загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія >
« Попередня Наступна »
Райзберг Б. А.. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4, 1997 - перейти до змісту підручника

10.5. Вільне ціноутворення

загрузка...
У сприйнятті пересічної людини, громадянина перехід від економіки централізованого типу до ринкової економіки асоціюється насамперед з відмовою від практики призначення державних цін і передачею функцій ціноутворення вільного ринку; торгу між продавцем і покупцем. Таке перетворення прийнято називати лібералізацією цін, тобто їх вивільненням під жорсткого державного контролю і відходом від механізму прямого директивного встановлення цін.

Зведення переходу до ринкової економіки тільки до лібералізації цін являє надмірне спрощення, примітивізацію багатогранної картини ринкових перетворень, але безсумнівно, що вільне ціноутворення - найважливіша ознака ринкової економіки.

При вільному ціноутворенні ціна не скута зовнішніми обмеженнями. Вона ніким не призначається, а формується в результаті торгу, на основі взаємної угоди між продавцем і покупцем, у результаті взаємодії попиту і пропозиції.

Саме такі ціни або, краще сказати, ціни, творені таким чином, прийнято називати ринковими.

У державній економіці, керованої переважно адміністративно-розпорядчими методами, панують встановлювані, досить тверді, більш-менш стійкі державні ціни, змінювані лише через тривалі відрізки часу. Їх доповнюють договірні ціни, теж діють протягом тривалого часу. Вони формуються на договірних засадах між виробниками і закупівельними організаціями. У вузькому масштабі застосовуються вільні плаваючі ціни, мінливі за угодою між продавцем і покупцем залежно від попиту та пропозиції.

У ринковій же економіці картина зворотна. Провідне місце займають вільні ринкові ціни. За ними слідують договірні, і найменша питома вага становлять ціни, призначувані державою.

Разом з тим неправомірно ототожнювати ринкову економіку з економікою повністю розкутих цін. Фактично і ринкові ціни складаються не тільки в результаті вільного торгу між покупцями і продавцями, а під впливом ринкової кон'юнктури в цілому, здійснення певної цінової політики виробників і торговців. Так що ціна є продукт ринкових відносин в широкому сенсі слова, що охоплюють всю національну, а іноді і світову економіку (ціни світового ринку). Принцип ринкового ціноутворення означає одночасно мінімізацію державного втручання в процес формування цін.

В принципі ринкового ціноутворення знаходить своє продовження принцип свободи економічних відносин, поширюваний на процеси купівлі-продажу. Але значення ринкового ціноутворення виходить за межі збільшення економічної свободи. У ньому є і інша дуже важлива сторона. Мабуть, тільки механізм ринкових цін має високу здатність встановлювати і автоматично підтримувати ціни відповідно до істинної цінністю, корисністю продукції, товарів, послуг. Всі інші механізми ціноутворення значно поступаються ринкового, хоча мають, звичайно, і свої достоїнства.

Ринкова ціна акумулює в собі інтегральну оцінку товару на основі попиту, пропозиції, витрат, корисності, втілюючи її у вигляді єдиної ціни. Тим самим у ринкових цінах відбивається і собівартість продукції, і її обмінний курс стосовно до інших товарів, і споживчі якості. Словом, ринкові ціни в найбільшій мірі забезпечують еквівалентний обмін товарів, ресурсів, продуктів економічної діяльності.

81

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =