Головна
загрузка...
Event -менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика по менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Ризик-менеджмент >
« Попередня Наступна »
Я.Д.Вішняков, Н.Н.Радаев. Загальна теорія ризиків: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - 2-е вид., Испр. - М.: Видавничий центр «Академія». - 368 с., 2008 - перейти до змісту підручника

11.1. Вибір методу оцінки показника ризику типу ймовірності

загрузка...

Розглянемо методи оцінки (кількісного обчислення) ризику стосовно до визначення показника ризику типу ймовірності Q деякого негативної події (наприклад, аварії; смерті з будь-якої причини, від певної небезпеки та ін) для об'єкта аналізу за інтервал часу А / - Оцінку можна проводити різними методами. Вибір адекватного методу оцінки показника ризику визначається: його фактичним рівнем; необхідною точністю оцінки; наявними об'ємом статистичних даних (обсягом спостережень і числом реалізувалися негативних подій); видом і обсягом доступної додаткової інформації.

В результаті всі методи оцінки мають свою область застосування (рис. 11.1, а). Враховуючи, що ймовірність Q являє собою відношення числа негативних подій п до загального числа спостережень N, то чим вона менша, тим важче її оцінювати (необхідно більше спостережень для того, щоб реалізувалися негативні події).

Інваріантом ж, враховує як фактичний рівень оцінюваного ризику, так і наявний обсяг спостережень, є число реалізувалися негативних подій

Статисти

чний

статисти

чний

I

«I

<1

теоретика-Ймовірносно-Ймовірносно-Об'єднання

імовірнісний статистичний + Експертний + об'єднання інформації

Кількість негативних подій п 10100

|

інформації

/ V,

Л,

Л'з N1

Обсяг спостережень N а Є Теоретико - /

імовірнісний

- / Ймовірносно "^ статистичний

\

Експертний

Ч

Ні

'Статистичний

I Ні

Є

Статистика

б

Рис. 11.1. Області застосування методів оцінки показника ризику типу ймовірності залежно від обсягу статистичних даних (а), наявності статистики і можливості формалізації задачі (б)

Найбільш кращим за наявності достатньої статистики є, звичайно ж, статистичний метод, так як практика - критерій істини.

Статистичний метод застосовують при мінімальному числі припущень, але необхідний великий обсяг статистичної інформації. Обсяг спостережень повинен перевищувати деяку величину N, залежну від оцінюваної ймовірності, при цьому число реалізувалися негативних подій за один рік має бути більше 100. Знизити вимоги до необхідного обсягу спостережень дозволяє об'єднання наявної статистичної інформації по прояву аналізованого ризику за минулі роки і в аналогічних об'єктах, що піддаються тієї ж небезпеки, а також залучення додаткової інформації, у тому числі знань і досвіду експертів.

Області застосування основних методів оцінки показника ризику типу ймовірності залежно від наявності статистичної інформації та математичних моделей наведено на рис. 11.1, б.

Історично склалося так, що методи оцінки ризику розвивалися від найбільш простого статистичного, застосовного при наявності достатньої статистики, до теоретико-імовірнісного, необхідність у якому виникла тоді, коли на порядок денний постали питання оцінки ризиків рідкісних аварій на потенційно небезпечних об'єктах техносфери з тяжкими наслідками.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =