загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Цивільне право >
« Попередня Наступна »
Гатіно А.М.. Цивільне право, 2009 - перейти до змісту підручника

11.1. Право власності юридичних осіб

загрузка...

Власність юридичних осіб - це одна з різновидів приватної власності.

Наявність майна на праві власності є необхідною умовою участі більшості юридичних осіб у цивільному обороті (виняток - унітарні підприємства та установи, які володіють майном на праві господарського відання або оперативного управління). Засновники (учасники) юридичних осіб зберігають щодо майна юридичної особи права вимоги або взагалі не мають на це майно жодних прав.

Майно юридичних осіб підпадає під загальні норми закону, регулюючі зміст права власності, підстави його виникнення і припинення. Порядок безпосереднього управління і розпорядження майном юридичної особи визначається її установчими документами.

Об'єктом права власності юридичної особи може бути будь-яке, не вилучене з обігу майно. Майно, обмежене в обороті, може належати юридичній особі тільки за наявності відповідного дозволу. Певний вплив на об'єкти, які можуть перебувати у власності юридичних осіб, надає наявність у деяких з них спеціальної правоздатності.

За загальним правилом кількість і вартість майна юридичної особи не обмежуються.

Майно господарського товариства або товариства складається з формованого його засновниками (учасниками) статутного (складеного) капіталу і майна, придбаного з інших підстав (угоди та ін.)

Управління та розпорядження майном товариства здійснюють повні товариші, а управління і розпорядження майном товариства - спеціально створювані органи суспільства. Відносно товариств встановлені мінімальний розмір статутного капіталу, а також обов'язкові фонди цільового призначення (наприклад, резервний фонд). Якщо на кінець фінансового року вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації.

При виході з товариства або товариства (крім акціонерного товариства) учаснику видається або виплачується належна йому частка майна товариства або товариства і, відповідно, зменшується вартість майна юридичної особи. Вихід акціонера з акціонерного товариства можливий тільки шляхом відчуження акції іншому акціонеру або третій особі.

В результаті вартість майна акціонерного товариства не зменшується.

Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів у процесі ліквідації господарського товариства або товариства, розподіляється між його учасниками пропорційно до їхніх часток. Законом передбачається коло осіб, що володіють переважним правом на отримання належної їм частки майна, що залишилося після ліквідації відповідного юридичної особи (наприклад, вкладники в командитному товаристві).

Як виробничий, так і споживчий кооператив є власником належного йому майна. Кооперативу на праві власності може належати будь-яке майно, не вилучене з обігу, а майно, обмежене в обороті, - з дотриманням встановлених обмежень. Споживчий кооператив як некомерційна організація володіє спеціальною правоздатністю, що дещо обмежує перелік майна, яким він може мати на праві власності.

Управління та розпорядження майном кооперативу здійснюють спеціально створювані органи управління кооперативу. Власністю кооперативу є формований його членами пайовий фонд, а також майно, придбане кооперативом з інших підстав. У законі або статуті кооперативу може бути передбачено створення різних цільових фондів, у тому числі неподільних (наприклад, створення резервного фонду у виробничому кооперативі). При виході з кооперативу члену виплачується вартість його паю або видається майно, відповідне вартості паю. Залишилося після ліквідації кооперативу майно розподіляється між його членами.

Власністю некомерційних організацій є майно, передане їм їх засновниками (учасниками), а також майно, придбане на інших підставах. Зазначені організації мають право використовувати належне їм на праві власності майно тільки відповідно до цілей їх діяльності, визначеними в установчих документах.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =