загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Конституційне право зарубіжних країн >
« Попередня Наступна »
Кудінов О.А.. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: Учебнопрактіческое посібник / Московський державний університет економіки, статистики та інформатики. - М.: МЕСИ. - 238 с., 2003 - перейти до змісту підручника

1.10.1. Поняття і сутність місцевого самоврядування

загрузка...

Місцевим або муніципальним самоврядуванням іменується управління справами, головним чином, місцевого значення, здійснюване виборними органами, які уповноважені представляти населення тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці, і їх адміністративним апаратом.

Місцеве самоврядування - децентралізовано. Головними ознаками органів самоврядування є їх виборність і самостійність у керівництві справами місцевого значення (наявність власного виконавчого апарату, матеріальної бази у вигляді муніципальної власності, права встановлювати і стягувати податки, видавати нормативні акти).

Місцеве самоврядування не входить до системи державної влади, т.к. вирішує питання місцевого значення, а не державні. Наявність органів місцевого самоврядування - одна з найважливіших ознак сучасної демократичної держави.

Загальні уявлення про органи місцевого самоврядування даються в схемах 79 і 80; а про його гарантії - в схемі 81.

Схема 79

Загальна характеристика місцевого самоврядування Суб'єкти

Населення: Городов, поселень міського типу

Сільських поселень

Сільських округів Районів в місті мікрорайоном

Об'єкти

Муніципальна власність Місцевий бюджет Місцеві податки і збори

Муніципальний жи

ліщно фонд Муніципальні установи освіти та охорони здоров'я Громадський порядок Використання земель Енерго-, газо-, тепло-, водопостачання Місцеві дороги Місцевий транспорт і т.

п.

Форми

місцеві референ

думи

муніципальні вибори

збори і сходи громадян

діяльність муніципального представницького органу діяльність ви

борного голови адміністрації Місцеве самоврядування - самостійна, під свою відповідальність діяльність населення території, населеного пункту за вирішення питань місцевого значення, виходячи з інтересів населення. Схема 80 Місцеве самоврядування (узагальнений варіант)

Місцевий

самоврядування здійснюється

Забезпечує

Здійснюється

громадянами

шляхом: У міських поселеннях

Самостійне рішення населенням питань місцевого значення

референдуму

У сільських поселеннях

виборів

Володіння, користування і розпорядження муніципальної власністю

Інших форм прямого волевиявлення, через виборні та інші органи місцевого самоврядування

На інших територіях

З урахуванням історичних та інших місцевих традицій Схема 81

Гарантії місцевого самоврядування ( узагальнений варіант)

1.10. Органи місцевого самоврядування Для зауважень Органи місцевого самоврядування в силу їх виборності складають частину представницької системи. Їх діяльність в економічній і соціальній сферах має величезне значення для населення. В організації муніципальних органів бюрократичні початку виявляються не так різко, як у державному апараті. Всі ці якості роблять виборне місцеве самоврядування одним з основних підвалин демократії.

Теоретичні основи місцевого самоврядування були розроблені ідеологами демократії, зв'язували їх природу і роль з ідеями виборності місцевої влади та самоврядування громад. Принцип виборності місцевої влади відповідав ідеї представницького правління, висунутої на противагу феодальному абсолютизму. Концепція самостійності виборних муніципальних органів, їх незалежності від центру в керівництві справами міських і сільських громад відображала їх визнання предметом самоврядування місць, що знаходяться поза сферою державних інтересів.

Теорія місцевого самоврядування, що обгрунтувала «природне право» громад на самоврядування, є вираженням демократичної державно-правової ідеології. Історично вона також відображала досвід міського самоврядування феодальної Європи. В умовах феодальної роздробленості міста купували і відвойовували у феодальних володарів економічні та політичні привілеї, вільності, закріплювалися королівськими хартіями, договорами з феодалами.

У сучасний період поширюються різні теорії, що відображають підпорядкування муніципалітетів державної адміністрації. Для зазначеного напрямку вельми характерна концепція дуалізму місцевого управління. Вторгнення центральної адміністрації в місцеве життя вона пояснює тим, що ряд місцевих справ (наприклад, просвітництво, дорожнє будівництво) придбали загальнодержавне значення. Відповідно до цієї теорії, муніципалітет, здійснюючи відповідні управлінські функції, виходить за рамки місцевих інтересів і, отже, повинен діяти як інструмент державної адміністрації. Разом з тим муніципалітети зберігають самостійність в чисто місцевих справах.

Маневрування держав у соціально-економічній сфері викликала поява муніципальних концепцій, пов'язаних з теорією держави загального благоденства. Муніципалітети оголошуються інструментом соціального обслуговування, що забезпечує і зберігає в рівній мірі інтереси всіх класів і верств суспільства.

Теорія соціального обслуговування трактує функції муніципалітетів як один із проявів надкласової природи «держави загального благоденства».

Концепція позаполітичного місцевого самоврядування проголошує, що муніципалітети повинні стояти осторонь від політики, бути службовим апаратом, спеціалізованим на наданні суспільству певних послуг. У ряді країн концепція «муніципалітети - поза політикою» служить обгрунтуванням заборони страйків муніципальних службовців.

Так чи інакше, але величезна роль органів місцевого самоврядування пов'язана з тим, що вони менш відгороджені від населення, ніж органи дер-1.10. Органи місцевого самоврядування Для зауважень жавної влади, ближче до нього, вирішуючи його багато нагальних проблем, менш політизовані і більш відкриті.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =