загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економіка праці >
« Попередня Наступна »
Пашуто В.П.. Організація, нормування і оплата праці на підприємстві: навчально-практичний посібник / В.П. Пашуто. - М.: КНОРУС. - 320 с., 2005 - перейти до змісту підручника

11.1. Сутність і різновид нормативних матеріалів

загрузка...

Нормативні матеріали для нормування праці - це регламентовані величини режимів роботи устаткування і витрат праці, часу перерв у роботі, розроблені в залежності від виробничих факторів і призначені для багаторазового використання при встановленні конкретних норм витрат праці стосовно до певних організаційно-технічних умов.

Нормативні матеріали розробляються на основі комплексних досліджень, проведених на передових підприємствах промисловості і галузей, а отже, їх впровадження на інших підприємствах забезпечує і впровадження досконалих організаціоннотехніческіх умов виробництва. Найбільш поширена класифікаційна схема нормативів з праці наведена на рис. 11.1.

За централізовано розробленим нормативам розраховуються технічно обгрунтовані норми на роботи, що виконуються на різних робочих місцях, підприємствах і в галузях. Вони є основою впровадження найбільш продуктивних режимів роботи обладнання, вдосконалення організаційно-технічних умов виробництва і трудових процесів.

Застосування нормативів для нормування праці забезпечує єдність у нормах праці на аналогічні роботи, що виконуються в різних цехах (дільницях) підприємства. Крім того, встановлення норм на основі наявних нормативів істотно зменшує трудомісткість робіт з нормування праці.

За ступенем диференціації нормативи часу підрозділяються на мікроелементні, елементні і укрупнені.

Мікроелементними нормативи містять час на виконання окремих рухів або комплекси рухів.

Елементні нормативи - це регламентовані величини на виконання прийомів або комплексів прийомів.

Заключного

часу

Рис. 11.1. Класифікація нормативів з праці

Укрупнені нормативи регламентують час виконання комплексів прийомів і застосовуються для розрахунку норм в умовах серійного й одиничного виробництв. Їх застосування прискорює розрахунок норм і зменшує ймовірність помилок при розрахунку, однак знижує точність норм порівняно з диференційованими нормативами.

За сферою застосування нормативи поділяються на міжгалузеві, галузеві і місцеві.

Міжгалузеві (загальномашинобудівні) нормативи призначені для нормування праці на типових роботах, виконуваних на підприємствах різних галузей промисловості. Найбільш характерним прикладом таких нормативів є Устаткування й нормативи режимів різання для технічного нормування робіт на металорізальних верстатах. Зазначені в них роботи та обладнання застосовуються у мшгіх галузях, а організаційно-технічні умови є типовими для них.

Галузеві нормативи мають більш вузьку спрямованість і призначені для нормування робіт, специфічних для конкретної галузі.

При їх розробці дослідження проводяться на підприємствах однієї галузі, і тому вони відображають характерні для галузі роботи та організаційно-технічні умови їх здійснення.

Місцеві (заводські) нормативи розробляються безпосередньо на підприємствах і на ті види робіт, які є специфічними для підприємства і не увійшли в міжгалузеві та галузеві нормативи.

За призначенням розрізняють нормативи режимів роботи обладнання, нормативи часу, нормативи обслуговування, нормативи чисельності.

Нормативи режимів роботи устаткування - регламентовані величини параметрів роботи обладнання, що забезпечують найбільш ефективне його використання. Вони застосовуються для розрахунку тривалості основного (технологічного) часу. Їх зміст дає можливість вибрати найбільш оптимальні режими роботи виходячи з характерних особливостей виготовляються деталей і застосовуваного інструмента. Наприклад, нормативи режимів різання на токарних верстатах містять значення глибини різання, швидкості, величини і сили подачі залежно від застосовуваного інструмента, твердості оброблюваного металу, жорсткості кріплення деталі, потужності верстата, класу точності і чистоти оброблюваної поверхні.

Нормативи часу - це регламентовані величини витрат праці на виконання окремих елементів операції. Вони є вихідними для встановлення конкретних норм часу і призначені для нормування ручних і машинно-ручних робіт, прийомів ручної роботи з управління та обслуговування обладнання, підготовчо-заключного часу. В основі їх розробки лежить той факт, що технологічно однорідні операції складаються з певного набору однотипних елементів, сукупність і поєднання яких у кожному конкретному випадку визначають зміст операції. Це дозволяє в технологічно однорідних операціях виділити типові елементи і визначити витрати часу на їх виконання.

Залежно від структури витрат робочого часу на виконання операції (роботи) за цими нормативами визначається величина основного і допоміжного часу, часу на обслуговування робочого місця, часу на відпочинок і особисті потреби, підготовчо-заключного часу.

Нормативи обслуговування - це регламентовані величини затрат праці на обслуговування одиниці обладнання або робочого місця для різних категорій допоміжних робітників: наладчиків, ремонтників та ін

Нормативи чисельності - це регламентована чисельність працівників певного професійно-кваліфікаційного складу, необхідна для виконання одиниці або певного обсягу робіт.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =