загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче виробництво / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Гірське право >
« Попередня Наступна »
Перчик А.И.. Гірське право: Підручник. Вид. 2-е, перераб. і доп. - М.: Видавничий Дім «ФІЛОЛОГІЯ ТРИ». - 525 с., 2002 - перейти до змісту підручника

11.2. Акциз на мінеральну сировину

загрузка...

Ефективність освоєння родовищ корисних копалин і, зокрема, прибуток, яка може бути отримана при видобутку та реалізації видобутої продукції, в основному визначаються їх гірничогеологічні та економіко-географічними характеристиками. Діапазон впливу цих факторів надзвичайно широкий. Часто вони відрізняються на кілька порядків. У ряді випадків вони призводять до того, що освоєння родовищ стає неефективним, в інших - дозволяють отримати прибуток, що значно перевищує нормальні значення.

Податкова система в принципі покликана суттєво зменшити вплив розглянутих факторів на ефективність освоєння кожного окремого родовища, тобто врахувати так звану рентну складову. При складних умовах освоєння і низької продуктивності родовищ це трапляється за рахунок введення податкових пільг, за сприятливих умов освоєння і високої продуктивності родовищ - шляхом введення спеціальних податкових заходів, що забезпечують вилучення на користь держави надприбутки. Податкові пільги можуть виражатися в різній формі, зокрема, у повному або частковому звільненні від ряду податків і платежів, у наданні податкового кредиту та ін

Податковий пресинг здійснюється зазвичай або шляхом стягнення податків і платежів за максимальними встановленими ставками, або, якщо цей захід виявляється недостатньо дієвою, введенням спеціального податку на надприбуток. Так, наприклад, податок на надприбуток був введений в ряді нафтовидобувних країн на початку 80-х років, коли відбулося труднооб, різке підвищення світових цін на нафту (практично подвоєння). Введення такого податку було пов'язано не з природними особливостями, а з кон'юнктурними чинниками. Російське податкове законодавство пішло по шляху встановлення єдиних ставок податку по компаніях, а не по родовищах.

Вилучення надприбутки, обумовленої об'єктивними геолого-еко-номічного факторами, притаманними конкретних родовищ, у формі так званого акцизу відомо тільки в російському податковому законодавстві.

Зазвичай термін «акциз» застосовується для найменування податку, що забезпечує вилучення надприбутки з продукції, ціни на яку монопольно встановлюються державою таким чином, що їх рівень багаторазово перевищує собівартість виробництва (тютюн, горілка і т.п. ).

У недропользовании при переході на вільні ціни і при нормативному фіксуванні ставки акцизу цей вид податку по суті слід трактувати як податок на надприбуток, отримання якої обумовлено виключно природно-економічними факторами.

У чинному НК РФ використаний і застосовується принцип встановлення акцизу по організаціям. Встановлений він тільки на природний газ.

Об'єктом оподаткування в НК РФ зізнаються, стосовно до мінеральної сировини, наступні операції: -

реалізація природного газу за межі території РФ; -

реалізація і (або) передача, в тому числі на безоплатній основі, природного газу на території РФ газорозподільними організаціям або безпосередньо (минаючи газорозподільні організації) кінцевим споживачам, що використовують природний газ як паливо і (або) сировини; -

передача природного газу для використання на власні потреби; -

передача природного газу на промислову переробку на давальницькій основі і (або) в структурі організації для виготовлення інших видів продукції; -

передача природного газу в якості внеску до статутного капіталу, внеску за договором простого товариства (договору про спільну діяльність), пайових внесків до пайових фондів кооперативів.

З метою обчислення акцизу передача прав власності на підакцизні мінеральну сировину однією особою іншій особі на безоплатній основі, а також використання їх при натуральній оплаті визнається реалізацією підакцизних товарів.

Операції, перераховані вище, визнаються об'єктом оподаткування у разі, якщо підакцизний вид мінеральної сировини здобутий (вироблений) на території РФ, її континентальному шельфі і (або) у винятковій економічній зоні.

НК РФ звільняє від оподаткування такі операції: -

закачування природного газу в пласт для підтримання пластового тиску; -

закачування природного газу в підземні сховища; -

напрямок природного газу на підготовку теплоносіїв для нагнітання в нафтові пласти та інших методів підвищення нафто-газоотдачи, а також для газліфтній видобутку нафти; -

використання природного газу на власні технологічні потреби газодобувних і газотранспортних організацій в межах нормативів, обумовлених технологіями підготовки транспортування газу, що затверджуються в порядку, визначеному Урядом РФ; -

реалізація отбензіненная сухого і нафтового (попутного) газу після обробки або переробки; -

реалізація на території РФ природного газу для особистого споживання фізичними особами, а також для споживання житлово-будівельними кооперативами, кондомініумами та іншими подібними споживачами; -

передача та (або) реалізація природного газу для виробництва (у тому числі на давальницькій основі) стисненого газу у разі його реалізації за державними регульованими цінами.

Перераховані вище операції не підлягають оподаткуванню (звільняються від оподаткування) тільки при веденні окремого обліку витрат по виробництву і реалізації (передачі) підакцизного мінеральної сировини зазначеним споживачам.

Податкова база при реалізації (передачі) природного газу на внутрішньому ринку визначається як вартість реалізованого (проданого) транспортується природного газу, обчислена виходячи із застосовуваних цін, але не нижче встановлених при державному регулюванні, з урахуванням наданих в установленому порядку знижок, за вирахуванням податку на додану вартість. При оплаті послуг з транспортування газу по газорозподільних мережах вартість цих послуг і сума тарифів не включаються до податкової бази.

При реалізації природного газу за межі території РФ податкова база визначається як вартість реалізованого природного газу за вирахуванням податку на додану вартість при реалізації природного газу до держав - учасниць СНД, митних платежів витрат на транспортування природного газу за межами території РФ.

При визначенні податкової бази вартість підакцизного мінеральної сировини платника податків в іноземній валюті перераховується у валюту РФ за курсом, чинним на дату його реалізації.

Не включається в податкову базу отримані платником податку кошти, не пов'язані з реалізацією підакцизного мінеральної сировини.

Оподаткування підакцизного мінеральної сировини, здійснюється за єдиними на території РФ податковим ставками: -

природний газ, реалізований на території РФ, - 15 відсотків; -

природний газ, реалізований в держави - учасниці СНД, - 15 відсотків; -

природний газ, реалізований за межі території РФ (за винятком держав - учасниць СНД), - 30 відсотків.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон