загрузка...
Головна >
Політологія >
Загальний курс політології >
« Попередня Наступна »
Акопов Г.Л.. Політологія: навч. посібник - Ростов н / Д: Фенікс. - 350с. - (Вища освіта)., 2009 - перейти до змісту підручника

11.1. МІЖНАЦІОНАЛЬНІ КОНФЛІКТИ

загрузка...

Міжнаціональні конфлікти набули в сучасних умовах більшої актуальності. Під міжнаціональних конфліктом зазвичай розуміється зіткнення або протистояння між етнічними спільнотами та їх окремими представниками, породжене боротьбою за територію, влада, переважання в державі, економічні та інші ресурси. У багатонаціональній державі форму міжнаціонального конфлікту може прийняти «етнічно забарвлене * політичне протистояння, в основі якого лежать неполітичні в безпосередньому значенні цього поняття причини. Можливі економічні причини, пов'язані з бажанням керівників національних територій придбати нові повноваження щодо розпорядження господарськими ресурсами, використовуючи для цього політичний суверенітет.

У той же час можлива і зворотна ситуація, коли міжнаціональний за своєю суттю конфлікт видається за політичний, наприклад, протистояння між Республікою Молдова та Придністровською республікою (ПМР) у липні 1992 року пояснювалося молдавською владою як протидія прокомуністично налаштованого населення Придністров'я «демократичної Молдові», але насправді мав місце конфлікт, причиною якого стало небажання становить більшість слов'янського населення ПМР піддатися примусовій «румунізації».

Класифікуючи міжнаціональні конфлікти, політична наука виділяє такі основні їх типи: За сферами прояву:

а) політико-правові, тобто прагнення титульної національності ущемити національні меншини за допомогою дискримінаційних законів про мову, професіях, держслужбі (щодо росіян в країнах Прибалтики);

б) соціально-економічні, пов'язані з боротьбою національних груп за певні економічні ресурси);

в) культурно-мовні, пов'язані з прагненням защемленої національності зберегти свою мову і культуру;

г) територіально-статусні, виражають прагнення населених національними меншинами територій підвищити свій статус всупереч волі більшості населення;

д) сепаратистські, пов'язані з прагненням національної території вийти зі складу держави (конфлікт між заселеним албанцями Косово та Сербією).

За цілями міжнаціональні конфлікти бувають:

а) реалістичні, в рамках яких обидві конфліктуючі сторони ставлять перед собою реальні і взаємо-прімірімие мети;

б) нереалістичні при яких обидві сторони ставлять перед собою не реалізовуються і несумісні цілі.

За обсягом використання військової сили:

а) мирні без застосування збройних сил (конфлікт між англосаксонської і франкомовної громадами в Канаді, між фламандцями і валлонами в Бельгії);

б) військові з мінімальним (одноактним) використанням військової сили або перетворилися на довготривале збройне протистояння.

По вертикалі виділяють конфлікти:

а) між центром і національними територіями (Франція - Корсика, Канада - Квебек, Іспанія - Країна Басків);

б) між регіональними та місцевими органами влади (наприклад, конфлікт між українською владою Криму і виборними місцевими органами, що представляють російське населення).

По горизонталі:

а) між групами корінний та некорінних національностей (між представниками титульних національностей і росіянами в колишніх союзних республіках СРСР і національних автономіях у складі Росії);

296 б) мікроконфлікти на особистісному рівні з приводу мови, звичок і способу життя (побутовий антисемітизм, неприязнь значної частини росіян до кавказців та ін.)

Політичний простір колишнього СРСР налічує велику кількість проявилися явно і потенційних міжнаціональних конфліктів. Серед їхніх причин політологи зазвичай називають: 1)

прагнення до самоствердження національних еліт деяких держав, в результаті відбувається методичне витіснення російського і російськомовного населення зі сфери управління, економіки та культури; 2)

існування великої кількості історично сформованих міжнаціональних суперечок між народами (грузини і абхази, росіяни і деякі корінні народи Північного Кавказу), при цьому спосіб врегулювати їх легітимний центр відсутня; 3)

довільний характер кордонів між колишніми союзними республіками - новими незалежними державами (у Середній Азії, між Росією і Україною (Крим, схід України) та ін

), що провокує територіальні суперечки; 4)

незавершеність процесу формування нації у деяких з народів, що утворюють нові незалежні держави (конфлікти між племінними угрупуваннями в Таджикистані, вихідцями з різних кланів у Казахстані, між жителями сходу і заходу України).

Дозвіл міжнаціональних конфліктів можливе як в рамках певної країни, так і з міжнародною участю. Загальні принципи врегулювання міжнаціональних конфліктів зафіксовані в Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі («десять європейських заповідей *), які були одноголосно схвалені представниками всіх країн - учасників наради як закон, обов'язковий для виконання. У відповідності з цими принципами конфлікти повинні вирішуватися без застосування сили з боку якої-небудь країни або групи країн стосовно іншій країні, без втручання в її внутрішні справи. При цьому повинні дотримуватися непорушність кордонів і територіальна цілісність всіх

299

країн - учасниць Заключного акту. Народ має право розпоряджатися своєю долею, що означає право на автономію для будь-якого з народів, не мають своєї державності, але проживає компактно на території, де він становить більшість.

Контрольні питання: 1.

У чому причини конфліктів і криз політичного розвитку? 2.

Які основні етапи розвитку теорії конфліктів? 3.

У чому полягає позитивна складова політичних конфліктів? 4.

Розкрийте зміст методів вирішення політичних конфліктів. 5.

У чому сутність міжнаціональних конфліктів? 6.

Які основні причини виникнення міжнаціональних конфліктів на території колишнього СРСР?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон