загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит ) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г . Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

11.2. Організаційна структура теплових електростанцій

загрузка...
Відповідно з технологічним процесом виробництва електричної та теплової енергії на теплових електростанціях (ТЕС) і загальними вимогами управління організаційна структура ТЕС складається з виробничих підрозділів (цех, лабораторія, виробничо-технічні служби) і функціональних відділів.

Принципова схема керування електростанцій при цехової структурі показана на рис. 11.1.

По участі в технологічному процесі виробництва енергії розрізняють цеху основного і допоміжного виробництв.

До цехам основного виробництва відносять цехи, які за своєю організацією і технологічному процесу безпосередньо беруть участь у виробництві електричної і теплової енергії.

Цехами допоміжного виробництва енергетичних підприємств є цехи, які безпосередньо не пов'язані з виробництвом електричної і теплової енергії, а лише обслуговують цеху основного виробництва, створюючи їм необхідні умови для нормальної роботи, наприклад, здійснюючи ремонт обладнання або постачаючи матеріалами, інструментом, запасними частинами, водою, транспортом і т.д. Сюди ж відносяться послуги лабораторій, проектно-конструкторських відділів і т.п.

118

Рис. 11.1. Принципова організаційна структура теплової електростанції

До цехам основного виробництва на теплових електростанціях відносяться:

- паливно-транспортний цех: подача твердого палива та його підготовка, залізничний і автомобільний транспорт, розвантажувальні естакади та склади палива;

- хімічний цех у складі хімічної водоочистки та хімічної лабораторії, що виконує виробничі функції з хімводопідготовкою і хімводоочищення і контролюючий якість палива, води, пари, масла і золи;

- котельний цех: подача рідкого і газового палива, Пилепріготовленіє, котельня та золовидалення;

- турбінний цех: турбінні установки, Теплофікаційне відділення, центральна насосна і водне господарство;

- електричний цех: все електричне обладнання станції, електротехнічна лабораторія, електроремонтна і трансформаторна майстерні, масляне господарство та зв'язок.

До цехам допоміжного виробництва на електростанціях відносяться:

- механічний цех: загальностанційні майстерні, системи опалення виробничих і службових приміщень, водопровід і каналізація;

119

- ремонтно-будівельний цех (РБЦ): нагляд за виробничими і службовими будівлями, ремонтує їх, а також містить в належному стані дороги і всю територію станції;

- цех (або лабораторія) теплової автоматики і вимірювань (ТАВ);

- електроремонтна майстерня (ЕРМ).

Виробнича структура теплової електростанції може бути спрощена з урахуванням її потужності, кількості основного обладнання, а також її технологічних особливостей, наприклад, можливе об'єднання котельного та турбінного цехів. На ТЕС малої потужності, а також на ТЕС, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі, отримала широке поширена виробнича структура з двома цехами - теплосилового і електричним.

Виробничо-технічний відділ (ПТО) електростанції розробляє режими роботи устаткування електростанції, експлуатації-ційні норми і режимні карти. Він розробляє спільно з планово-економічним відділом проекти планів вироблення енергії та плани техніко-економічних показників на планований період по станції в цілому і по окремих цехах. ПТО організує технічний облік роботи устаткування, веде облік витрати палива, води, пари, електроенергії на власні потреби, складає необхідну технічну звітність, обробляє первинну технічну документацію. ПТО аналізує виконання встановлених режимів і технічних норм роботи обладнання, розробляє заходи щодо економії палива (на ТЕС).

Виробничо-технічний відділ становить загальностанційне графік ремонтів обладнання, бере участь у прийманні устаткування з ремонту, контролює виконання графіка ремонтів, розробляє заявки електростанції на матеріали, запасні частини та обладнання, контролює дотримання встановлених норм витрати матеріалів, забезпечує впровадження передових методів ремонту.

До складу апарату електростанції входить група інспекторів, контролююча дотримання на підприємстві Правил технічної експлуатації та Правил техніки безпеки.

Планово-економічний відділ (ПЕО) розробляє перспективні і поточні плани роботи електростанції і її цехів, здійснює контроль за ходом виконання планових показників.

Відділ персоналу та соціальних відносини вирішує під керівництвом директора комплекс завдань з організації управління персоналом.

Відділ матеріально-технічного постачання (ВМТП) забезпечує постачання електростанції матеріалами, інструментами та запасними частинами, укладає договори на матеріально-технічне постачання і реалізує їх.

Відділ капітального будівництва здійснює організацію капітального будівництва на електростанції.

120

Бухгалтерія веде облік господарської діяльності електростанції, здійснює контроль за правильним витрачанням коштів і дотриманням фінансової дисципліни, складає бухгалтерські звіти і баланси.

Кожен цех електростанції очолюється начальником, що є одноосібним керівником цеху і організуючим його роботу з виконання планових завдань.

Окремі ділянки цеху очолюються майстрами, які відповідають за роботу на своїй ділянці.

Керівництво оперативним персоналом на електростанції здійснює начальник зміни, під час своєї зміни безпосередньо керівний всім режимом роботи електростанції і оперативними діями її персоналу. В адміністративно-технічному відношенні черговий інженер підпорядкований головному інженеру і свою роботу проводить за його вказівками. У той же час начальник зміни станції оперативно підпорядкований черговому диспетчеру енергосистеми, який по режиму станції, її навантаженні, схемою з'єднань віддає розпорядження крім головного інженера. В аналогічному підпорядкуванні знаходяться і начальники змін цехів: в оперативному відношенні вони підпорядковані начальнику зміни станції, а в адміністративно-технічному - своєму єдиноначальників. Подвійне підпорядкування чергового персоналу на енергетичних підприємствах є однією з характерних їх особливостей і обумовлено розглянутими вище технологічними особливостями енергетичного виробництва.

Організаційні структури електростанцій у зв'язку з реформуванням електроенергетики зазнають змін. У територіальних об'єднаннях електростанцій зосереджуються функції управління персоналом, фінансами, постачанням, функції планування, капітального будівництва, поруч технічних питань.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =