загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управлінські рішення >
« Попередня Наступна »
Лапигін Д.Ю. Управлінські рішення: навч. посібник. - М.: Ексмо. - 448 с. - (Вища економічна освіта)., 2009 - перейти до змісту підручника

11.1. Критерії прийняття рішень та їх шкали

загрузка...

Для формалізації задачі вибору необхідно, щоб альтернативи порівнювалися за кількісними критеріями. Тому важливо, щоб велика частина (особливо найбільш вагомих) критеріїв складалася з кількісних критеріїв.

Отже, критерій є кількісно виражена мета - се кількісна модель. Наприклад, можна визначити такі загальні для більшості підприємств критерії досягнення цілей:?

Для власників - високі і стабільні дивіденди не нижче банківського відсотка за вкладами (наприклад, не менше 12%);?

Для керуючих - частка ринку (наприклад, не менше 42%), рівень застосовуваних технолшій (наприклад, відповідний

9000), репутація предпріяшн (наприклад, репутація 100% -но-ю платника за зобов'язаннями), рівень корпоративної куль-| Урів (наприклад, кількість випадків появи на робочому місці в нетверезому стані - 1 випадок на рік на 1000 працюючих);?

Для працівників - збільшення заробітної плати (наприклад, юмпамі, що перевищують інфляцію на 2%), соціальні гаран-Iіі (наприклад, перерахування до Пенсійного фонду Російської Федерації);?

Для конкурентів - частка ринку: збільшення на п відсотків * (якщо цілі узгоджені) або зменшення на п відсотків (якщо цілі не узгоджені і мета конкурентів замінюється на протидіючу мета підприємства);?

Для клієнтів - ціна і якість товару: зниження цін на п відсотків, збільшення товарної номенклатури до т позицій, надання р додаткових послуг.

Перераховані вище критерії утворюють систему критеріїв досягнення цілей підприємства.

Для отримання оцінок за критеріями використовуються певні шкали, які задають сукупність можливих значень показників та їх допустимих перетворень. Існують три основні типи шкал - номінальна, порядкова і метрична.

У свою чергу до метричних шкалах відносяться шкала інтервалів, шкала відносин і абсолютна шкала. Показники, значення яких вимірюються в номінальній або порядкової шкалах, називаються якісними. Кількісними називають такі показники, значення яких вимірюються в будь метричній шкалі.

Кожен тип шкали має свою інформативність і свій клас допустимих перетворень (тобто операцій з показником). При вимірюванні показників найбільше поширення мають номінальні, порядкові і метричні шкали. Серед метричних виділяються абсолютні шкали, шкали відносин та інтервальні шкали.

Номінальна шкала, або шкала найменувань, застосовується для опису приналежності об'єктів до певних класів.

У цій шкалі число використовують лише для позначення і виділення об'єкта. Це найменш досконалий тип шкали.

Порядкова шкала (рангові) використовується для впорядкування об'єктів за одним або кількома ознаками. Числа в цій шкалі визначають тільки порядок проходження об'єктів по їх перевагу, але не дозволяють стверджувати, якою мірою один об'єкт переважніше, ніж інший.

Шкала інтервалів застосовується для відображення відмінностей між властивостями об'єктів. Значення показників у шкалі интерва лов дозволяють визначити, наскільки один об'єкт перевершували! інший. Ця шкала можег мати довільні точки і масштаб Основна властивість шкали інтервалів - збереження відносини інтервалів при будь-якому допустимому перетворення шкали.

Шкала відносин - окремий випадок шкали інтервалів при виборі нульової точки відліку. На відміну від шкали інтервалом

вона дозволяє судити, у скільки разів деякий властивість одного об'єкта «сильніше» або «слабкіше», ніж це ж властивість у іншого об'єкта.

Абсолютна шкала - найдосконаліша, в ній не допускається ніяких перетворень показників. Це означає, що існує тільки одне відображення об'єктів у числову шкалу.

Шкала вважається тим досконаліший, чим менше безліч її юпустімих перетворень. А це, в свою чергу, дає можливість більш точно визначити поняття «кількісний» і «якісний показники».

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон