загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія >
« Попередня Наступна »
Райзберг Б. А.. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4, 1997 - перейти до змісту підручника

10.9. Самофінансування

загрузка...
Будь господарська одиниця, яку можна характеризувати як підприємство в самому широкому сенсі цього слова, знаходячи економічну самостійність, незалежність, суверенність, розплачується за неї необхідністю покривати всі фінансові витрати на своє існування і розвиток з власної кишені . Залучення позикових коштів не міняє справи, так як їх доводиться повертати, та ще й з відсотками. Тому господарська одиниця, самостійний економічний суб'єкт, що представляє юридична або фізична особа, провідний господарську діяльність, зобов'язаний забезпечувати себе необхідними коштами.

Взагалі кажучи, принцип самофінансування носить універсальний характер і повинен бути властивий економіці як ринкового, так і неринкового типу. Але в плановій економіці цей принцип діє у вельми усіченої формі, з численними відхиленнями. Підприємства та інші господарюючі суб'єкти володіють широкою можливістю отримувати капітальні вкладення з державного бюджету і міністерських фондів, використовувати безповоротні позики і безоплатну допомогу, жити на фінансових дотаціях, навіть перебуваючи формально на господарському розрахунку.

У ринковій економіці принцип самофінансування теж не діє як абсолютний, зустрічаються відхилення і відступи від нього, але в цілому він дотримується набагато більш жорстко і послідовно.

Сприятливість цього принципу для економіки країни в цілому полягає в тому, що він привчає жити на власні кошти, породжує гостре почуття економічної відповідальності у зв'язку із загрозою фінансового краху, банкрутства. Звідси самофінансування збуджує підприємливість, навчає вмінню здобувати гроші, впорядковує облік і контроль за фінансами.

Самофінансування є частиною більш загального принципу самозабезпечення економічних, господарюючих суб'єктів усіма необхідними їм ресурсами. Однак оскільки в ринковій економіці будь-які ресурси купуються за гроші, самофінансування асоціюється в неї з самообеспечением.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =