами людини і суспільства (потреба в самовираженні людини, потреба в додатковому продукті суспільства та ін);

- старінням і зносом матеріальних елементів (устаткування, людини, технології);

- зміною екології;

- технічним прогресом;

- глобальним станом світової цивілізації.

Успішний розвиток і зростання організа-ції можуть привести до синдрому великого бізнесу, що характеризують наступні при-знаки:

- вкрай централізований і набряклий апарат управління;

- всеохоплююча система спеціальних форм і процедур для прийняття повседнев-них рішень;

- зростання числа всякого роду нарад для вироблення таких рішень;

- передача рішень і відповідальності з одного відділу в іншій.

Зняти синдром великого бізнесу дозволяють методи регресивного розвитку шляхом руху назад до більш простих структур.

Розвиток організації за шкалою часу може бути представлено в термінах життєвого циклу. Методологічною основою для вивчення життєвого циклу організації виступає теорія набуття рівноваги комплексу з середовищем. Саме динамічний харак-тер рівноваги робить таку організаційну структуру, як фірма, стійкої, дає їй можливість існувати в часі і в просторі. Якщо виникає стійке нерав-новесное стан, це може означати тільки одне - почався процес руйнування фірми з подальшою її ліквідацією.

Існує багато факторів, що впливають на середній термін життя економічної орга-нізації, і в певній ситуації ступінь їх впливу різна. Сюди відносяться: розмір організації, галузь додатки, тип товару, ступінь комбінування, диверсифікації, горизонтальної та вертикальної інтегрованості, технічний рівень, загальний стан загальнонаціональної і світової ринкової кон'юнктури, успішність менеджменту (струк-туру, стратегія, імідж, корпоративна ідеологія, корпоративна культура, рівень іздер-жек) і ін

При уважному вивченні поведінки «долгоживущей» організації видно, що про-тека в ній процеси розвиваються циклічно. Аналізуючи форми неживої, живий і громадської матерії, виявляється або циклічність в чистому вигляді, або надійшли-вування розвиток по спіралі: від простих форм до складніших, до заперечення заперечення в кінцевому результаті. Ці витки розкручування спіралі і є послідовно змінюють один одного цикли.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =