загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Податки та оподаткування >
« Попередня Наступна »
Ф.Н.Філіна. Дебіторська та кредиторська заборгованість: ГОСТРІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

11.2. Податок на додану вартість

загрузка...
Кредиторська заборгованість найчастіше виникає при порушенні зобов'язань, пов'язаних з купівлею-продажем товарів (робіт, послуг):

- у покупця, який не сплатив товари,

- у постачальника, який їх не відвантажив, але при цьому отримав аванс.

Зрозуміло, і в тому і в іншому випадку сума заборгованості визначається з урахуванням податку на додану вартість.

У покупця, який списує кредиторську заборгованість, може виникнути питання: куди віднести ПДВ за неоплаченими товарам, які враховані на рахунку 19 "Податок на додану вартість по придбаних цінностей"?

Списання ПДВ за неоплаченими товарами (роботами, послугами)

Відповідно до НК РФ податок на додану вартість по оприбуткованих, але не оплачених товарах (роботах, послугах) відшкодувати з бюджету не можна. Сума податку в цьому випадку "зависає" на рахунку 19.

Стаття 172 НК РФ:

"Податкові відрахування, передбачені статтею 171 цього Кодексу, здійснюються на підставі рахунків-фактур, виставлених продавцями при придбанні платником податку товарів (робіт, послуг ), майнових прав, документів, що підтверджують фактичну сплату сум податку при ввезенні товарів на митну територію Російської Федерації, документів, що підтверджують сплату сум податку, утриманого податковими агентами, або на підставі інших документів у випадках, передбачених пунктами 3, 6 - 8 статті 171 цього Кодексу.

відрахуванням підлягають, якщо інше не встановлено цією статтею, тільки суми податку, пред'явлені платникові податків при придбанні товарів (робіт, послуг), майнових прав на території Російської Федерації, або фактично сплачені ними при ввезенні товарів на митну територію Російської Федерації, після прийняття на облік зазначених товарів (робіт, послуг), майнових прав з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею, і за наявності відповідних первинних документів.

Відрахування сум податку, пред'явлених продавцями платнику податків при придбанні або сплачених при ввезенні на митну територію України основних засобів, устаткування до установки і (або) нематеріальних активів, зазначених у пунктах 2 і 4 статті 171 цього Кодексу , проводяться в повному обсязі після прийняття на облік даних основних засобів, устаткування до установки і (або) нематеріальних активів.

При придбанні за іноземну валюту товарів (робіт, послуг), майнових прав іноземна валюта перераховується в рублі за курсом Центрального банку Російської Федерації на дату прийняття на облік товарів (робіт, послуг), майнових прав ".

Якщо заборгованість за неоплачені товари (роботи, послуги) списується, то в даному випадку потрібно списати і відповідну суму ПДВ. Згідно ПБУ 10/99 ПДВ за неоплаченими товарами (роботами, послугами) можна включити до складу інших витрат.

Пункт 11 ПБУ 10/99:

"Іншими витратами є:

витрати, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації (з урахуванням положень пункту 5 цього Положення);

витрати, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності (з урахуванням положень пункту 5 цього Положення);

40

витрати, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій (з урахуванням положень пункту 5 цього Положення);

витрати, пов'язані з продажем, вибуттям та іншим списанням основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти), товарів, продукції;

відсотки, сплачувані організацією за надання їй в користування грошових коштів (кредитів, позик);

витрати, пов'язані з оплатою послуг, що надаються кредитними організаціями;

відрахування в оціночні резерви, створювані відповідно до правил бухгалтерського обліку (резерви по сумнівних боргах, під знецінення вкладень у цінні папери та ін

), а також резерви, створювані в зв'язку з визнанням умовних фактів господарської діяльності;

штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів;

відшкодування заподіяних збитків організацією;

збитки минулих років, визнані у звітному році;

суми дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, інших боргів, нереальних для стягнення; курсові різниці; сума уцінки активів;

перерахування коштів (внесків, виплат і т.д .), пов'язаних з благодійною діяльністю, витрати на здійснення спортивних заходів, відпочинку, розваг, заходів культурно-просвітницького характеру та інших аналогічних заходів;

інші витрати ".

Відображення операцій у бухгалтерському обліку: Кореспонденція рахунків Дебет Кредит 91-2 19 Зміст операції

Списаний ПДВ, що відноситься до кредиторської задолженності_

Чи враховується ця сума податку на додану вартість при розрахунку податку на прибуток?

НК РФ передбачає включення в розрахунок податку на прибуток податків, які відносяться до поставлених товарах (роботах, послугах), якщо кредиторська заборгованість з такої поставки списується.

Стаття 265 НК РФ:

"1. До складу позареалізаційних витрат, не пов'язаних з виробництвом та реалізацією, включаються обгрунтовані витрати на здійснення діяльності, безпосередньо не пов'язаної з виробництвом і (або) реалізацією. До таких витрат належать, зокрема:

14) витрати у вигляді сум податків, що відносяться до поставлених матеріально-виробничих запасів, робіт, послуг, якщо кредиторська заборгованість (зобов'язання перед кредиторами ) з такої поставки списана у звітному періоді відповідно до пункту 18 статті 250 цього Кодексу ".

У НК РФ допущена неточність, в даному випадку мова повинна йти про податки, які відносяться до отриманих товарах, а кредиторську заборгованість списує покупець.

Згідно п. 7 ст. 3 НК РФ всі неясності актів законодавства про податки і збори тлумачаться на користь платника податків.

Отже, списуючи кредиторську заборгованість по неоплачених товарах (роботах, послугах), організація може зменшити свій оподатковуваний прибуток на суму ПДВ, що відноситься до цих товарів.

Приклад. ТОВ "Вега" 26 січня 2004 отримало від постачальника матеріали. Вартість матеріалів - 210 000 руб. (У тому числі ПДВ - 35 000 руб.). Відображення операцій у бухгалтерському обліку: Кореспонденція рахунків Сума,

руб. Зміст операції Дебет Кредит

10 60210000 Оприбутковано матеріали 19 60 35 000 Враховано податок на додану вартість Договором передбачено термін оплати матеріалів ТОВ "Вега" до 1 березня 2004 включно. Грошові кошти у встановлений термін перераховані не були. З проханням до кредитора про відстрочку платежу ТОВ "Вега" не зверталося.

41

Термін позовної давності закінчився 2 березня 2007 На підставі наказу керівника організація списує суму кредиторської заборгованості. Відображення операцій у бухгалтерському обліку: Кореспонденція рахунків Сума,

руб. Зміст операції Дебет Кредит

60 91-1 210 000 Списано суму кредиторської заборгованості 91-2 19 35 000 Списано податок на додану вартість по неоплачених матеріалами оподатковуваний прибуток за березень 2007 р. потрібно збільшити на 175 000 руб . (210 000 - 35

000).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =