загрузка...
Event- менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Основи менеджменту >
« Попередня Наступна »
Дорофєєв В.Д., Шмельова О.М., Шестопал Н.Ю.. Менеджмент: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М. - 440 с. - (Вища освіта »)., 2008 - перейти до змісту підручника

1.1.1. історичні передумови створення та розвитку менеджменту

загрузка...

Перший етап, який можна охарактеризувати як історичні передумови становлення менеджменту, охоплює тривалий історичний період, починаючи з найдавніших товариств до часів Великої індустріальної революції ХУП-ХУШ ст.

Управління, управлінський працю, перетворення його в особливий вид діяльності, відмінної від безпосереднього виробництва, пов'язані з кооперацією праці. Кооперація праці в примітивній формі існувала вже в первіснообщинному ладі: як просте поєднання зусиль численних працівників. Але дослідники історії менеджменту підкреслюють, що окремі ознаки управління з'являються вже в найдавніших суспільствах - Шумері, Єгипті, Аккаде. Тоді відбувалася трансформація вищої касти священиків у релігійних функціонерів, а по суті кажучи, менеджерів.

Цьому сприяла зміна релігійних

Рис. 1.1. Періоди створення і розвитку менеджменту

принципів - замість людських жертв стали приносити символічні жертви у вигляді грошей, худоби, олії, ремісничих виробів. У результаті серед жерців з'явився новий тип ділових людей, які крім дотримання ритуальних почестей завідували збором податків, управляли державною скарбницею, відали майновими справами. Вони вели ділову документацію, бухгалтерські розрахунки, здійснювали постачальницькі, контрольні, планові та інші функції, які сьогодні визначають зміст управлінського процесу.

Побічним результатом такої управлінської діяльності стала поява писемності, так як запам'ятати весь обсяг ділової інформації було неможливо, і потреби в розрахунках.

Таким чином, на самому початку менеджмент формувався як інструмент комерційної і релігійної діяльності, перетворюючись з часом в соціальний інститут і професійне заняття.

Черговий стрибок у розвитку менеджменту пов'язують з ім'ям вавілонського правителя Хаммурапі (1792-1750 рр.. До н.е.). Для ефективного управління великими володіннями їм вперше був вироблений так званий звід Хаммурапі, який містив 285 законів управління державою, регулював все різноманіття суспільних відносин і служив керівництвом для адміністраторів всієї імперії.

Нововведенням було й те, що Хаммурапі виробив оригінальний лідерський стиль, підтримуючи постійно образ самого себе як опікуна і захисника людей. Отже, вперше в період правління Хаммурапі з'являється чисто світська манера управління, виникає формальна система організації та регулювання відносин людей і зароджуються перші паростки лідерського стилю.

Значно пізніше цар Навуходоносор II (605-562 рр.. До н.е.), автор проектів Вавилонської вежі і висячих садів, вводить систему виробничого контролю на текстильних фабриках і зерносховищах, застосовуючи, зокрема, кольорові ярлики для визначення термінів надходження і зберігання пряжі.

Значна кількість управлінських нововведень мало місце в Стародавньому Римі. Найзнаменитіші серед них - система територіального управління Діоклетіана (243-316 рр.. До н.е.) і адміністративна організація Римської католицької церкви, яка збереглася без змін до сьогоднішніх днів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =