загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Гірське право >
« Попередня Наступна »
Перчик А.И.. Гірське право: Підручник. Вид. 2-е, перераб. і доп. - М.: Видавничий Дім «ФІЛОЛОГІЯ ТРИ». - 525 с., 2002 - перейти до змісту підручника

10.5.1. Регулювання земельних відносин надрокористування в Ямало-Ненецькому автономному окрузі

загрузка...

Законодавство про надра Ямало-Ненецького АТ досить детально регламентує: -

порядок надання земельних ділянок для користування надрами; -

умови надання земельних ділянок та порядок оформлення права на землю при надрокористуванні; -

права надрокористувачів у використанні наданих земельних ділянок; -

порядок надання земельних ділянок для вишукувальних та пошукових робіт; -

права власників, власників земельних ділянок на видобуток загальнопоширених корисних копалин; -

обмеження і заборону на вилучення земель для цілей надрокористування ; -

особливості режиму використання земель для цілей надрокористування, пов'язані з інтересами нечисленних народів Півночі; -

порядок відшкодування заподіяної шкоди, пов'язаного з експлуатацією надр.

Закон встановлює різний порядок надання земель для користування надрами з федерального фонду земель, земель, що знаходяться у віданні АТ, і муніципальних земель.

Земельні ділянки, необхідні для проведення робіт, пов'язаних з розвідкою і видобутком корисних копалин (у тому числі з пробної експлуатацією родовищ корисних копалин), будівництвом і експлуатацією підземних споруд чи іншої промисловою експлуатацією надр, можуть вилучатися у власників, власників орендарів і користувачів земельних ділянок відповідно до земельного законодавства.

Земельні ділянки, розташовані над розвіданими родовищами корисних копалин і знаходяться в державній або муніципальній власності, можуть передаватися юридичним особам і громадянам лише на умовах строкового користування.

Надання земельної ділянки здійснюється на підставі надання права користування надрами за наявності згоди органу управління земельними ресурсами автономного округу та землекористувача на виділення користувачеві надр земельної ділянки в узгоджених межах за погодженням з громадськими організаціями корінних нечисленних народів Півночі і органами місцевого самоврядування.

При виділенні лісового фонду земель при необхідності виконується процедура лісовпорядкування.

Відведення земельної ділянки в остаточних кордонах, і оформлення земельних прав надрокористувача здійснюються у порядку, передбаченому земельним законодавством, після затвердження технічного проекту використання ділянки надр за наявності зареєстрованої державної ліцензії на право приміщеннях не-драми та укладеного договору про умовах використання земельної ділянки, і тому числі на умовах оренди.

Державні органи управління земельними ресурсами зобов'язані відвести земельну ділянку з оформленням землевпорядної документації та земельних прав у місячний термін з дня отримання постанови про відведення земельної ділянки або видати вмотивовану письмову відмову.

Обов'язки надрокористувача в якості землекористувача, у тому числі обов'язки з рекультивації займаних земельних ділянок та приведення їх у стан, придатний для використання за цільовим призначенням, визначаються в договорі про умови землекористування з урахуванням вимог земельного законодавства та законодавства про охорону природного середовища.

Договір про умови землекористування полягає надрокористувачем з власником, власником, орендарем та користувачем земельної ділянки та реєструється у відповідному органі управління земельними ресурсами.

У договорі про використання земельної ділянки з метою видобутку корисних копалин або будівництва та експлуатації підземних споруд в цілях, не пов'язаних з видобуванням, передбачаються в обов'язковому порядку умови відшкодування збитків, заподіяних землекористувачу або власнику земельної ділянки при експлуатації надр у межах наданої земельної ділянки.

Розмір плати за користування земельною ділянкою, наданою для надрокористування, встановлюється на договірній основі на підставі кадастрової оцінки земель.

В межах отриманого для цілей надрокористування земельної ділянки надрокористувач має право відповідно до затвердженого технічним проектом зводити необхідні для експлуатації надр будівлі та споруди, об'єкти інженерної та соціальної інфраструктури та лінії комунікацій.

При переході прав надрокористування від користувача надр до іншій особі права та обов'язки, пов'язані з використанням земельних ділянок, переходять до нового недропользователю.

Власники земельних ділянок та їх власники мають право, на свій розсуд, у межах займаних земельних ділянок здійснювати без застосування вибухових робіт видобуток загальнопоширених корисних копалин, що не значаться на державному балансі, будівництво підземних споруд для своїх потреб на глибину до п'яти метрів, а також пристрій і експлуатацію побутових колодязів та свердловин перший водоносний горизонт, не є ющийся джерелом централізованого водопостачання, в порядку, що встановлюється законодавчими та нормативними актами автономного округу.

Закон, крім особливо охоронюваних природних територій, виділяє також території проживання і традиційного господарювання нечисленних народів Півночі з особливим правовим режимом, що обмежує їх використання для інших господарських цілей, в тому числі надрокористування.

При цьому встановлюється особливий порядок надання та вилучення зазначених вище земель для цілей надрокористування.

В іншому земельні відносини при надрокористуванні регулюються земельним законодавством.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =