загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Цивільне право >
« Попередня Наступна »
Гатіно А.М.. Цивільне право, 2009 - перейти до змісту підручника

11.2. Право державної і муніципальної власності

загрузка...

Державна власність - це майно, що належить на праві власності Російської Федерації або суб'єктам Російської Федерації.

Особливості права державної власності:

по-перше, суб'єктом права власності є саме державне утворення, а управління і розпорядження належним йому на праві власності майном здійснюють органи державного управління, а також спеціально уповноважені юридичні та фізичні особи;

по-друге, повноваження власника держава здійснює переважно шляхом видання правових актів;

по-третє, Російська Федерація може мати на праві власності будь-яке майно, в тому числі і вилучене з обігу, а суб'єкти Російської Федерації - будь-яке майно, за винятком майна, віднесеного до виключної власності Російської Федерації (наприклад, ядерної зброї);

в- четвертих, існують способи набуття права власності, характерні тільки для держави: націоналізація, конфіскація, реквізиція, інші випадки примусового оплатного вилучення майна, податки тощо;

по-п'яте, притаманне тільки державної власності підставу припинення права власності - приватизація, тобто відчуження майна з державної (а також муніципальної) власності у власність громадян або певних юридичних осіб у порядку, встановленому законом.

Існують дві частини державної власності.

Перша - розподілене державне майно, тобто власність держави, закріплена за державними унітарними підприємствами та установами на праві господарського відання або оперативного управління; щодо цього майна правомочності власника щодо володіння, користування і розпорядження обмежені;

Друга - нерасподілений державне майно (скарбниця).

Муніципальна власність - майно, що належить на праві власності муніципальних утворень: міським, сільським поселенням і пр.

(поняття муніципального освіти дано в ст. 2 Федерального закону від 6 жовтня 2003 р. N 131-ФЗ "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації". Муніципальна власність, як і державна, є публічною формою власності, тому вона будується в основному за принципом державної власності.

11.3. Поняття і види права спільної власності.

Загальна часткова власність. Загальна спільна власність

Майно, що перебуває у власності двох або декількох осіб, належить їм на праві спільної власності.

Загальна власність виникає:

по-перше, при надходженні у власність кількох осіб неподільної речі або речі, що не підлягає розділу в силу закону (наприклад, в результаті спільного придбання, успадкування);

по-друге, в інших випадках, встановлених законом або договором (наприклад, майно селянського господарства). Учасниками права спільної власності можуть бути будь-які суб'єкти цивільного права.

Види спільної власності:

1) спільна часткова, тобто спільна власність з визначенням частки кожного співвласника у праві спільної власності (але не в майні, що є об'єктом цього права). Якщо в законі не вказано, що загальна власність є спільною, то вона визнається часткової;

2) спільна сумісна, тобто без визначення частки кожного співвласника. Вона виникає тільки в силу закону. Частки у праві спільної власності можуть бути визначені при її розділі; її трансформації у спільну часткову власність за згодою співвласників.

Частка у праві спільної власності повністю входить в майно співвласника, отже, на неї може бути звернено стягнення за його зобов'язаннями. При продажу або міни частки одного із співвласників інші співвласники мають переважне перед третіми особами право її купівлі (крім випадків продажу частки з публічних торгів).

Загальна часткова власність характеризується визначенням частки кожного співвласника у праві спільної власності. Якщо інше не передбачено в законі або договорі, частки всіх співвласників визнаються рівними. Співвласник, який вніс у спільне майно істотні невіддільні поліпшення при дотриманні встановленого порядку його використання, має право на відповідне збільшення своєї частки (ст. 245 ЦК РФ).

Володіння і користування спільним майном здійснюються за згодою всіх співвласників, а при недосягненні угоди - в порядку, що встановлюється судом. Кожен співвласник має право на користування частиною майна, що відповідає його частці.

Розпорядження спільним майном здійснюється за згодою всіх співвласників, проте своєю часткою у праві спільної власності кожен учасник має право розпорядитися самостійно (з урахуванням права переважної купівлі інших учасників) (ст. 246 ЦК РФ).

При порушенні права переважної купівлі інших співвласників будь-який з них має право протягом трьох місяців вимагати переведення на себе прав та обов'язків покупця частки. Майно, що перебуває у спільній частковій власності, може бути поділене за згодою всіх співвласників, а при недосягненні угоди кожний учасник права спільної часткової власності може вимагати виділу своєї частки в судовому порядку (ст. 252 ГК РФ).

Виділ частки проводиться в натурі, крім випадків:

1) неможливості виділу без невідповідного господарського збитку загальному майну;

2) неможливості виділу частини спільного майна, точно відповідній частці виділяється співвласника;

3) неподільності об'єкта спільної власності в силу закону (наприклад, більшість цінних паперів);

4) частка виділяється співвласника невелика і його інтерес до її використання незначний (ст. 252 ГК РФ).

У всіх вищезгаданих випадках виділяється співвласник отримує грошову компенсацію, відповідну вартості його частки. Розділ спільного майна завжди тягне припинення права спільної часткової власності, тоді як виділ частки одного із співвласників за загальним правилом не призводить до зазначених наслідків (крім випадків знаходження майна у спільній частковій власності двох осіб).

Загальна спільна власність виникає лише на підставі закону і характеризується відсутністю чіткого визначення частки кожного співвласника.

Право спільної сумісної власності виникає на:

1) майно подружжя;

2) майно селянського (фермерського) господарства та ін ;

Співвласники можуть трансформувати спільну сумісну власність у спільну часткову шляхом встановлення частки кожного з них у праві спільної власності. Учасники спільної сумісної власності володіють і користуються спільним майном спільно. Розпорядження спільним майном здійснюється за згодою всіх співвласників. Дії по розпорядженню таким майном вправі здійснювати будь-який з співвласників. При цьому передбачається згода інших співвласників. Угода за розпорядженням спільним майном, вчинений одним із співвласників всупереч волі інших співвласників, може бути визнана судом недійсною лише у разі, якщо інша сторона знала або повинна була знати про незгоду інших співвласників на вчинення правочину (ст. 253 ЦК РФ).

Поділ майна, що є у спільній сумісній власності, або виділення частки одного із співвласників тягне припинення права спільної сумісної власності. При виділенні частки одного з учасників широко використовується не виділення майна в натурі, а надання виділяється учаснику грошової компенсації (ст. 254 ГК РФ).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =