загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управлінські рішення >
« Попередня Наступна »
Лапигін Д.Ю. Управлінські рішення: навч. посібник. - М.: Ексмо. - 448 с. - (Вища економічна освіта)., 2009 - перейти до змісту підручника

11.2. Показники і критерії ефективності

загрузка...

Для здійснення вибору альтернативи з безлічі розглянутих їх необхідно оцінити. Оцінюють альтернативи за критерієм ефективності - визначаються правилами. Існують два основних види критерію ефективності, які носять назви «критерій оптимальності» і «критерій придатності». Критерії оптимальності використовуються для прийняття оптимальних рішень, які забезпечують максимальну ефективність операції. Критерії придатності використовуються для приня-шя задовільних рішень, які забезпечують необхідну ефективність операції.

Для прийняття управлінських рішень недостатньо знати, за якими показниками оцінюватиметься ефективність операції. Для того щоб прийняти рішення, необхідно використовувати певні правила, що дозволяють вибрати найкращий або прийнятний «Аріант дій з безлічі допустимих. Такі правила визначаються критеріями еффсктмшюсті.

Критерій ефективності формулюється на основі показників юй, що описують кількісно мета (або цілі) прийняття рішення. У такому випадку критерій ефективності - визначальний нибор критерій. Існують лисиць концепції, на основі яких формується критерій еффскшнності: концепція максимізації корисності і концепція обмеженої раціональності.

На основі концепції максимізації корисності формується критерій оптимальності, а на основі концепції обмеженої раціональності - критерій нріюдності.

Використання критерію оптимальності означає, ч то управ-(енческое рішення вважається ошімальним, якщо воно обесіечіва-I максимальну ефективне!! ».

Скалярний показник ефективності грає роль функції корисності, яку необхідно максимізувати. Наприклад, оптимальним може бути визнано стратегічне рішення, яке забезпечує захоплення максимальної частки ринку або мінімальні ризики.

Використання векторного показника ефективності передбачає, що роль функції корисності буде грати деякий математичний вираз в вигляді комбінації приватних показників, що виражають кількісну модель досягнення мети деякою функцією ефективності. Наприклад, якщо рішення приймається з урахуванням двох показників - частка ринку і ризики, то функція ефективності може виглядати як частки ринку до ризиків, тобто мати «фізичний» сенс ринкової частки на одиницю ризиків. Оптимальним в даному випадку вважають рішення, якому відповідає максимальне значення цієї функції.

Якщо взаємозв'язку між показниками не виражені явно, т.

е. вираз функції корисності невідомо, то застосовують спеціальні методи її побудови або рішення приймається шляхом безпосереднього порівняння між собою значень векторного показника для різних альтернатив. Якщо число приватних показників і число альтернатив велике, то при цьому можуть використовуватися допоміжні методи, що полегшують процес пошуку і вибір найкращої альтернативи. У цьому випадку оптимальним вважається найкраще компромісне рішення, прийняте людиною суб'єктивно з урахуванням значень всіх показників ефективності.

Отже, критерій оптимальності - це таке вирішальне правило, згідно з яким слід приймати тільки рішення, що забезпечує максимальну ефективність.

Критерій придатності використовується для прийняття рішень, відповідних вимогам целедостижения відповідно до концепції обмеженої раціональності. Управлінське рішення вважається задовільним, якщо воно забезпечує необхідну ефективність операції.

Якщо для прийняття рішення використовується скалярний показник ефективності, то задовільними будуть такі рішення, яким відповідає оцінка даного показника не гірше, ніж деяке «порогове» значення, але не обов'язково обеспечи вающие максимальну ефективність операції. Наприклад, очіку даємо продуктивність повинна бути не менше необхідної або відсоток браку не повинен бути вище допустимого. Якщо використовується векторний показник, то задовільними слід визнати такі рішення, які задовольняють нсем вимогам по приватним показниками одночасно або забезпечують необхідну значення узагальненого показника ефективності або функції корисності, якщо вона відома.

Отже, критерій придатності - це вирішальне правило, згідно з яким приймаються тільки такі рішення, які забезпечують необхідну, але не обов'язково максимальну> Ффективность операції. Якщо таких рішень декілька, то вва-1ается, що всі вони однакові по перевагу і людині байдуже, яке з них вибрати. Зазвичай в цьому випадку приймається рішення, відповідне особистим уподобанням (за прихованим, або, як ще кажуть, латентним критеріями), і подальший пошук припиняється.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =