загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління персоналом >
« Попередня Наступна »
Беляцкий Н.П., Велесько С.Є., Ройш П. -. Управління персоналом: Учеб. посібник Мн.: Интерпрессервис, Екоперспектіва. - 352 с, 2002 - перейти до змісту підручника

10.6. ТЕХНІКА НА ОСНОВІ МАТРИЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

загрузка...

Матричний метод впорядковує чинники, що відносяться до деякої проблеми або ситуації, у вигляді спеціальної таблиці, що дозволяє розглядати ці фактори у взаємозв'язку між собою, тобто в системі. У цьому суть матричного методу, який може характеризувати ситуацію мінімуму за двома параметрів-факторам.

Матриця, будучи поняттям лінійної алгебри, являє собою таблицю розташованих у вигляді прямокутника об'єктів: функцій, факторів, чисел, рішень чи результатів, що позволя-ет наочно встановити або зафіксувати певні зв'язки між цими об'єктами і проаналізувати їх.

При необхідності менеджер може використовувати матриці рішень, результатів, критичних співвідношень. Матричні інструменти корисно застосовувати при класифікації тих чи інших факторів за обраною ознакою. Характерним прикладом може служити матриця Портера (рис. 10.6).

Види загроз з боку тих, хто прийшов в галузь (на ринок) Влада постачальників: подорожчання, вибірковість у постачанні сировини,

матеріалів,

енергоносіїв

Конкуренція у виробництві конкурентного виду продукції

Влада споживачів: зміни смаків, коливання попиту, вимоги до якості, насиченість ринку, неплатежі Загроза з боку продуктів-замінників ( з штучних матеріалів), моральний знос

Рис. 10.6. Матриця Портера для аналізу конкурентних сил

Матричний метод дозволяє розглядати чинники в системі і характеризує ситуацію, принаймні, за двома параметрами. Застосування техніки матричних зв'язків доцільно при характеристиці різних ситуацій або об'єктів, а також при аналізі розвитку конкретної ситуації. Матричний аналіз дає структуровану оцінку ситуації, а в полі матриці поєднуються її конкретні характеристики. Розглянемо застосування техніки матричних зв'язків на прикладі аналізу використання ресурсів підприємства.

Для цього представимо систему основних показників його роботи у вигляді матриці (рис. 10.7). р 3 П М К Фо Фоб і ФоФоб р XXXXX 3 XXXXXX п XXXXXXX м. XX до XXXX Фп X Фоб XX і X ФоФоб XXX Рис. 10.7. Матриця показників (факторів) діяльності підприємства:

Р - реалізована продукція; 3 - зарплата; П - прибуток; М - матеріальні ресурси; К - кількість працівників; Ф0-основні виробничі фонди; Ф "6 - оборотні фонди; І - інвестиції

Хрестиками позначені позиції, що представляють найбільший інтерес прн аналізі господарської діяльності

Розділивши показник рядка матриці на показник пов'язаного з нею стовпця, можна отримати найпростіші аналітичні показники роботи підприємства, наприклад:

Р / К - показник продуктивності;

М / Р; Р / 3; П / Р; П / І; Р/Ф0 + Фоб - показники ефективності.

Ці показники фіксують ситуацію на підприємстві ситуацію. Техніка аналізу відповідно до системним підходом до цієї ситуації дозволяє вводити показники, які набувають у даному випадку велике значення, зокрема:

Р / 3 - обсяг продукції на 1 р. зарплати;

П / 3 - прибуток на 1 р. зарплати.

Матричний метод використовується в основному при проектуванні організацій. Суть матричної техніки управління укладаючи-ється в об'єднанні функціональної та продукгной форм поділу *

Наприклад, цех складання інтегральних схем, цех корпусів, інших кінцевих продуктів нли напівфабрикатів.

Всього підприємства на окремі підрозділи в рамках однієї організаційної структури управління. Освоєння матричного управління здійснюється при вивченні адаптивних структур управління проектами.

Розглянемо приклад використання матричної техніки при діленні організації на підрозділи по Хансу Виссема.

Припустимо, фірма, що займається комп'ютерним програмним забезпеченням, працює над трьома видами програм: автоматизація управління; автоматизація технологічних процесів; системи програмного забезпечення (розробка моделей, необхідних для того, щоб оптимізувати маршрути вантажного транспорту або допомогти здійсненню інших рішень).

Одночасно зазначимо, що існують чотири типи споживачів: малий бізнес (МБ); великий бізнес (ББ); державний сектор на місцевому рівні (ГМ); государственний.сектор на загальнонаціональному рівні (ГН).

Якщо розташувати всі види продукції таким чином, щоб кожному виду відповідав свій ринок, то вийде продук-тно-ринкова матриця (рис. 10.8). Автоматизація

управління Автоматизація

технологічних

процесів Системи програмного забезпечення Малий бізнес Великий бізнес Державний сектор на місцевому рівні Державний сектор на загальнонаціональному рівні Рис . 10.8. Проста продуктно-ринкова матриця

Припустимо, що найбільш сприятливою формою організації є така, в якій здійснено розподіл продуктів по підрозділах, і кожен менеджер підрозділу відповідає за прибуток від реалізації його конкретного виду. У результаті виходить чисто продуктна форма організації (рис. 10.9).

Рис. 10.9. Проста продуктно-ринкова модель з поділом за видами продуктів

Такий поділ дозволяє отримати досить складну класифікацію. Однак постачальники при роботі з споживачами іноді перетинаються зі своїми колегами, у зв'язку з чим переважніше орієнтація підрозділів на споживчі групи. У такому випадку підрозділ буде продавати і виробляти всі продукти і координувати діяльність з обміну досвідом, оновленню продукції та технологічних процесів (рис. 10.10). Автоматизація

управління Автоматизація

технологічних

процесів Системи програмного забезпечення Малий бізнес 1 січня Великий бізнес 1 січня Державний сектор на місцевому рівні 1 січня Державний сектор на загальнонаціональному рівні | | і і Рис. 10.10. Проста продуктно-ринкова модель з поділом за групами споживачів

Однак можуть знадобитися і комбіновані моделі. Можна навести приклад, коли продуктна модель обрана для систем програмного забезпечення, в той час як ринкова - для двох інших видів продукції (рис. 10.11).

Припустимо, що в якості продуктно-ринкових критеріїв необхідно додатково виділити проектування, програм-мування і технологію. Це пов'язано з тим, що існують неоднакові типи зайнятості та управління різними видами діяль-

Рис. 10.11. Проста продуктно-ринкова модель зі змішаним діленням

Припустимо, що в структурі організації виділено три райони - північний С, центральний Ц і південний Ю, а також діяльність, пов'язана з експортом Е. Крім того, є три виду продукту - програми з автоматизації управління У, програми по автоматизації технологічних процесів Т і системи програмного забезпечення Р; дві продуктние форми - проектування та програмування; чотири типи споживачів - МБ, ББ, ГМ, ГН.

Приклад такого роду об'єднання продуктно-ринкових комбінацій представлений на рис. 10.12.

Рис. 10.12. Чотиривимірна продуктно-ринкова матриця 272

В результаті отримаємо 96 продуктно-ринкових комбінацій (3-2-4-4) - занадто велика кількість комбінацій з точки зору управління. Більш того, деякі підрозділи були б занадто малі, що відбилося б на їх життєздатності. Тому деякі продуктно-ринкові комбінації бажано об'єднати в рамках підприємницьких підрозділів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =