загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економіка праці >
« Попередня Наступна »
Пашуто В.П.. Організація, нормування і оплата праці на підприємстві: навчально-практичний посібник / В.П. Пашуто. - М.: КНОРУС. - 320 с., 2005 - перейти до змісту підручника

11.2. Основні вимоги до нормативних матеріалами

загрузка...

Для забезпечення високого рівня напруженості норм, встановлених аналітично-дослідним методом, нормативні матеріали повинні бути високої якості, тобто при їх розробці повинні дотримуватися певні вимоги, а самі нормативи регулярно переглядатися.

Нормативні матеріали повинні бути прогресивними, тобто відповідати сучасному рівню розвитку техніки, технології, організації виробництва і праці. Тому при їх розробці в якості об'єктів дослідження вибираються передові підприємства, що мають більш високий у порівнянні з середнім рівень технічної оснащеності, організації виробництва і праці.

Нормативні матеріали повинні бути комплексними і обгрунтованими,, т.

тобто при їх розробці вибираються оптимальні варіанти технологічного та трудового процесів, максимально враховуються всі фактори, що впливають на величину витрат праці (технічно, організаційно, психофізіологічно і економічно), а також передові прийоми і методи праці.

Для того щоб норми, розраховані за нормативами, не перевищували допустимих відхилень, нормативи повинні відповідати необхідному рівню точності. Вимоги до точності нормативних матеріалів наведені в таблиці.

Нормативи повинні найбільш повно враховувати вплив різних чинників на тривалість окремих елементів процесу та операції в цілому.

Нормативні матеріали повинні найбільш повно охоплювати найпоширеніші варіанти організаційно-техніческіхусловій виконання роботи.

Це вимога передбачає вичерпний опис варіантів умов, на які встановлено нормативи. Кожному з варіантів повинні відповідати значення нормативів або поправочних коефіцієнтів до нормативів для основного варіанту.

Вимоги до точності нормативних матеріалів Тип виробництва Допустиме відхилення нормативів від фактичних витрат праці,% Масове ± 5 Великосерійне ± 7 Среднесерійное ± 10 Тип виробництва Допустиме відхилення нормативів від фактичних витрат праці,% Дрібносерійне ± 15 Одиничне ± 20 Нормативи повинні бит'удобнимі для користування. Це досягається поєднанням простоти оформлення нормативних таблиць і графіків з докладними і ясними методичними вказівками про їх використання, наявністю прикладів, планувань, малюнків при одночасній компактності збірок. Нормативи повинні передбачати їх використання як «вручну», так і за допомогою обчислювальної техніки.

Дотримання всіх цих вимог забезпечує високий якісний рівень нормування при застосуванні нормативів, а отже, активний вплив нормування на зростання продуктивності праці.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =