загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Міжнародне право >
« Попередня Наступна »
Бушев А . Ю. та ін. Міжнародне торгове право: навч. Посібник / під заг. ред. В.Ф. Попондопуло. - М.: Омега-Л. - 472 с. -, 2005 - перейти до змісту підручника

Глава 111 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПОКУПЦЯ

загрузка...
Стаття 53

Покупець зобов'язаний сплатити ціну за товар та прийняти поставку товару відповідно до вимог договору та цієї Конвенції.

Розділ I. Сплата ціни

Стаття 54

Зобов'язання покупця сплатити вартість включає вжиття таких заходів і додержання таких формальностей, які можуть вимагатися , згідно з договором або згідно з законами і правилами, для того щоб зробити можливим здійснення платежу.

Стаття 55

У тих випадках, коли договір був юридично правильно укладений, але в ньому прямо чи опосередковано не встановлено вартість або не передбачено порядок її визначення, вважається, що сторони, за відсутності якої-небудь вказівки про інше, мали на увазі посилання на вартість, яка в момент укладення договору звичайно стягувалася за такі товари, що продавалися за таких же обставин у відповідній галузі торгівлі.

Стаття 56

Якщо ціна встановлена ??залежно від ваги товару, то в разі сумніву вона визначається за вагою нетто.

Стаття 57 1)

Якщо покупець не зобов'язаний сплатити вартість у якомусь іншому визначеному місці, він повинен сплатити її продавцеві:

а) у місці знаходження комерційного підприємства продавця; або b) якщо платіж має побуті зроблений при передачі товару чи документів - у місці їх передачі. 2)

Збільшення витрат на здійснення платежу, викликане змінами після укладення договору місцезнаходження комерційного підприємства продавця, відноситься на рахунок продавця.

Стаття 58 1)

Якщо покупець не зобов'язаний сплатити вартість у будь-якої інший конкретний термін, він повинен сплатити її, коли продавець згідно з договором та цією Конвенцією передає або сам товар, або товаророзпорядчі документи в розпорядження покупця.

Продавець може обумовити передачу товару або документів здійсненням такого платежу. 2)

Якщо договір передбачає перевезення товару, продавець може

відправити його на умовах, за якими товар або товаророзпорядчі документи не будуть передані покупцю інакше як проти виплати вартості . ? - - 3)

Покупець не зобов'язаний сплачувати вартість доти, поки у нього не з'явилася можливість оглянути товар, за винятком випадків, коли погоджений сторонами порядок поставки або платежу несумісний з очікуванням появи такої можливості.

Стаття 59

Покупець зобов'язаний сплатити вартість у день, який встановлено чи може бути визначено згідно з договором або цієї Конвенції, без необхідності будь-якого запиту або виконання яких- небудь формальностей з боку продавця.

Розділ II. Прийняття поставки Стаття 60

Обов'язок покупця прийняти поставку полягає: a)

в здійсненні ним усіх дій, які можна було розумно очікувати від нього для того, щоб дозволити продавцю здійснити поставку; та b)

у прийнятті товару.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =